Vážené čtenářky a vážení čtenáři

Také letos pokračuje ekonomický týdeník Euro v tradici speciální přílohy u příležitosti rakouského státního svátku 26. října. Mám radost, že tato iniciativa našla u rakouských společností působících v Česku velkou odezvu.

Obzvlášť mě potěšilo, že se redakci letos podařilo získat pro rozhovor rakouského spolkového ministra pro evropské a mezinárodní záležitosti Alexandera Schallenberga. Tématem rozhovoru jsou samozřejmě krize, které nás letos zaměstnávají, v první řadě důsledky ruské útočné války na Ukrajině vedené v rozporu s mezinárodním právem, dále současná situace v energetickém odvětví, a s tím spojené ekonomické otřesy, a nakonec zvládání pandemie nemoci covid-19, která nás letos také zasáhla.

Česko na tyto krize reagovalo v úzké koordinaci s Rakouskem a ostatními členskými zeměmi Evropské unie i s dalšími demokratickými a partnerskými právními státy a projevilo příkladnou solidaritu. Ráda bych připomněla velký počet Ukrajinců hledajících ochranu, kteří ve vaší zemi našli pohostinné přijetí. Možná je to i důsledek hořké historické zkušenosti vaší země s totalitami 20. století, k jejichž překonání český národ tolik přispěl.

Rakousko a Česko spojuje úzké partnerství v srdci Evropy. Plně podporujeme současné české předsednictví EU s jeho prio­ritami v oblastech podpory Ukrajiny, energetické bezpečnosti, posilování obranyschopnosti a kybernetické bezpečnosti Evropy, strategické odolnosti evropské ekonomiky a demokratických institucí.

Velmi dobře probíhá spolupráce i bilaterálně, ve středoevropském kontextu, zejména ve formátu Slavkov-3 společně se Slovenskem, a na globální úrovni v OSN. Zapomínat bychom neměli ani na spolupráci na úrovni spolkových zemí a krajů, mimo jiné pokračování programu INTERREG, který na léta 2021 až 2027 poskytne 86,8 milionu eur (více než 2,1 miliardy korun) z fondů EU na přeshraniční projekty.

Spolupráce funguje velmi dobře i v hospodářství. Objem obchodu narostl na 13,8 miliardy eur (zhruba 340 miliard korun) ročně. Pro Rakousko je tak Česko předním obchodním partnerem ve střední a východní Evropě a třetím nejvýznamnějším v EU. Rakouské společnosti vyvážejí do Česka zboží vyšší hodnoty než do Číny a USA.

Významný je také objem rakouských přímých investic v Česku, který loni činil 14,2 miliardy eur (zhruba 350 miliard korun). Na celo­světové scéně patří rakouské společnosti k světovým lídrům z hlediska kvality, inovací, know-how a spolehlivosti. Řada z nich působí v Česku již od počátku devadesátých let a jsou spolehlivými partnery české ekonomiky.

Česko také patří k nejvýznamnějším zemím, odkud přijíždějí zahraniční turisté do Rakouska. Je pozoruhodné, že předkrizová úroveň přenocování českých turistů v naší zemi byla nyní nejen dosažena, ale dokonce výrazně překročena. V každém případě mohu všechny čtenářky a čtenáře ujistit, že čeští hosté jsou srdečně vítáni v kteroukoli roční dobu, ať na výlet do města a za kulturou, nebo na aktivní dovolenou na horách a u jezer naší země. Špičkové rakouské společnosti podnikající v cestovním ruchu dělají vše, abyste se u nás cítili dobře!

Jako velvyslankyně své země v Praze jsem také svědkem mimořádně dobré spolupráce v kultuře, vědě, sportu a v angažovanosti občanské společnosti. Existuje mnoho partnerství měst a obcí a místních iniciativ spolupráce, které jsou často aktivitou soukromých osob a sdružení. I na mezilidské úrovni se díky přátelství a přeshraničním rodinným vazbám síť našich vztahů stále více zahušťuje.

Vztahy Rakouska s Českem jsou také výsledkem dlouhé společné historie, která utvářela obě země. Jakkoli můžeme být hrdí, čeho jsme společně dosáhli a na velké kulturní a vědecké úspěchy ve spolupráci obou národů, musíme se zajímat i o stinné stránky této společné historie. Průlom přinesla společná historická kniha historiků obou zemí vydaná v roce 2019 pod titulem Sousedé: Česko-rakouské dějiny.

Obzvlášť mi záleželo na instalaci pamětní desky Rakušanům židovského původu, které nacisté deportovali do Terezína. Jak napsal historik Wolfgang Neugebauer v dojemném a mrazivém článku v roce 2005, Rakušanky a Rakušané byli po vězních z protektorátu a takzvané staré říše třetí největší skupinou v ghettu. Předseda Národní rady Rakouska Wolfgang Sobotka a předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Markéta Pekarová Adamová společně odhalili pamětní desku letos v březnu v rámci důstojné vzpomínkové akce v Terezíně.

Na závěr vám, vážené čtenářky a vážení čtenáři, přeji zajímavý čtenářský zážitek, který ve vás vzbudí další zájem o rakousko-české vztahy. Možná se brzy uvidíme v Rakousku!

Bettina Kirnbauer, velvyslankyně Rakouské republiky v ČR

Přečtěte si také