Z Písku řešíme IT potíže globálních firem

Problém s hledáním nových IT specialistů má dnes 79 procent firem, říká jednatel společnosti The Cloud Provider Lukáš Kučera.

Vysvětlete, jak písecká IT firma The Cloud Provider pomáhá nad­národním společnostem?
Z průzkumů vyplývá, že jen v Česku chybí na IT trhu více než 15 tisíc IT specialistů, v Evropské unii dokonce téměř milion. Naše společnost má štěstí, že má stabilní tým „ajťáků“, které si často vychovává již během jejich studia na střední škole. Za více než deset let působení v tomto oboru jsme „vychovali“ tým, jenž dokáže řešit řadu problémů a situací v oblasti IT. V poslední době se nám stále častěji ozývají velké, lze říct i globální firmy, které mají problém zajistit nonstop IT podporu pro své zákazníky, a my jim ho dokážeme vyřešit.

Jak spolupráce s těmito firmami funguje?
Jako příklad uvedu spolupráci s globální společností Konica Minolta IT Solutions Czech. Ta poskytuje svým zákazníkům různou úroveň technické podpory, a protože nemá dostatek IT specialistů, kteří by ji mohli nepřetržitě poskytovat, oslovili naši firmu a předali nám část svých aktivit ke koncovým zákazníkům. Pro nás to byla velká výzva, protože jde o technologii, se kterou jsme neměli zkušenost, ale díky pozitivnímu přístupu celého týmu se podařilo do technologie proniknout, a dokonce v ní získat certifikaci.

Zdá se, že dynamicky reagujete na vývoj trhu. Jak se mění vaše portfolio služeb?
Jak říká náš marketingový specialista, jsme trochu „pankáči“ a neustále se snažíme přizpůsobovat své produkty aktuál­nímu dění na trhu. I proto vznikl SUPPOINT, pod kterým zastřešujeme všechny uvedené aktivity. Trh IT je obecně velmi dynamický a nelze si myslet, že společnosti budou například pět let nabízet stále stejné služby. Je nutné neustále sledovat IT potřeby firem, nové technologie či směry. Produkt SUPPOINT jsme původně nabízeli pouze lokálně, až v uplynulých měsících „globálně“ a pracujeme na jeho rozšiřování dle potřeb našich zákazníků.

Přibližte, jak si produkt SUPPOINT představit?
Je obtížné shrnout veškeré aktivity v rámci produktu do několika vět, obecně jde o nonstop technickou podporu zákazníkům a/nebo jeho produktů, které jim poskytuje. Přeneseně je to technické call centrum, které nejen přijímá požadavky a problémy zákazníků, ale dokáže je i technicky vyřešit. Nejde o tradiční outsourcing celé IT infrastruktury, ale spíše o pomoc zákazníkům v oblastech, v nichž je potřeba. V případě zmíněné Konicy Minolty jde o technickou podporu provozu jejich aplikací v prostředí AZURE a dalších specifických technologií.

Nemají firmy problém s bezpečností, se ztrátou či prozrazením citlivých dat u externích společností?
V této oblasti vidím v poslední době velký myšlenkový posun firem, protože tyto obavy již téměř nezaznamenáváme. Zároveň je třeba dodat, že solidní IT firma dokáže předložit zákazníkovi bezpečnostní záruky, procesy v oblasti nakládání s daty či certifikace. Zároveň je faktem, že například naše společnost má ISO certifikace, jasné a striktní procesy nakládání s daty a informacemi. A v neposlední řadě se dostáváme pouze k dílčím datům a informacím, proto jsou rizika minimální.

Jakým směrem se podle vás bude vyvíjet IT byznys?
Uživatelé si zvykli na snadný přístup k obsahu a informacím. Multimédia, streamovací či jiné služby dnes za stabilní měsíční poplatek zajišťují přístup k datům, která chcete. Již dávno se nestaráte, „jak to funguje“, ale pouze „že to funguje“. Covid-19 přiměl firmy k mnohem větší otevřenosti k novým řešením jejich potřeb.

Jaká je aktuálně nepalčivější potřeba většiny firem?

Zajistit si dostatek kvalifikovaných pracovníků a odborníků. Proto stejně jako se postupně začíná prosazovat „sdílená ekonomika“ v jiných oborech, bude po službách, jako je náš SUPPOINT, stále větší poptávka nejen menších firem, ale i těch, u kterých by to dříve bylo nemyslitelné.

Více informací o SUPPOINT najdete na thecloudprovider.cz

Přečtěte si také