Vize udržitelné budoucnosti v Česku

Srdečně Vás zveme na aktuální Euro Business Breakfast, kterou pořádá týdeník Euro, pod názvem


Vize udržitelné budoucnosti v Česku

V rámci setkání vystoupí například ministr životního prostředí Petr Hladík nebo zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu a zastoupení Evropské Komise v České republice. V rámci debaty se budeme věnovat s předními ESG experty také oblastem energetiky, financí či poradenského segmentu. 

Vystoupí:
Petr Hladík, ministr životního prostředí ČR

Jan Rafaj, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR
Josef Schwarz, ekonomický poradce Zastoupení Evropské komise v ČR
Martin Křivánek, Director KPMG
Kateřina Bohuslavová, Chief Sustainability Officer ČEZ
Marian Rusko, předseda představenstva EG.D
Milan Orlovský, spoluzakladatel a CEO, Ředitel pro strategii a rozvoj KOOR
 
Témata setkání, stejně jako přehled všech řečníků, vám přineseme v nejbližších dnech.
 

Kdy: 30.  5.  2023, 08:30 – 12:00
Kde:  Kunsthalle Praha, Klárov 5, Praha 1
Moderátoři:
Jaroslav Kramer a David Mařík – Cover Story
Vstup zdarma: max. počet účastníků 70

Během setkání také symbolicky pokřtíme speciální magazín týdeníku Euro, který se bude věnovat vizi udržitelné budoucnosti napříč byznysovými odvětvími v Česku. Magazín vychází 29. května a bude dostupný jak v tištěné, tak elektronické podobě, která bude volně dostupná.

Kapacita sálu je vyčerpána, děkujeme za pochopení.
týdeník Euro

* Rádi bychom Vás informovali, že tato akce bude nahrávána a fotografována. Účastí na této akci souhlasíte a berete na vědomí, že materiál může být pořadatelem zpracován pro propagační materiály.

Partneři setkání:

Partneři:

Přečtěte si také