V efektivitě reklamních kampaní bodují ty s celospolečenským dopadem

Agentury McCann Prague a Hero & Outlaw s kampaní 13 MINUT pro Českou asociaci pojišťoven bodovaly v prestižní Effie. Získaly dvě zlaté medaile, dvě stříbrné a jednu bronzovou.

Kampaň proti nepřiměřené rychlosti „Zpomal, dokud není skutečně pozdě“, jejímž hlavním nosičem byl dokumentární film „13 MINUT“ Víta Klusáka, již v létě zaujala na nejprestižnější přehlídce reklamní tvorby v Cannes. Odtud si odnesla Stříbrného lva v kategorii PR. Nyní výrazně bodovala v soutěži efektivity Effie Czech Awards 2022. Porotu přesvědčily především reálné dopady kampaně, které potvrdila statistika dopravních nehod i provedený výzkum. Kampaň totiž pravděpodobně zabránila několika stovkám dopravních nehod, včetně těch tragických a změnila chování českých řidičů na delší dobu.

Příčin takto pozitivních výsledků je několik, jak vysvětluje kreativní lídr projektu Aleš Brichta z McCann Prague: Těší nás, že efektivita v našem případě neznamenala růst, ale naopak pokles. A neznamenala obchodní čísla, ale skutečné lidi. Taková byla v principu i naše kampaň, která měla za cíl dát číslům z policejních statistik tvář člověka. 13 MINUT jsme nevnímali jako klasickou kampaň, ale službu veřejnosti. Proto byla naše snaha vytvořit společenskou diskusi. Od začátku jsme věděli, že statistiky s veřejným míněním nehnou. Sonda do hlubin duše českých řidičů, pochopení jejich motivace v uspěchané době a divácká identifikace s jejich příběhem, který se může stát snadno příběhem mě samého – to jsou příčiny toho, že tisíce šoférů odolaly nutkání sešlápnout plyn a tím zachránily život nejen sobě, ale i potenciálním obětem svého jednání.

A doplňuje ho Ivo Půr, který vedl PR část kampaně: „Pokud PR vnímáme jako skutečný vztah k veřejnosti a chceme tak, aby se veřejnost o něco zajímala, protože teprve zájem vede k činům, musíme komunikovat ve všech úrovních a o něčem, co lidi skutečně zajímá. Tímto objektem zájmu byly skutečné příběhy viníků, které mistrně zpracoval režisér Vít Klusák. On sám je navíc silným hnacím motorem diskuzí. Náš předpoklad se naplnil a díky propracovanému obsahu pro všechny typy médií jsme konverzaci dokázali živit po dlouhou dobu. Reakce veřejnosti pak byla fantastická a intenzivní.“

Nepřiměřená rychlost patří mezi nejtragičtější příčiny dopravních nehod. Může za 40 % nehod, které končí smrtí. Přesto drtivá většina českých řidičů přiznala, že nemají problém překračovat povolenou rychlost. V provedeném průzkumu to uvedlo 86 % řidičů. Jejich důvodem je spěch. Kampaň proto spojila fenomén času a nepřiměřené rychlosti do jednoho tématu s cílem vyvolat o něm celospolečenskou diskusi a změnit chování českých řidičů. To se díky integrovanému přístupu podařilo. Za dobu trvání kampaně došlo k meziročnímu poklesu nehodovosti z důvodu nepřiměřené rychlosti o 9 %. Přestože nehodovost v případě ostatních příčin rostla. Dokument Víta Klusáka o vinících tragických dopravních nehod vidělo zatím více než 1,5 milionu diváků. Celkově kampaň zasáhla 44 % populace. V závěrečném průzkumu pak 56 % respondentů uvedlo, že kampaň změnila jejich postoj ke spěchu za volantem. Letos snímek zamířil mezi mladé a začínající řidiče, kteří patří k nejrizikovější a zároveň nejzranitelnější skupině.

Nominace na Euro Effie

Dalším společným úspěchem obou agentur je také nominace na Euro Effie s projektem “Chci pískat” pro Fotbalovou asociaci České republiky. Výsledky této soutěže budou známy za týden.

Cílem náborové kampaně „Chci pískat” bylo oslovit sportovně založené fotbalové nadšence a získat nové rozhodčí, kterých je v České republice dlouhodobě málo. Zároveň bylo také záměrem vylepšit vnímání této profese a fotbalu jako takového.

“Rozhodli jsme se pro takové kreativní zpracování, které ukázalo, co přesně obnáší práce rozhodčího – a to syrově, bez příkras a na rovinu. Tato upřímnost totiž našemu fotbalu ve vnímání veřejnosti obecně chybí. A aby byla stejně autentická i forma, rozhodli jsme ukázat reálné situace ze života rozhodčích přímo jejich pohledem. Apelovali jsme nikoliv na ambice, ale na upřímnou lásku k fotbalu. Cílili jsme totiž na ty, kteří fotbalem opravdu žijí a jsou ochotní své vášni obětovat svůj volný čas i pohodlí,“ vysvětluje Aleš Brichta z McCann Prague.

“Neméně podstatnou částí byla PR kampaň, která celý projekt doprovázela a otevřela téma rozhodčích v českém fotbale. Prostřednictvím zástupců FAČR v rámci PR výstupů informovala o tom, jaká je aktuální situace, co ji zapříčinilo a jaké by bylo ideální řešení,” doplnil Ivo Půr detaily ke komunikaci v médiích.

Náborová kampaň „Chci pískat“ není první, kterou se Fotbalová asociace ČR snažila přivést více nových rozhodčích do fotbalu. Oproti jejímu předchůdci s názvem „Pískej, mávej, rozhoduj“ měla současná kampaň podstatně lepší výsledky – stejného počtu vyplněných přihlášek se podařilo dosáhnout během prvních deseti měsíců trvání kampaně oproti čtyřem letům u kampaně předchozí.

Přečtěte si také