Železniční most na Smíchově má povolení jen do konce letošního roku, co s ním bude dál?

Železniční most spojující Smíchov a Výtoň byl postaven před 120 lety z plávkové oceli, která podléhá nevratné korozi. Za posledních 30 let se na něm neprovedly téměř žádné údržbové práce a je proto v naprosto havarijním stavu.

Od poloviny ledna letošního roku je přes most omezena doprava a nesmí přes něj jezdit vlaky s více lokomotivami. Od února je pak snížena třída zatížení mostu, která znemožňuje provoz nákladních vlaků. V současné době se řeší, co s mostem dál. Odborníci se jednomyslně přiklání k výstavbě nového. Proti nim ale stojí několik aktivistů s podporou Adama Scheinherra (Praha Sobě), kteří navrhují most pouze zrekonstruovat. Scheinherr se ale už dříve zasadil o rekonstrukci mostu v Libni, která měla stát 477 milionů korun. Hlavní město ale nakonec podepsalo smlouvu na rekonstrukci za 2,18 miliardy korun.  

Správa železnic (SŽ), která je vlastníkem mostu počítá s náhradou památkově chráněné konstrukce mostu. SŽ a ministerstvo dopravy k otázce uspořádaly mezinárodní kolokvium, na kterém sedm z deseti odborníků doporučilo nahrazení konstrukce. Technické kolokvium se uskutečnilo 20. a 21. února 2023 z iniciativy ministra dopravy Martina Kupky. Výsledkem kolokvia je souhrn názorů a stanovisek jednotlivých možností řešení současného stavu mostu. Body, na kterých se účastníci shodli, mají sloužit jako podklad pro rozhodnutí ministra Kupky. Ten závěrečnou zprávu z kolokvia obdržel na začátku března 2023 a uvedl, že by se o budoucnosti mostu mělo rozhodnout do konce roku 2023.

Foto: Shutterstock

K výstavbě nového mostu se jednoznačně kloní odborníci z ČVUT, Kloknerova ústavu i České komory architektů. Správa železnic dokonce tvrdí, že stávající konstrukci mostu nelze rekonstruovat. Na základě oslovení památkářů vyhotovil v roce 2018 Kloknerův ústav ČVUT studii mostu, která potvrdila studie SŽ a bylo v ní uvedeno, že životnost mostu je maximálně dalších 5 let. Zbourání mostu je, podle ředitele Kloknerova ústavu Jiřího Kolíska, nejvhodnější variantou, která odpovídá jeho stavu. V pořádku je dle studie pouze horní část mostu, spodní pás a šikmé prvky jsou ve špatném stavu

V listopadu 2022 vyhlásila SŽ výsledky architektonické soutěže – uspěl návrh studia 2T engineering, který počítá se sejmutím současné chráněné konstrukce, jejím nahrazením novou a rozšířením o třetí kolej. Třetí kolej byla dle ředitele SŽ Jiřího Svobody jednou z podmínek soutěže. Rozšíření o třetí kolej požaduje i hlavní město, za účelem zvýšení kapacity železniční dopravy.

Praha Sobě však na konci února 2022 rozeslala newsletter s názvem Železniční most má stále naději na záchranu. SŽ se proti tomu ohradila a upozornila na podle ní zavádějící a mylné informace. SŽ argumentuje tím, že se Praha Sobě v současné době opírá spíše o emoce než o fakta a svá sdělení upravuje tak, aby odpovídala celkové rétorice.

V případě rekonstrukce totiž bude podle SŽ potřeba vyměnit 70 procent mostu a její cena se vyšplhá na přibližně 2 miliardy korun. Dalších 250 milionů pak bude potřeba každých 20-30 let na údržbu. Náklady na výstavbu nového mostu přitom odpovídají také částce zhruba dvou miliard korun, přičemž první antikorozní nátěr bude u nového mostu potřeba až za 50 let.

Čeká železniční most stejné fiasko jako most v Libni?

Adam Scheinherr nechal k železničnímu mostu vypracovat posudek experta na historické ocelové mostní konstrukce. Posudek na železniční most, stejně jako na Libeňský most, vypracoval na Scheinherrovo zadání švýcarský profesor Eugen Brühwiler. Podle Brühwilera je rekonstrukce možná stejně jako v případě mostu v Libni. A právě o tento posudek se opírá i část aktivistů, kteří jeho rekonstrukci hájí. Na základě posudku byla v případě Libeňského mostu zvolena varianta opravy, která měla stát 477 milionů korun, jak Scheinherr avizoval. V lednu 2022 však HN informovaly, že rekonstrukce pražského Libeňského mostu bude stát přes dvě miliardy korun. Hotová by pak měla být zkraje roku 2025.  Hlavní město již dokonce podepsalo smlouvu na opravu poškozeného mostu s konsorciem vedeným společností Metrostav TBR. Konsorcium uspělo s nabízenou cenou 2,18 miliardy korun bez DPH.

Proč není o osudu mostu stále rozhodnuto?

Podklady k rozhodnutí a posudky byly vyhotovené již loni, přesto se vyhlásilo kolokvium. Výsledky kolokvia byly začátkem března 2023, přesto si ministr Kupka nechal čas na rozhodnutí do konce roku 2023. Most stále chátrá a hrozí riziko, že se na něm bude muset doprava úplně zastavit. Otázkou železničního mostu by se mělo zabývat na nejbližším zasedaní i zastupitelstvo hl. m. Prahy.

Přečtěte si také