Úložiště dat jako kvalitní služba

Fungující úložiště STaaS má podle Jacoba Ringera, šéfa pražského R&D centra Pure Storage, sílu urychlit digitální transformaci a pomoci organizacím zvýšit využití jejich dat.

Manažeři a další vedoucí pracovníci v oblasti IT se během posledního půldruhého roku museli opakovaně zabývat otázkou, jak v narušeném prostředí zajistit provoz podnikových systémů. Bez ohledu na to, zda se rozhodli fungovat plně v cloudu, zvolili režim on-premise nebo hybridní přístup, vždy se snažili o modely, které by přinášely výhody cloudu – flexibilitu ve spotřebě, zjednodušené uživatelské prostředí, nižší celkové náklady na vlastnictví (TCO) a možnosti podpory ze strany poskytovatele. To vše má významné důsledky pro infrastrukturu, která v každé firmě představuje kritickou složku IT. Nedávná studie společnosti IDC ukázala, že 43 procent organizací do roku 2024 očekává větší využití modelů -aaS (nákup služby). Tímto způsobem bude využívána až polovina světové infrastruktury datových center.

Ne všechny nabídky STaaS jsou stejné

V případě datových úložišť se bavíme o STaaS, tedy Storage-as-a-Service. Bohužel ne všichni zájemci o tento model získají službu, která by opravdu fungovala požadovaným způsobem. Důvody, které tlačí zákazníky k novým provozním modelům – zejména snaha o pružnost a platby za skutečnou spotřebu –, totiž nutí k přizpůsobování nabídek i samotné tradiční dodavatele úložišť. Mnohé z těchto nabídek se však ve skutečnosti pouze vydávají za flexibilní modely spotřeby a při změnách podnikání pak v reálném čase selhávají. Navíc u nich přetrvává dlouhodobá svázanost s jedním dodavatelem, kolísání nákladů a rušivé upgrady.

Poskytovatele, kteří ve skutečnosti poskytují starší modely, pouze jinak nazvané a prezentované, lze poznat snadno: obvykle se zdráhají garantovat zákazníkovi kvalitu služeb (SLA, Service Level Agreement). Snaží se vyhnout tomu, aby do smluv byly zahrnuty sankce týkající se nižšího výkonu nebo výpadků. Na zákazníka může být přenesena i odpovědnost za řízení kapacity úložiště, což od něj vyžaduje aktivní přístup při plánování a vlastní žádosti o navyšování kapacity. Požadované změny navíc ani nemusejí být v rámci smlouvy možné, protože danou kapacitu půjde změnit pouze k datu vypršení platnosti původní smlouvy, respektive při obnově kontraktu. Pokud jde o správu aktiv (hardwaru i soft­waru), zákazníci často zjistí, že musí pokaždé vznášet nové výslovné požadavky, a někdy dokonce sami nést náklady na dopravu a instalaci.

Opravdová služba STaaS

Plnohodnotnou službu STaaS lze očekávat od takového obchodního partnera, který se soustředí na poskytování hodnoty a flexibility; své nabídky staví na SLA (Service Level Agree­ment) a SLO (Service Level Objective, procentuálně vyjádřená kvalita služby v daném období) a navrhuje smlouvy s ohledem na potřeby zákazníků.

Takový poskytovatel by vůbec neměl mít problém zahrnovat do smluv sankční doložky, které jsou vázány na poskytovaný výkon a eventuální prostoje. Řízení kapacity znamená těsnou spolupráci mezi poskytovatelem a zákazníkem, kdy je předem vyčleněno dodatečné úložiště tak, aby bylo možné provést rychlé rozšíření služeb na vyžádání; smlouva by navíc měla zákazníkovi umožňovat provádět takové změny kdykoli a bez jakých­koli sankcí.

STaaS by také mělo poskytovat upgrady hardwaru a softwaru podle toho, jak jsou k dispozici, a ne až když jsou požadovány a zaplaceny. Navíc zcela bez přerušení provozu. Znamená to obrovský rozdíl ve srovnání se situací, kdy si zákazník musel pravidelně upgradovat úložiště pomocí vysokozdvižného vozíku. To nejen vyžadovalo plánovat odstávky, ale přinášelo i zbytečné a nežádoucí riziko.

Sklízejte odměny

Vybraná nabídka STaaS by měla přinejmenším nabízet cloudové prostředí, žádné přerušení provozu při migraci (ani po ní), snadnou instalaci, proaktivní správu, flexibilní možnosti vstupu, rozšíření a výstupu, transparentní ceny, pružnost architektury (od cloudu přes on-premise až po hybridní) a možnosti automatizace zejména při upgradech a údržbě.

STaaS má sílu urychlit digitální transformaci a pomoci organizacím zvýšit využití jejich dat. Ředitelé IT mohou díky tomu lépe sladit technologie s obchodními cíli a přetvořit provozní jednotky tak, aby lidé zodpovědní za úložiště měli namísto rutinní údržby prostor pro kreativitu a inovace. Ve výsledku se dostaví nákladová efektivita, následuje vyšší produktivita, inovace a obchodní růst. To jsou snad dostatečně pádné argumenty pro volbu skutečného modelu STaaS.

Přečtěte si také