Životní pojištění musí řešit hlavně nejzávažnější rizika

Řada klientů má příliš nízké pojistné částky, upozorňuje Petr Procházka, ředitel Úseku pojištění osob v Kooperativě.

Vážné onemocnění nebo úraz člena rodiny mohou přinést výrazné finanční komplikace. S nimi dokáže pomoct životní pojištění, ale jen v případě, že je správně nastaveno.

Na co by tedy neměl nikdo zapomenout?
Určitě hlavně na pokrytí těch nejzávažnějších rizik, která nejvíce ohrožují zdraví a život. Tedy vážná onemocnění či úrazy, invalidita, prostě věci, které ohrozí a určitě změní finanční situaci celé rodiny. Toto by měl být základ životního pojištění, který si každý podle sebe pak může doplňovat o krytí dalších rizik.

Chápou to klienti? Nebo je třeba je spíše přesvědčit?
Většinou to chápou, ale je určitě dobře, když se poradí s odborníkem, tedy pojišťovacím poradcem. Z průzkumu, který jsme si nechali zpracovat u agentury Ipsos, vyplývá, že většina respondentů (77 procent) preferuje v životním pojištění ochranu před vážnými riziky. Pojištění drobných úrazů by upřednostnilo 23 procent dotazovaných.

Když pojištění vážných rizik mají, jsou dostatečné i pojistné částky, tedy peníze, jež v případě, že se něco stane, od pojišťovny dostanou?
Nízké pojistné částky jsou určitě problém. Například u nás je průměrná výše u vážných onemocnění 200 tisíc korun. Podobně je to u pojištění invalidity, kde se průměrná výše pohybuje kolem 400 tisíc korun. U klienta s průměrným příjmem, který by se stal invalidním a chtěl by si udržet stávající životní úroveň, by tato částka vydržela jen něco přes dva roky. Správně by měla být spíše v milionech. Proto se dlouhodobě snažíme o závažných onemocněních a jejich dopadech detailně informovat, podporovat jejich prevenci a zatraktivňovat možnost jejich pojištění. Například i v nové verzi životního pojištění Flexi, kterou jsme právě uvedli na trh.

Životní pojištění Flexi patří ke stálicím pojistného trhu. Jaké výhody v nové verzi klienti najdou?
Do nové varianty Flexi jsme spojili to nejlepší z několika používaných verzí Flexi a Na přání a přidali jsme i něco navíc. Například až 30procentní slevu na rizikové pojistné při komplexním pojištění vážných onemocnění, invalidity, trvalých následků nemoci nebo úmrtí. Zmínit můžeme také odpuštění všech správních poplatků při měsíčním pojistném 1000 korun a více nebo odstranění výluk na příčiny před počátkem pojištění. Věříme, že tak budeme klienty motivovat k nastavení dostatečných limitů pro ta nejvážnější rizika ohrožující život jednotlivců i rodin.

Životní pojištění si nesjednáváme na rok, ale v podstatě na celý život. Může ho klient v průběhu trvání modifikovat, upravovat?
Trh v minulosti trápil nešvar přepojišťování smluv po pár letech. To bylo samozřejmě pro klienty nevýhodné a oni si to dnes již dobře uvědomují. Abychom ještě podpořili dlouhodobost životního pojištění a klientovi vylepšili jeho parametry, zahrnuli jsme do nového Flexi bonus za věrnost. Za každých pět let trvání pojištění klientovi navýšíme pojistné plnění u všech významných rizik o pět procent, aniž by se mu zvyšovala platba pojistného. Maximální navýšení pojistného plnění je 20 procent. A se smlouvou se dá velmi dobře pracovat po celou dobu jejího trvání tak, aby odpovídala měnící se životní situaci klienta.

Vraťme se ještě konkrétně k novému Flexi. Jaké další výhody zde klienti najdou?
Unikátní součástí nového Flexi je bonus Cesta ke zdraví, který přináší až 100 tisíc korun na zotavení z velmi vážných nemocí a úrazů. Klient jej může využít na zdravotní pomůcky, na lázně, ošetřovatelskou péči, ale například i na úpravu řízení vozidla nebo úpravy bydlení. Dále přináší bonus na prevenci nad rámec procedur hrazených zdravotní pojišťovnou až tři tisíce korun každých pět let. Zároveň přestaneme rozlišovat rizikovost zaměstnání klienta nebo zda pro zábavu sportuje. Policista tedy získá pojištění za stejnou cenu jako úředník, a pokud není profesionálním sportovcem, nebudeme mu účtovat ani přirážku za sport.

Přečtěte si také