Tréninkoví zaměstnanci se vyplatí

Oblast zaměstnanosti v Česku by se brzy mohla dočkat nového impulzu.

Zákon o registrovaném sociálním podniku připravovaný ministerstvem práce a sociálních věcí může poprvé legislativně uchopit a popsat podporu lidí se sociálním hendikepem, kteří jsou ekonomicky ne­aktivní a čerpají sociální dávky. Nová legislativa má za cíl tuto skupinu lidí vrátit na trh práce.

Zkusme si situaci popsat na příběhu. Samoživitel Honza pečoval o dvě dcery, pravidelně a úspěšně pracoval. Kariéru mu však přerušil výkon trestu, když se stal bílým koněm v podvodném případu prodeje zemědělské půdy. Ve vězení se seznámil s drogami, stal se závislým. Po zapojení do takzvaného sociálního podniku, kde působil na tréninkovém pracovním místě, znovu získal ztracené pracovní návyky. Začal chodit do práce (načas), naučil se pracovat v obchodě i na internetu, řídit služební vůz. Ukázalo se, že pracovat stále umí a potřebuje jen potvrdit sebevědomí a získat čas a peníze. Po několika měsících zaměstnání na částečný úvazek se přestěhoval z azylového domu do pronajatého bytu, zaběhl si s dětmi denní režim a na volném trhu získal práci na celý úvazek.

Ilustrace: Vojtěch Velický

Podpora v zaměstnání se dnes nedostává spoustě sociálně hendikepovaným jedincům, ať už si za své problémy mohou sami, nebo jsou v objektivně složité situaci, kdy třeba opustili dětské domovy. Úřady práce jsou při práci s těmito lidmi dlouhodobě bezzubé a současné nástroje politiky zaměstnanosti ekonomicky neaktivní osoby nereflektují, respektive současnými nástroji ani není možné je výrazněji aktivizovat. Na to doplácí řada zaměstnavatelů, kteří se především na manuálních pracovních pozicích opakovaně zklamávají v zaměstnancích, kteří nemají vyřešené své problémy a vlastně nejsou dostatečně připraveni na udržení se na volném pracovním trhu.

Zákon, který přinese tréninková místa, by měl zlepšit situaci na všech stranách – ve skupině sociálně hendikepovaných, na úrovni státu i ve firmách, jež získají stabilnější pracovníky pro nižší pracovní pozice. Předpokladem je, že sociálním podnikům budou vyhrazeny některé veřejné zakázky, případně budou firmy moct získat úlevy na daních.
Tréninkové zaměstnávání může velmi dobře fungovat a rovněž má velký potenciál z hlediska zapojení sociálně hendikepovaných do běžného života.

Česká asociace streetworku již tento model určitou dobu uplatňuje v rámci charitativního obchodu Restart shop. Z pětadvaceti lidí, kteří prošli ročním tréninkem, jich následně 19 uspělo na volném pracovním trhu. Firmy tak získaly téměř dvacet spolehlivých lidí.

Těžit z toho mohou nejen zaměstnavatelé, ale i stát. Z jedinců, kteří dosud čerpali sociální podporu státu, se totiž stávají ti, kteří naopak do tohoto systému ze svých daní sami přispívají. I proto je nová legislativa pro tréninkové zaměstnávání potřebná.

Martina Zikmundová, ředitelka České asociace streetworku

Přečtěte si také