Trend v logistice směřuje ke kombinaci

Kombinovaná doprava v Evropě posiluje a dostává nový tvar. Vyrostla do skutečné sítě, aktivního industrializovaného systému s pravidelnými službami.

Vývoj kombinované dopravy (KD) se týká jak vnitro­zemské přepravy námořních kontejnerů připlouvajících do Evropy a z Evropy, tak kontinentálních logistických řetězců na delší vzdálenosti. Krátce před pandemií covidu-19 dosáhla kombinovaná železniční doprava prozatímního vrcholu. V roce 2019 připadl na KD každý druhý nákladní vlak v EU. Tento vývoj zůstal z velké části bez povšimnutí, protože podíl železniční nákladní dopravy jako celku na trhu současně poklesl přibližně o 17 procent.

Úspěch a síla systému kombinované dopravy je založena na jeho schopnosti přepravovat stejně efektivně jakýkoli typ nákladu, který je jinak obvykle přepravován v nákladním automobilu na silnici. Dalším faktorem úspěchu je, že plynulost KD nenarušují dopravní zácpy a nedostatek řidičů nákladních automobilů, který často podkopává produktivitu čistě silniční dopravy.

Zelená politika EU

Podle Evropské komise by členské země Unie měly do roku 2030 snížit emise CO2 o 55 procent, aby se Evropa nejpozději do roku 2050 stala klimaticky neutrální. Doprava je jediným odvětvím evropského hospodářství, které v posledních letech nesnížilo své emise CO2. Emisní stopa evropské dopravy s rostoucím počtem nákladních vozidel a SUV na evropských silnicích a intenzitou civilního letectví dosahuje rok co rok nových rekordů. V roce 2019 bylo odvětví dopravy stále odpovědné za 25 procent celkových emisí CO2 v Evropské unii.

Evropská komise představila pro KD různé ideje. Zelená dohoda a připravovaný Evropský akt o klimatu nejen stanoví plán dekarbonizace Evropy, ale také závazek zvýšit využívání kombinované dopravy a elektrické nákladní železniční dopravy v Evropě. Ta je energeticky nejúčinnějším průmyslovým druhem dopravy – je čistá, bezpečná a schopná využívat elektřinu vyrobenou přímo z obnovitelných zdrojů energie.

Vliv pandemie na KD v Evropě

Opatření spojená s šířením covidu-19 nejdříve tvrdě zasáhla kombinovanou dopravu v Evropě. Došlo však k poměrně rychlému nárůstu nabídky. Podle Nicoly Marraliho, obchodního manažera ve společnosti Hannibal, je důležité zjištění, že kombinovaná doprava prokázala svou odolnost v pandemických podmínkách.

„Systémová, bezkontaktní a bezpečná proti pandemii, to jsou hlavní výhody železniční dopravy. Vzhledem k tomu, že je zapotřebí méně personálu než v silniční dopravě, snížila kombinovaná doprava riziko infekce a dalších nebezpečných situací a událostí,“ upozorňuje analytik Alexander Ochs. Podle Julie Büchlerové, šéfky strategické komunikace u CFL Multimodal, pokud jde o inovace a interoperabilitu mezi všemi úrovněmi zúčastněných stran KD, a to zejména v měsících nejhoršího vývoje pandemie, ukázaly se jako úspěšné.

Účastníci KD podle odborníků utrpěli především tím, že se evropské země nedokázaly dohodnout na společných pravidlech řízení pandemie. „I z pohledu virologie není možné pochopit, proč jsou pravidla pro sdružování a kontakty v každé zemi jiná,“ kritizuje situaci například Ludwig Näf, generální ředitel firmy RAlpin. „To platí mimo jiné i pro typy ochranných masek. Tyto rozdíly ztížily provoz v kombinované dopravě a v konečném důsledku ji prodražily,“ dodává.

Kritici se shodli i na tom, že digitální celní průvodní doklady nebo doklady pro odpady a nebezpečné zboží by výrazně zjednodušily bezkontaktní odbavování a tím i mezinárodní železniční nákladní dopravu jako celek.

Převažuje mírný optimismus

Ludwig Näf očekává, že jeho společnost bude fungovat lépe než v roce 2020, ale o trochu hůře než v letech 2018 a 2019. Pavel Kaňka, marketingový ředitel ve společnosti Metrans, zase předpokládá, že v porovnání s rokem 2020 nedojde k žádným zásadním změnám, Alexander Ochs hovoří o „zdravém růstu“.

Tito experti se výrazněji liší v pohledu na střednědobý vývoj do roku 2025. Například Ludwig Näf se domnívá, že země, které již trpěly krizí eura, budou trpět i nadále, což stlačí objem obchodu a průmyslu s důsledky pro kombinovanou dopravu. Pavel Kaňka je zase přesvědčen, že v logistickém řetězci dojde k udržitelným změnám, například k přesunu výroby z Číny do EU. To však podle něj bude trvat několik let, a proto se do roku 2025 nic významně nezmění. Pokud by podle Alexandra Ochse nedošlo k dalším tvrdým omezením, kombinovaná doprava by letos dosáhla předpandemické úrovně.

„V zásadě můžeme být pro nadcházející roky svědky pozitivního tempa růstu,“ tvrdí šéf TX Logistik Gian Paolo Gotelli. Očekává, že kombinovaná doprava do roku 2022 obnoví objem přepravy v úrovni, jaká zde byla před covidem-19, a pokud se do roku 2025 zapojí s příslušnou intenzitou všechny zúčastněné strany, KD by mohla růst tempem až deset procent ročně.

Využito materiálů Svazu spedice a logistiky ČR

Přečtěte si také