Videotest na covid

Za 15 minut může člověk cestující do ciziny získat přes internet test do Covid Passu, říká Marek Chatrný ze společnosti Doktor na telefonu.

Před pár týdny jste uvedli online testování na covid-19. Jak proces u této novinky probíhá?
Testování je prováděno formou videohovoru s kvalifikovaným zdravotníkem z ordinace Tomáše Sochora se sídlem v ČR, která disponuje všemi povoleními pro takovou činnost. Pro antigenní online testování používá společnost Doktor na telefonu primárně antigenní testovací sady NewGene, které jsou schváleny pro testování nejen v Česku, ale i všude v Evropské unii. Testovaná osoba může nicméně použít i jinou antigenní sadu schválenou v EU. Před započetím testu vyplní testovaná osoba osobní údaje v rozsahu nutném pro antigenní test a zápis do zdravotní dokumentace ČR. Zároveň testovaná osoba potvrdí souhlas se zpracováním osobních údajů a provedením testu.

Pro zabezpečení integrity antigenního testu během videohovoru se zdravotníkem je testovaná osoba řádně identifikována, celý proces testování je průběžně monitorován a zaznamenáván pomocí tří snímků z videohovoru testované osoby, které jsou archivovány podle principů GDPR a platných zákonů Unie. Jakmile zdravotník ukončí videohovor s testovanou osobou, je výsledek testu automaticky zapsán do systému ISIN a projektu Chytré karantény, který je dnes plně propojený s celo­evropským systémem Covid Passu. Certifikát o testu tak vydává systém ISIN ve standardizovaném formátu Covid Passu Evropské unie dostupného přes aplikaci Tečka nebo webové stránky UZIS.

Hlavní výhoda je v úspoře času?
Bezesporu. Testovaná osoba nemusí ztrácet čas cestováním k lékaři nebo do testovacích center. Online testování může probíhat v klidu z domova nebo z hotelového pokoje. Podmínkou je zakoupení testu a přístupového kódu, například v našem e-shopu, a kvalitní připojení k internetu. Ostatní již probíhá podle instrukcí lékaře, který videotestování vede.

Jaké vybavení a administrativní náležitosti jsou k tomu potřeba?
Antigenní online testování společnosti Doktor na telefonu je absolutně bezpečné a vhodné pro každého. Před započetím testu vyplní testovaná osoba své osobní údaje, potvrdí souhlas se zpracováním osobních údajů a provedením testu. K samotnému testu pak potřebuje počítač nebo smartphone a kvalitní připojení k internetu. Test zabere zhruba 15 minut, nejdelší čas trvá vyhodnocení testu stejně jako v „kamenných“ testovacích centrech.

Funguje obdobný projekt někde v rámci Evropy či světa?
Podobná služba fungující na uvedeném principu videotestu ve spolupráci s lékařem je běžná ve Velké Británii nebo v Německu. V Británii je velmi silným hráčem v online testování například společnost Health Technologies se svým online testováním Qured. Test u tohoto poskytovatele probíhá prakticky stejně jako u společnosti Doktor na telefonu. Klient si zakoupí sadu testů a online připojení s lékařem. Lídry online testování v Německu jsou společnosti DLMC se svým produktem onlineschnelltest.de a OneConsult s testováním covidtestonline.de.

Jak jste vyřešili legislativu? Nemůže se stát, že nebude test kontrolujícím v Česku či především v zahraničí uznán?
Podstatné je, že v zemích, kde je online testování běžnou praxí, je oproti České republice značně pokročilý stav legislativy. U nás v podstatě žádná legislativa v oboru telemedicíny zatím není. Proces videotestování je od začátku navržen v souladu s Doporučenými diagnostickými a terapeutickými postupy pro telemedicínu pro všeobecné praktické lékaře, podle Společnosti všeobecného lékařství. Tyto doporučené postupy jsou v podstatě jediným záchytným bodem pro lékaře, kteří chtějí v rámci distanční péče praktikovat telemedicínu, a plně je dodržujeme. Také jsme si nechali vypracovat podrobný právní posudek od advokátní kanceláře Havel & Partners. Z dosavadních zkušeností mohu potvrdit, že v Česku ani v zahraničí není s tímto druhem testování a vydanými certifikáty žádný problém.

Kdo nejčastěji využívá vaší služby a jaká je zkušenost?
Nejčastěji naši službu využívají lidé, kteří cestují vlakem či letadlem do zahraničí a potřebují prakticky ihned vědět, zda mohou vycestovat. Pokud jsou negativní, získají potřebný certifikát ve formě Covid Passu EU. Mezi partnery Doktor na telefonu jsou různé dopravní společnosti nebo cestovní kanceláře, třeba RegioJet. Službu by určitě více využívali i individuální turisté cestující autem, ale v Česku – na rozdíl od jiných zemí – žádná opravdová kontrola pro motoristy není. Na jedné straně vláda požaduje od občanů test při návratu z rizikových zemí, na druhé to v podstatě vůbec nevymáhá.

Kolik služba stojí?
Na e-shopu onlinetestovani.cz je k dispozici antigenní test plus voucher na videotest již za 230 korun. Klient má možnost si na e-shopu vše vybrat a objednat. Pokud má již zakoupenou schválenou antigenní sadu, může si jen přikoupit videotest za 199 korun. Vše v klidu domova či kanceláře, bez nutnosti návštěvy lékárny či ordinace.

Věříte, že online covid test bude začátkem skutečné telemedicíny?
Doufám, že se v oblasti digitalizace začnou nějaké prakticky využitelné zákony brzy tvořit a nezůstane jen u slov a chytlavých komentářů politiků. Každopádně naše služba je na české poměry vysoce inovativní a jsem přesvědčen, že budoucnost zdravotnictví je právě v tele­medicíně a jiných formách digitalizace zdravotnictví. Například ve Francii a v Německu je distanční péče formou telemedicíny postavena zcela na úroveň kontaktní péče a je běžně hrazena ze systému zdravotního pojištění.

Přečtěte si také