Zemřel advokát, milovník umění a prezident Česko-izraelské smíšené obchodní komory Pavel Smutný

Stalo se tak v neděli 19. května nad ránem ve věku nedožitých 65 let na následky onkologického onemocnění, se kterým bojoval posledních několik měsíců.

Pavel Smutný patří mezi ikony české advokacie. Po absolvování Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se věnoval studiu mezinárodního práva, byl externím expertem OECD pro program Nové demokracie. Jeho jméno je mimo jiné velmi silně spojeno s jednou z největších českých advokátních kanceláří Portos (dříve Císař, Češka, Smutný), kterou v roce 1993 vybudoval s dalšími dvěma společníky Jaromírem Císařem (65) a Zdeňkem Češkou (†93). 

Několik let aktivně působil v mezinárodních obchodních komorách. Od roku 2009 byl prezidentem Česko-izraelské smíšené obchodní komory a významně se zasadil o posílení česko-izraelských vztahů. V roce 2011 inicioval založení Ceny Arnošta Lustiga, kterou Česko-izraelská smíšená obchodní komora každoročně uděluje jednomu z českých občanů, kteří se obdobným způsobem jako Arnošt Lustig příkladně zasloužili o udržení a rozvoj celospolečenských hodnot.

Hlubokou stopu zanechal také v české kultuře, kterou celý život výrazně podporoval. V roce 2009 se svými společníky založil nadační fond BOHEMIAN HERITAGE FUND, který od té doby pravidelně přispívá k rozvoji českého umění. Stal se iniciátorem Společenství svatovítské katedrály, jehož cílem je získat finanční prostředky k realizaci, sestrojení a následnému umístění nových varhan.

Pavel Smutný byl rovněž členem Rady Národního divadla, správní rady Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl či člen správní rady Friends of the Domaine de Chatilly. Je držitelem prestižní izraelské ceny Jerusalem Award, kterou loni získal jako první Čech v historii, francouzského Řádu umění za podporu šíření francouzské kultury a českého státního vyznamenání Za zásluhy 1. stupně.

Přečtěte si také