Zaměstnavatelé mohou sehrát podstatnou roli v podpoře elektromobility

Většina zaměstnanců (77 %), kteří využívají služební vozy, nemá možnost, jak si doma dobít elektromobil. Na druhou stranu, téměř dvě třetiny zaměstnanců (65 %) by byli ochotni si nabíjecí místo zřídit, pokud by jim na jeho vybudování zaměstnavatel přispěl.

Zaměstnavatelé dosud zohledňují hlavně nákladový přístup k výběru a správě svého vozového parku, na tom není nic překvapivého. Na druhou stranu, pokud budou odstraněny největší překážky rozvoje elektromobility, mohly by být firmy naopak její hybnou silou. Svědčí o tom i motivace pro pořízení elektromobilů ze strany fleet manažerů, kteří považují nižší emise a hlučnost hned po nákladech za druhý nejvýznamnější faktor.

Ekologické hledisko tedy do budoucna může hrát ve firmách významnější roli než státní pobídky nebo regulace. Zájem zaměstnanců o elektromobilitu je však zatím pro zaměstnavatele, kterého v našem průzkumu reprezentují fleet manažeři, podstatný jen pro 8 % firem, ale i to se může změnit právě tlakem samotných zaměstnanců na ekologičtější provoz firemního vozového parku.

Zaměstnanci coby uživatelé služebních vozů totiž projevují většinově pozitivní postoj k elektromobilitě. Téměř 71 % se domnívá, že by mohli elektromobil jako služební vůz komfortně využívat. Naopak, zaměstnavatelé výrazněji vnímají aktuální bariéry a pouze zhruba čtvrtina plánuje nákup elektromobilu do své flotily v horizontu do pěti let. Hlavní překážkou je podle zaměstnavatelů pochopitelně pořizovací cena.

Na základě našich zjištění lze předpokládat, že se příklon firem k elektromobilitě může v následujících letech dynamicky zrychlit. Hlavním motorem změny se kromě rostoucí nabídky elektromobilů za konkurenceschopné ceny a zvýšení dostupnosti nabíjecích stanic může právě stát tlak zaměstnanců a dalších zainteresovaných skupin, zejména zákazníků, na ekologičtější provoz firem.

Zdeněk Dušek
Associate Partner společnosti EY

Vojtěch Keselica
Senior Consultant společnosti EY

Přečtěte si také