Z Ostravy chceme mít vlajkovou loď

Sandžív Gupta, majitel Liberty Ostrava, uklidňuje region, zaměstnance i politiky: „Modernizace huti je pro nás prioritou.“

Dva roky poté, co ostravská huť změnila majitele, dění uvnitř společnosti poutá pozornost. Manažeři Liberty Ostrava si mnou ruce nad rekordními výsledky, ale odboráři vytýkají novému vedení špatnou komunikaci, především v souvislosti s prodejem emisních povolenek sesterskému podniku. Certifikáty v hodnotě mnoha miliard korun přitom byly už řadu let největším pokladem huti, z něhož se měla platit plánovaná modernizace.

Sandžív Gupta, majitel skupiny GFG, pod kterou spadá i Liberty Ostrava, v exkluzivním rozhovoru pro týdeník Euro vysvětluje, jak se výtkám zaměstnanců chce postavit.

Zároveň vysvětluje, proč už nechce koupit ostravskou elektrárnu Tameh, jak si bude vyrábět energii z větru a slunce nebo proč se má Ostrava stát lídrem v jeho vizi pro zelenou a ekologickou výrobu oceli zvanou „greensteel“.

Jak často navštěvujete ostravskou huť?

Tak často, jak jen můžu. Ale bohužel kvůli restrikcím spojeným s pandemií covidu–19  jsem v Ostravě nebyl od roku 2020. Nicméně manažeři a můj osobní zástupce navštěvují továrnu většinou každý měsíc. Až současné restrikce skončí, chci se co nejdřív do Ostravy vydat i osobně, abych se setkal s našimi zákazníky, zaměstnanci a dalšími zainteresovanými osobami.

Na vaši přítomnost v Ostravě se ptám záměrně, protože ze zaměstnanců je cítit frustrace. Co si myslíte o atmosféře, která od jara vládne v huti?

S našimi zaměstnanci komunikujeme pravidelně a věřím, že situace v huti je stabilní. Usuzuju to i z toho, jak málo bylo těch, kdo skutečně podporovali možnou stávkovou akci.

Ze zpráv, které pouštějí ven odbory, mi nepřipadá, že se situace v huti uklidnila. Mluvím třeba o bojkotu oslav 70. výročí založení huti na Slezskoostravském hradě.

Naopak, oslavy 70. výročí považujeme za velký úspěch. Zúčastnilo se jich více než 4000 zaměstnanců, jejich rodinných příslušníků a osob významných pro náš region. V létě jsme navázali spolupráci s předním českým manažerem a expertem na řízení lidských zdrojů Bohdanem Wojnarem, který se stal seniorním poradcem představenstva společnosti. Společně s ním jsme vykročili na cestu nastavení nové komunikace se zástupci odborů a všemi zaměstnanci. I díky ceně oceli, která je nejvyšší za posledních třináct let. Produkce během uplynulého kvartálu byla o celých sedmdesát procent vyšší než během loňského druhého a třetího čtvrtletí ovlivněného estrikcemi spojenými s pandemií koronaviru.

Zpátky k tématu. Nejen někteří zaměstnanci, ale i regionální politici jsou znepokojeni možným zpomalením nebo zastavením nákladné modernizace oceláren. Bojí se oprávněně?

Ne. Jak už jsme řekli několikrát – v květnu jsme to napsali i v dopise premiérovi Andreji Babišovi a vicepremiérovi Karlu Havlíčkovi –, pokračování v rozvoji a modernizaci ostravské hutě je pro nás prioritní. Z Ostravy máme v plánu udělat vlajkovou loď našeho konceptu „greensteel“ a předního zástupce ekologické a udržitelné výroby oceli.

Nejde jen o proklamace?

Od doby, kdy GFG Alliance v roce 2019 dokončila nákup ostravské huti, jsme rozjeli masivní investiční programy, jež obsahují přes deset projektů v celkové hodnotě více než tři miliardy korun. Děláme vše pro to, aby se naše plány staly realitou.

Které modernizační kroky jsou tedy nejbližší?

Po transformaci, která v příštích deseti letech spolkne miliardy korun, se z Liberty Ostrava stane ekonomicky, environmentálně a sociálně udržitelná společnost. Tou transformací mám na mysli třeba rozsáhlou modernizaci ocelárny, díky níž stoupne kvalita výsledného produktu a do portfolia nám přibydou i výrobky s vysokou přidanou hodnotou. V nejbližších týdnech chceme uzavřít tendr na nové zelené pece, elektřinu chceme vyrábět z obnovitelných zdrojů, jako jsou slunce či vítr.

Dá se říct, čím je Ostrava ve vaší skupině důležitá?

Ostrava je přímo ve středu záměru skupiny GFG dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2030 Pořízení nových tavících pecí pro výrobu oceli bude tím nejdůležitějším krokem. K tomu je třeba připočítat i ty energetické obnovitelné zdroje.

To je jedna věc, ale k vašemu záměru na udržitelnou továrnu potřebujete i přísun šrotu k recyklaci a výrobě nového železa. Budete kupovat nějaké šrotiště v regionu? lyšel jsem o možnosti spojení s firmou Trojek.

V tuto chvíli máme dostatek šrotu k pokrytí naší spotřeby. Ale jak se Liberty Ostrava vydá na svou „greensteel“ cestu, budeme potřebovat přístup k většímu množství šrotu. Tyto informace ovšem musím zatím ponechat obchodním tajemstvím společnosti.

Zmínil jste, že během několika týdnů chcete uzavřít tendr na nové ocelárenské pece. Kdy by se měly rozžhavit?

Do konce roku 2026 by mělo dojít k instalaci nového elektrického vedení, díky čemuž se pece rozjedou a ze sedmdesáti procent budou spalovat šrot. Tím emise uhlíku klesnou o padesát procent.

Bez nového elektrického vedení se neobejdete? Přímo v areálu huti máte elektrárnu Tameh, o jejímž nákupu jste ještě nedávno mluvili.

S elektrárnou chceme úzce spolupracovat i v souvislosti s našimi rozvojovými plány. Ale uznali jsme, že nákup Tamehu už pro nás není důležitý – vzhledem k budování sloupů se zvlášť vysokým napětím se 400 kilovolty, které dovedou potřebnou energii do huti, a obnovitelným zdrojům. Rovněž by se nemělo zapomínat na to, že Tameh je uhelnou elektrárnou, což do našich „zelených“ plánů nepasuje.

S ekologií souvisí i zásoba emisních povolenek, které si ostravská huť dlouhodobě držela jako zdroj peněz pro svou modernizaci. Proč jste je prodali do Rumunska?

Firma je věrná myšlence, že zdejší povolenky budou určeny výhradně pro rozvoj Liberty Ostrava. Tenhle slib jsme naplnili legální a vysoce výnosnou transakcí: část ze zisku přesahujícího deset milionů eur jsme použili na odměny zaměstnancům k 70. výročí založení huti, zbytek bude proinvestován v továrně. Transakce navíc zahrnovala i opci na koupi povolenek zpět do Ostravy, kterou jsme již také uplatnili a probíhá její vypořádání.

Proč jste však k takové transakci přistoupili právě nyní? Jen připomenu, že vyděsila nejen vaše odbory, ale ozvala se i česká vláda.

Stejně jako ostatní velké průmyslové firmy také skupina Liberty Steel využívá uhlíkové kredity jako běžnou součást svého obchodování. To zahrnuje transakce jako nakupování a prodej povolenek podle aktuálních požadavků našeho byznysu a podle jejich tržní ceny. Koupili jsme je od Liberty Ostrava, abychom zajistili zisk pro Liberty Ostrava. Pár dnů po tomto rozhodnutí jsme v naší huti přivítali ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka a vedli jsme s ním konstruktivní debatu. Jedním z bodů byl právě prodej emisních povolenek. Dohodli jsme se na tom, že co se týče budoucnosti Liberty Ostrava, budeme dál spolupracovat.

Co si myslíte o té kritice, která se po prodeji povolenek na vás snesla?

Byli jsme zklamaní z některých nešťastných komentářů a pokusů o desinterpretaci transakce. Jsme však přesvědčeni, že rozhodnutí bylo v nejlepším zájmu Liberty Ostrava a jejích zaměstnanců.

Stále počítáte s emisními povolenkami jako zdrojem peněz pro modernizaci ocelárny a dalších provozů ostravské huti?

Už jsem to řekl před chvílí – pokračujeme v záměru, že povolenky budou sloužit výhradně pro Liberty Ostrava, což zahrnuje i investice do „greensteel“ modernizací. A opce na zpětný odkup povolenek z Rumunska byla již uplatněna.

Sandžív Gupta (50)

  • Britský podnikatel indického původu je zakladatelem společnosti Liberty House Group a předsedou GFG Alliance, jejíž podniky, včetně hutí Liberty, se zabývají těžkým průmyslem a obchodováním na burzách.
  • Na podzim roku 2018 se do Guptova portfolia dostala i ostravská Nová huť, které se předtím musela zbavit společnost ArcelorMittal, aby si mohla koupit italskou huť. V červnu 2019 byla akvizice ostravské továrny formálně dokončena.
  • Gupta plánuje v Ostravě investovat miliardy a huť proměnit ve vlajkovou loď konceptu „greensteel“. Odboráři však přesto upozorňují na řadu potíží a nejasností.
  • Pod novým vedením zaznamenala huť během druhého čtvrtletí letošního roku hrubý provozní zisk ve výši 2,6 miliardy korun, což je nejlepší výsledek za posledních deset let.

Rozvoj celé vaší skupiny i vašich hutí dlouho stál na financování ze společnosti Greensill Capital. Ta ale před několika měsíci spadla do insolvence. Kdy jste se o jejích potížích dozvěděli poprvé?

Někdy v průběhu roku 2020 jsme rozpoznali, že je třeba rozšířit bázi našich investorů, abychom snížili naši závislost na Greensillu.

Jak vážná ta situace pro vás byla?

GFG Alliance je jako celek provozně silná a profitujeme z cen oceli, hliníku a železa stejně jako z příznivé tržní situace. Vnímáme významné výzvy stojící před naší skupinou, ale dobře se vyvíjí naše refinancování, splátky věřitelům a přeorientování skupiny na její nejdůležitější součásti. Mnoho toho sice ještě zbývá, ale jsme optimisté v tom, že pulzující, dobře financovaný, výdělečný a udržitelný byznys se vynoří z toho, jak systematicky restrukturalizujeme celou naši skupinu.

Před nedávnem jste oznámili, že zahajujete spolupráci s bankou Credit Suisse. Půjde odlouhodobou spolupráci, nebo jen o krátkou kooperaci pro vyřešení akutních potíží?

Dohoda se vztahuje ke společnosti Liberty Primary Metals Australia a umožní našemu byznysu zajistit plné refinancování. Je pro nás povzbudivé, že diskuse s věřiteli se vyvíjí dobře a naše globální restrukturalizační plány dál dělají pokroky.

Na konci června jste oficiálně oznámili vydání dokumentů k refinancování vašeho evropského byznysu. Co z toho plyne pro Ostravu?

Liberty Ostrava pokračuje v silném provozu s tím, že reportuje své nejlepší kvartální výsledky za poslední dekádu.

Můžete říct, jaké hospodářské výsledky zaznamenala GFG Alliance a Liberty Steel Group v loňském roce?

Jak je zvykem u většinově soukromých a rodinných firem, ani GFG Alliance nezveřejňuje detaily ze svých účtů. Loni jsme oznámili, že poradenská firma Baker Tilly připraví sjednocené účetní závěrky pro Liberty Steel Group za rok 2020, a tento proces byl téměř u konce, než se projevily globální důsledky nemoci covid-19 a s ní spojených restrikcí. Ty zabránily uzávěrku dokončit. Teď máme v úmyslu sestavit uzávěrku k období končícímu březnem 2021.

Jaký byl tedy loňský rok pro vaši ostravskou huť?

Úplné výsledky jsme ještě nezveřejnili, ale dá se říct, že z Ostravy bylo loni vyvezeno kolo 1,7 milionů tun oceli, ačkoli první polovina roku 2020 byla covidem-19 zasažena natolik, že množství klíčových zákazníků úplně zastavilo svůj provoz.

Nicméně díky změnám v ostravském provozu, které zahrnovaly i několika měsíční uhašení vysoké pece číslo 2, což umožnilo ji za 44 milionů korun zmodernizovat, se huť mohla v druhé polovině roku, kdy se trh vzpamatoval, naplno rozjet.

Průběžné výsledky i pohled na silně kouřící továrnu ukazují, že letošní rok se ostravské huti ekonomicky velmi daří. Je to tak?

Očekáváme, že letošní výsledky budou daleko lepší než loni, a už nyní nám z Ostravy chodí zprávy, podle nichž bylo například poslední čtvrtletí loňského roku vůbec nejlepší od roku 2011. V příštím kvartálu očekáváme ještě lepší výsledky.

Čeho se Ostrava ještě letos dočká?

Chceme dokončit plán instalací nových pecí a vybrat jejich dodavatele. Také tam rozjedeme naši vzdělávací Liberty Greensteel akademii a založíme naši nadaci GFG Foundation, která již funguje ve Velké Británii, Austrálii a Rumunsku.

Autor je reportérem CNN Prima News

 

Přečtěte si také