Význam bateriových úložišť v průmyslu roste a bude růst

Společnost AERS, v jejímž čele stojí Cyril Svozil jr., je součástí holdingu Fenix Group, největšího evropského výrobce elektrických topných systémů.

Kromě bateriových stanic HES, určených pro domácnosti a menší provozovny, AERS vyvinul a dodává i originální české velkokapacitní špičkovací stanice, určené pro průmyslové aplikace. Její špičkovací stanice s kapacitou v řádu stovek kWh fungují dobře a k plné spokojenosti majitelů několika středně velkých výrobních závodů. Novinkou v nabídce jsou univerzální kontejnerové verze špičkovací stanice s modulární kapacitou od 400 kWh do 600 kWh a výkonem 360kW.

Růst zájmu o fotovoltaické elektrárny na střechách průmyslových areálů vyvolal poptávku i po akumulačních systémech. Zkušenosti z tuzemska i zahraničí jasně ukazují, že decentralizovaná výroba elektřiny ve spojení s její akumulací má potenciál výrazně snížit spotřebu a zvýšit energetickou nezávislost provozovatele. Ve výrobních závodech jsou mikrovýpadky velkým problémem – kvalitě sítě se zhoršuje, problémem pro automatizované stroje a robotická pracoviště nejsou jen mikrovýpadky, ale i přepětí, podpětí či změny frekvence. S rostoucí kapacitou bateriových stanic a rostoucími nároky na stabilitu a kvalitu dodávek elektrické energie se na trhu objevily systémy, určené pro výrobní, administrativní a obchodní centra a podobné objekty.

Zahraniční dodavatelé nabízí tradiční kontejnerová řešení formou sériově vyráběných stanic, což ne vždy odpovídá potřebám managementu výrobních závodů

Ty hledají řešení na klíč, které jim nabídne spolehlivé technologie vytvářející zdroj energie pro široké spektrum aplikací. Například takové, které umí snížit rezervovaný výkon, vykrývat energetické odběrové špičky (vyrovnání diagramu), pokrývat čtvrthodinová maxima, eliminovat pokuty za překročení maxim, fungovat i jako provozní záloha energie pro doběh technologií (POWER UPS) či v ostrovním režimu provozu, nezávisle na síti.

Reakcí na výše uvedené požadavky jsou velkokapacitní špičkovací stanice od firmy AERS

S myšlenkou využití velkokapacitní baterie ve výrobním závodě přišel majitel společnosti Fenix Group Ing. Cyril Svozil a jeho zadání bylo od počátku jasné – využít dobré zkušenosti z instalace bateriového úložiště v provozu nového administrativního centra společnosti Fenix Trading v Jeseníku a vyzkoušet v pilotním projek­tu spolehlivost a ekonomickou návratnost velkokapacitní průmyslové baterie od společnosti AERS s. r. o. Firma AERS s. r. o. se problematikou velkých bateriových úložišť a jejich využití v průmyslových areá­lech začala zabývat hned od svého vzniku. Společně s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov (UCEEB) v rámci projektu Zéta II „Řízení bateriových úložišť pro aplikace v průmyslu v souladu s požadavky odběratelů a distribuční sítě“ například analyzovala algoritmy, jako jsou regulace čtvrthodinových maxim, regulace mikrovýpadků a regulace účiníku a jejich dopad na distribuční soustavu v reálných podmínkách.

Stávající instalace a reference ukazují, že je to ekonomicky velmi životaschopné řešení, které navíc skýtá investorům zajímavé možnosti využití

Nejde jen o úsporu nákladů, ale zejména o řízení kvality dodávek elektrické energie, příležitostí je také aktivní obchodování na spotovém trhu. Páteř nabídky tvoří kromě baterií pro domácnosti a menší provozovny HES zařízení známé pod označením BESS (Battery energy storage system) – tedy velkokapacitní bateriové úložiště pro průmyslové areály. Ve všech firma využívá vlastní unikátní Battery Mana­gement Systém (BMS).

Jedním z prvních zákazníků, využívajícím velkokapacitní bateriové úložiště od firmy AERS, byly Strojírny Rumburk. Akumulační stanice tady byla součástí dodávky fotovoltaické elektrár­ny o výkonu 210 kWp, kterou pro Strojírny Rumburk, s. r. o., realizovala od podzimu 2019 v roli generálního dodavatele společnost MATRU, spol. s r.o., z Plzně. Instalovaný výkon špičkovací stanice, realizované v rámci I. etapy, byl 200 kW, instalovaná kapacita pak 204 kWh. Loni společnost AERS navýšila v rámci II. etapy prací kapacitu své špičkovací stanice na současných 408 kWh. Ani tím však plány vedení Strojíren Rumburk nekončí. Vedení firmy chce kapacitu úložiště ještě navyšovat a své aktivity směřovat i do oblasti nabíjecí stanice pro elektromobily nebo na přeprodej akumulované energie.

Špičkovací stanice tady funguje jako systémová záloha výrobního areálu, přičemž přechod do ostrovního režimu při výpadku sítě zajistí do cca 10 ms. Investor i generální dodavatel si u stanice cení spektrum aplikací, podporu ze strany dodavatele a modularitu řešení, které je otevřené pro další potřeby zadavatele.

Nové kontejnerové řešení SAS s modulární kapacitou od 400 kWh do 600 kWh

Ve snaze co nejvíce zpřístupnit výhody velkokapacitních bateriových úložišť přišla společnost AERS letos s novým kontejnerovým řešením. Plug-and-play kontejnery jsou určeny pro průmyslové areály bez vnitřní vybavenosti pro in-house umístění špičkovací stanice. Kromě stavební připravenosti na místě (zpevnění prostranství) je pak nutná pouze úprava trafostanice, kam se musí umístit synchronizace špičkovací stanice. Ta je zabudována do 20stopého klimatizovaného lodního kontejneru s hasicím zařízením na bázi vodního aerosolu.

Na velkokapacitní baterie vsadila i mateřská společnost Fenix Group

Podle slov majitele a předsedy správní rady holdingu Fenix Group Ing. Cyrila Svozila firma letos investuje kolem osmdesáti milionů korun do nového energetického centra ve výrobním závodě Fenix v Jeseníku. Tam už několik let k plné spokojenosti slouží fotovoltaická elektrárna a velkokapacitní bateriové úložiště, letos v areálu firma staví další velké fotovoltaické elektrárny, velké vodní elektrárny a rozšiřuje i kapacitu stávajícího bateriového úložiště.

Společnost Fenix se navíc po dobrých zkušenostech připravuje na aktivní obchodování na spojovém trhu, které díky fotovoltaice, velkokapacitním bateriím a vlastnímu Battery Management Systému firmy AERS umožňuje výrazně snížit náklady na elektrickou energii.

Více informací o bateriových stanicích firmy AERS najdete na www.aers.cz.

Přečtěte si také