Výzvy pro české zdravotnictví

Stále probíhající pandemie onemoc­nění covidu-19 byla zatěžkávací zkouškou pro oblast zdravotnictví na celém světě.

I v Česku lze hovořit o obtížné zkoušce, mimořádné krizi či zcela nové zkušenosti. A právě dopady této pandemie na české zdravotnictví jsou jedním z klíčových témat konference Zdravotnictví 2022, která se uskuteční tento týden.

Telemedicína a obecně digitalizace zdravotnictví a sociálních služeb je segment, který byl právě probíhající pandemií neobyčejně akcelerován. Nejedná se jen o vzdálenou, digitální komunikaci mezi lékařem a pacientem, ale o komplex digitálního pacienta, tedy i o digitalizaci jeho dat a údajů. Nástup nových technologií, robotizace péče, asistování a asistenční technologie, sdílená data, práce s velkými daty a umělou inteligencí – to vše čeká zdravotnictví s postupující digitalizací.

Dlouhodobě kritizovaná je v Česku oblast dlouhodobé péče, tedy sociálně-zdravotních služeb. Je to jeden z klíčových předpokladů pro důstojné stárnutí a vysokou kvalitu života ve stáří. Zároveň by měla být dostupná, kvalitní a komplementární s dalšími nástroji podpory seniorů a jejich blízkých. Svět okolo nás se velmi rychle mění a všechny systémy veřejných služeb na tyto změny se zpožděním reagují nebo se o to veřejné reprezentace alespoň pokoušejí. Přičemž demografické změny nejsou jediné, které určují a budou určovat podobu dlouhodobé péče nejen v České republice.

Minulé vlády včetně té současné se snažily opakovaně reformovat dlouho­dobou péči již od 90. let, avšak vždy neúspěšně. Co bylo důvodem jejich ne­úspěchu, co je nutné změnit, aby se celý systém reformoval a byl pro své příjemce přívětivý a udržitelný? A jaké jsou konkrétní nedostatky dlouhodobé péče a návrhy na jejich řešení? To bezpochyby bude dalším klíčovým tématem konference.

Přečtěte si také