Vyšší ubytovací DPH výběr daní nezvýší

Nedávno jsme se dozvěděli o záměru ministra financí Zbyňka Stanjury, který se mimo jiné týká úprav sazeb DPH na ubytovací služby.

Konkrétně je zvažován jejich přesun ze snížené do základní, tedy zvýšení DPH. Tento krok považuji za více než problematický a za velmi nešťastný. Pokud bychom zvýšili sazbu DPH na ubytovací služby, byli bychom vedle Dánska jedinou členskou zemí Evropské unie se základní sazbou daní pro ubytovací služby. Při změně sazby DPH nebudou všichni hoteliéři schopní ji promítnout do svých koncových prodejních cen, což by mohlo být pro řadu z nich likvidační.

Cenu v tomto odvětví primárně tvoří síla poptávky, jež je v současnosti po ubytovacích službách v porovnání s rokem 2019 stále nižší. To znamená, že zvýšení prodejních cen by bylo pro mnoho spotřebitelů nepřijatelné, proto by tuto spotřebu odložili a neuskutečnili. Navíc jsme zatíženi vysokou inflací, která se od roku 2019 zvýšila na neuvěřitelných 27 procent. O takovém zvýšení prodejních cen si ale můžeme nechat jen zdát.

Ilustrace: Vojtěch Velický

V současnosti prodáváme v průměru za ceny nižší než roce 2019. Vzhledem k tomu, že ubytovací odvětví čelilo dvouletému ome-
zení podnikání kvůli koronavirové pandemii a v loňském roce následnému bezprecedentnímu růstu nákladů na energie, suroviny a mzdové náklady – často až o 40 procent –, stále se nedostalo na úroveň výkonů z roku 2019.

Za této situace by po zvýšení sazeb DPH mnoho podniků čelilo vážnému ohrožení existence, proto by snaha o zvýšení příjmů do státního rozpočtu mohla být zcela kontraproduktivní. Navíc by taková změna měla přímý dopad na ceny ubytování a snížila by naši konkurenceschopnost na evropském trhu. Zvýšení DPH by mělo dopad nejen na příjezdový cestovní ruch, ale také by znamenalo růst cen dovolených pro české občany. Proto by zvýšení DPH na ubytovací služby mohlo mít negativní dopad na ekonomiku a nepřispělo by do státní pokladny vyšším výběrem daní.

Cestovní ruch je také významným zdro­jem zaměstnanosti, a to i mimo velké aglomerace, v menších městech, krajích a v místech, kde je nedostatek jiných pracovních příležitostí. Potenciální krach řady podniků v odvětví cestovního ruchu by tuto zaměstnanost výrazně zasáhl. V této ekonomické situaci by měla být cesta opačná – daně by měly být snižovány, daňový systém zjednodušen a poptávka podporovaná. V tomto ohledu považuji za zcela legitimní a rozumnou debatu, zda by u nás měly být sazby DPH tři, nebo pouze dvě, a přikláním se ke zjednodušení daňového systému na dvě.

Věřím, že snížení daní a stimulace poptávky by mohly mít pozitivní dopad na hospodářství. Podpora cestovního ruchu by mohla být dalším krokem k vyššímu hospodářskému růstu, a tedy i způsobem, jak zvýšit příjmy do státní pokladny. Pokud se však zvýší sazby DPH u ubytovacích služeb, určitě se nevybere víc, protože spolu s tím se zvýší ceny, poklesne poptávka po ubytování a cestování, sníží výkon a zpomalí cestovní ruch.

Lukáš Pytloun, generální ředitel a majitel sítě Pytloun Hotels

Přečtěte si také