V regionech se nesmí bránit inovacím

Nárůst pracovních pozic, stabilizace dodavatelských řetězců nebo například větší prestiž pro dotyčnou oblast, to je pouze pár benefitů, které mohou regiony získat tím, že se v nich vybudují kapacity pro nové odvětví průmyslu. Ne všichni obyvatelé tato pozitiva dostatečně vnímají, což mnohdy může vyústit k impulzivním rozhodnutím, které o ně mohou region ochudit.

Červen letošního roku byl pro průmysl na Valašsku a ve Slezsku velmi zajímavý. Zatímco se obyvatelé Dolní Lutyně rozhodli v referendu nepodpořit výstavbu gigafactory, Rožnov pod Radhoštěm dostal zprávu, na kterou dlouho čekal. Americká polovodičová společnost onsemi se rozhodla investovat právě tam a na brownfieldu postavit kapacity na výrobu čipů na bázi SiC.

Obě nabídky samozřejmě mají svá pro i proti. Nejčastěji skloňovaným důvodem, proč se obyvatelé Dolní Lutyně rozhodli v referendu hlasovat proti, byla obava o klidný život a přírodu. Tento argument do jisté míry chápu, ale myslím si, že v regionu, který trpí vysokou strukturální nezaměstnaností, by se měla využít každá možná cesta k zajištění kvalitnějšího života. Navíc pokud nedojde k tvorbě nových pracovních míst, Moravskoslezský kraj se nikdy nevymaní z problémů, jež nyní ještě umocnil pád Liberty Ostrava. Odmítnutí nabídky neznamená pouze ztrátu příležitosti snížit nezaměstnanost, ale i přilákat další investory, a tím tak postupně obměňovat kraj, který byl dlouho závislý na důlní činnosti. Na příkladu Dolní Lutyně je krásně vidět, že i snaha o postupnou proměnu regionu může přijít vniveč. Co by se muselo stát, aby obyvatelé přistoupili ke změně?

Ilustrace: Vojtěch Velický

Opačným příkladem je projekt v Rožnově pod Radhoštěm, kde společnost onsemi působí již více než 30 let. Po oznámení investice na Valašsku se začalo čím dál tím více skloňovat, že se z Rožnova stává české Silicon Valley. Popravdě mezi Rožnovem a americkým technologickým centrem existuje pár podobností. Třeba expertní tým, který si vyhledává talenty již na vysokých školách a sám své zaměstnance posílá na vysoké školy učit.

Dále také podpora Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, která bude s onsemi spolupracovat, což může zdánlivě připomínat podobnost Silicon Valley a Stanfordovy univerzity. Tady však část podobností končí. Proto, aby se Rožnov a okolní města stala opravdovým tuzemským Silicon Valley, bude zapotřebí zajistit ještě další velmi důležité zdroje pro podporu startupů, a především rizikový kapitál. Domnívám se, že pro vznik dalších inovativních firem je nutné posílit pozici inkubátorů nejen na tuzemském trhu, ale také v regionu, spolu s rozšířením podnikání na technických školách.

Přestože se můžeme setkat se zájmem zahraničních subjektů u nás investovat, nelze se spoléhat, že tyto nabídky budou přicházet samy od sebe. Měli bychom jim jít naproti tak, že tuzemským i zahraničním firmám připravíme základnu lidských zdrojů a zjednodušíme přístup k rizikovému kapitálu. V neposlední řadě se pak v regionech nesmíme bránit inovacím, a hlavně investičním pobídkám, které mohou zlepšit životní i pracovní podmínky občanů.

Přečtěte si také