Vědci tvrdě odpověděli prorektorce Králíčkové. Predátorské časopisy není dobré krmit

Sdružení vědců ve spolku Věda žije rázně odpovědělo prorektorce Králíčkové, která se snažila obhájit svou pozici v kauze, ve které vyšlo najevo, že kandidátka na nového rektora Univerzity Karlovy publikovala část svých vědeckých prací v tzv. predátorských časopisech.

„Na tomto místě bychom chtěli zdůraznit, že naše „výzkumy” v oblasti etiky publikační činnosti nebyly nikdy vedeny snahou očerňovat jednotlivé vědce a vědkyně, ale hájit integritu a pověst akademického prostředí. Pokud na potenciálně problematickou činnost upozorňujeme u konkrétní osoby, jedná se zpravidla o osobu veřejně činnou, která by měla naplňovat přísnější kritéria. Domníváme se totiž, že jednotlivci mají určité právo na to se mýlit nebo činit špatná rozhodnutí, zvlášť v případě, kdy interagují s entitami, které nehrají fér (což je často případ právě predátorských nakladatelství). Na druhou stranu výzkumné instituce by podle našeho názoru měly zajistit adekvátní systémové nástroje, které by měly podobným přešlapům zabránit. Konkrétní případ prorektorky Králičkové je podle nás exemplární v tom, že se zde slučují dvě role – výzkumnice, která publikuje v “eticky pochybných platformách”, a členky managementu univerzity, která má svůj podíl odpovědnosti za to, že zmíněné systémové korekční nástroje na UK zjevně dostatečně nefungují. 

Milena Králíčková

Chtěli bychom také odmítnout tvrzení, že zapsaný spolek Fórum Věda žije! si hraje na nějakého samozvaného arbitra, který určuje co je a není v pořádku v oblasti etiky vědeckých publikací. Bez ohledu na to, že publikování v predátorských časopisech poškozuje důvěryhodnost vědecké obce obecně, i etický kodex UK v odstavci III.5 jasně říká, že akademický pracovník “… Nepublikuje eticky pochybným způsobem včetně využívání eticky pochybných publikačních platforem. …”. Jako spolek nejsme součástí akademické půdy UK, můžeme tak na problematiku alespoň poukázat tímto způsobem.,“ píše se ve vyjádření spolu Věda žije, pod kterým je podepsána předsedkyně Michaela Trtíková Vojtková a místopředseda Michael Komm.

Celé vyjádření spolku najdete na jejich webových stránkách vedazije.cz.

Přečtěte si také