Úspěšná průmyslová spolupráce BAE Systems a VR Group na projektu CV90 přináší první hmatatelné výsledky

Společnost VR Group, a.s., dceřiná společnost státního podniku LOM Praha, zdárně dokončila další milník projektu vývoje a výroby komplexního simulačního výcvikového systému pro vozidlo CV90CZ. Společnost, která je pro tento klíčový modernizační projekt Armády České republiky výrobcem simulačních systémů, úspěšně završila etapu PDR (Preliminary Design Review), neboli takzvaný předprojekt.

VR Group si společně s dodavatelem vozidel, švédskou společností BAE Systems Hägglunds, a představiteli Armády České republiky odsouhlasila konkrétní podobu a funkční charakteristiky řidičského, střeleckého a osádkového simulátoru. Konečná podoba simulátorů bude detailně rozpracována v konečném projektu završeném v únoru 2025 procesem CDR (Critical Design Review). Průběh prací na simulátorech je úzce navázán na milníky PDR a CDR pro reálné vozidlo.

Experti obou společností v rámci průmyslové spolupráce intenzivně pracuji na sofistikovaném simulačním řešení, zčásti postaveném na komponentech reálného vozidla. „Průmyslová spolupráce s firmou BAE Systems Hägglunds na tomto projektu je pro nás významnou příležitostí prosadit se v rámci mezinárodního prostoru a spolu s experty z BAE zužitkovat své dlouholeté zkušenosti v oboru v konkrétním simulačním řešení právě pro AČR. Dosavadní spolupráci hodnotím velmi pozitivně a věřím, že se bude v budoucnu dále prohlubovat,“ konstatuje předseda představenstva společnosti VR Group, a. s., Ing. Vít Ryška.

Simulační systém pro CV90CZ je navržen jako ucelené výcvikové řešení, plně integrované do stávající simulační infrastruktury Armády České republiky. Systém se skládá s řidičských, střeleckých a osádkových simulátorů na pohyblivých základnách, dále z počítačových učeben a simulátorů pro taktický výcvik. Systém tak umožní nejen výcvik jednotlivců a osádek v ovládání vozidla, ale také skupinový taktický výcvik. Nedílnou součástí dodávky je integrace všech variant CV90 do stávajících simulačních systémů tak, aby bylo možné plně využít výcvikový potenciál dodaného řešení v součinnosti s již dříve zavedenými systémy. Zajímavostí je využití hardwarových a softwarových komponent ze skutečného vozidla pro maximální věrnost pracovišť osádky CV90CZ.

Společnost BAE Systems Hägglunds hodnotí dosavadní spolupráci se společností VR Group rovněž velmi kladně. „Jsem opravdu rád, že VR Group prokazuje své kvality a potvrzuje dlouhodobé zkušenosti s vývojem simulačních systémů. Také oceňuji, jak efektivně naše vývojové týmy spolupracují. Výsledek pro Armádu České republiky bude skvělý, protože získá jak pásová bojová vozidla světové úrovně, tak špičkové simulační řešení v jednom balíčku, což bude významná kvalitativní změna pro výcvik a používání systému CV90,“ uvádí programový manažer projektu CV90CZ Henrik Gyllencreutz.

Přečtěte si také