V jaké kondici jsou české společnosti?

Ve zprávách týkajících se hospodářského dění v posledních letech zaznívaly zejména nejistoty a vyhlídky nastávající recese.

Vysoká inflace a obecně hospodářský útlum i přibývající válečné konflikty způsobily, že v roce 2023 řada velkých ekonomik jako Velká Británie či Německo zaznamenala nárůst počtu zkrachovalých společností. Analýza Czech Credit Bureau přitom ukázala, že počet bankrotujících firem v Česku loni klesl. Znamená to tedy lepší situaci českých společností?

Česko je značně závislé na evropském dění a na většinu situací reaguje opožděně. I tak české firmy vykazovaly v některých ohledech silnou pozici. V roce 2023 se jim podařilo odolat tlakům na růst mezd a také se ukázala silnější pozice některých velkých společností, kterým se povedlo zvednout ceny produktů výrazně výše i během inflačního období. I v této situaci nadále fungovala řada státních a evropských podpor. Očekával se i větší úbytek společností s ruskými a běloruskými vlastníky. Jejich počet se přitom navzdory hospodářským sankcím snižuje velmi pomalu. Konkrétně počet firem vlastněných Rusy v Česku od roku 2022 klesl pouze o sedm procent.

Ilustrace: Vojtěch Velický

I tak se však problémy některým ne­vyhnuly. Bankrot či insolvenční řízení se počátkem roku 2024 například dotkly i některých velkých společností jako úvěrové Fair Credit či Media Master.

Již první čtvrtletí roku 2024 ukázalo náznaky plánovaného snížení dynamiky dotací, kdy státy hledají způsoby, jak omezit výdaje a ulevit svým rozpočtům. Společnosti se tak na masivní podporu ze strany státu nebudou již moct v takové míře spolehnout. Také se s ohledem na tlaky na trhu práce očekává růst reálných mezd. Firmy proto musejí kalkulovat s navyšováním nákladů, kdy zejména obory s vysokou energetickou náročností již tak bojují s růstem cen vstupů a markantní zlevnění cen energií se neočekává. Společnosti se tak mnohem více budou muset soustředit na plánování a případ­nou tvorbu rezerv, aby dostály svým zá­vazkům.

Je na společnostech, aby sledovaly geopolitický vývoj a hospodářské dění a případně dokázaly včas reagovat. Pokud se však do problémů přece jen dostanou, k dispozici jim je i nový nástroj pro řešení jejich finančních problémů. Od loňského září platí zákon o preventivní restrukturalizaci, jenž má firmám pomoct předcházet jejich úpadku. Klíčové pro případné zahájení preventivní restrukturalizace je včasné jednání, kdy firma nesmí být v úpadku ve formě platební neschopnosti, avšak musí čelit reálným finančním potížím. Motivací pro včasné řešení problémů a využití tohoto nástroje by měla být zejména rychlost, pružnost a očekávaná nižší nákladovost oproti případnému insolvenčnímu řízení.

Také celý proces by měl být v zásadě neveřejný, odpadne negativní publicita, k níž dochází při zveřejnění firmy v insolvenčním rejstříku.

Zákon o preventivní restrukturalizaci tak společnostem nabízí zajímavé možnosti a právní rámec, jak řešit své finanční problémy včas. Jak se využije a jestli bude fungovat, však ukáže až praxe.

Johana Rollinger
business valuation consultant, znalecká kancelář EqSA

Přečtěte si také