Transparentnost je odpovědí na nestabilitu trhu

S naší platformou myKN mohou zákazníci přepravu nejen poptat a objednat, ale také sledovat, říká Miroslav Pudil, generální ředitel Kuehne+Nagel v České republice.

Jedno z pandemií nejvíce zasažených odvětví byla logistika. Problémy s covidem-19 se ale pomalu vracejí. Jaká je současná situace ve světě
z pohledu dopravců?
Z celosvětového hlediska covidový faktor nezmizel a má dopad na odvětví nejen námořní přepravy. V našem regionu se situace zdá být momentálně relativně stabilní, ale mnoho východních trhů se drží politiky nulového covidu, což vede k opakovaným uzávěrám v důležitých přístavech. Pozitivním signálem může být postupně rostoucí kapacita kontejnerů, avšak vzhledem k nepředvídatelnosti lokálních ohnisek nemoci si zatím netroufám dělat odvážné prognózy. My se stavíme realitě čelem a prosazujeme plnou transparentnost. Prostřednictvím platformy Seaexplorer si mohou naši zákazníci zkontrolovat aktuální vytížení přístavů a optimalizovat svoje plány. Co se letecké přepravy týká, tam se covid-19 projevil především v oblasti pasažérských letů, kdy nebylo možno přepravovat zásilky v podpalubí. V oblasti mezi­kontinentálních letů se situace stále ještě nevrátila k původnímu stavu.

Mluvíte o digitální platformě. V jaké míře se dnes využívá digitalizace ve firmě vašeho typu?
Digitalizace v našem odvětví přináší zákazníkům především přehlednost, komfort a je skvělým nástrojem k dosažení transparentnosti. Začátkem tohoto roku jsme do platformy Seaexplorer implementovali ukazatel narušení prostředí námořní přepravy, který měří efektivitu světových kontejnerových přepravních sítí. Neustále zlepšujeme funkce naší platformy myKN, díky níž mohou zákazníci přepravu nejen poptat a objednat, ale také sledovat. V nedávné době jsme také inovovali náš operační systém v silniční přepravě, což přineslo zjednodušení a zefektivnění procesů.

V dnešní době je velké téma udržitelnost. Jak se s touto výzvou vypořádávají společnosti působící v logistice?
Za Kuehne+Nagel mohu říct, že se snažíme jít příkladem a udržet si pověst průkopníka. Do roku 2030 jsme si stanovili za cíl dosažení významného milníku v této oblasti – chceme snížit emise skleníkových plynů o 33 procent oproti roku 2019, a to prostřednictvím investic do technologií snižujících spotřebu, využíváním elektrické energie z obnovitelných zdrojů a především postupnou dekarbonizací dodavatelských řetězců našich zákazníků. Již nyní zákazníkům poskytujeme možnosti nahrazení konvenčních fosilních paliv jejich udržitelnými alternativami. Všechny kanály, jimiž zákazníkům nabízíme služby letecké přepravy, nabízejí také možnost využít udržitelné letecké palivo SAF. V námořní logistice zase umožňujeme využití udržitelného biopaliva UCOME, které se vyrábí z po­užitého kuchyňského oleje.

Dnes se poměrně často mluví o trhu logistických nemovitostí.
Můžete tuto problematiku přiblížit?
Vlivem pandemie významně stoupla poptávka po logistických nemovi­tos­tech ve strategických lokalitách – buď v blízkosti hlavních spotřebitelských center, tedy měst, nebo na „vstupních trzích“, například v blízkosti přístavů. V těchto lokalitách je nedostatek volných kapacit, což také ovlivňuje jejich cenu. Zároveň však strategicky umístěná logistická nemovitost znamená významnou konkurenční výhodu, protože umožňuje firmě rychle a pružně reagovat na požadavky koncových spotřebitelů.

Přišly v poslední době významnější změny z hlediska celního odbavení zásilek? Měly by se iniciovat nějaké úpravy?
Velkou změnou bylo určitě vystoupení Velké Británie z EU. Tím se Británie stala takzvanou třetí zemí a u importů a exportů je potřeba provádět celní odbavení. Zpočátku nebylo zejména z britské strany vše úplně hladce připravené, ale nyní již celní řízení probíhá bez problémů. Celkově by určitě pomohlo sjednocení celního procesu v rámci jednotlivých zemí EU. Sice máme jednotnou legislativu, ale výklad celních správ členských zemí se různí, což může – zejména u nadnárodních společností – způsobovat problémy. Naše firma má jakožto držitel celní certifikace AEO F výhodu, protože jsme o všech krocích a změnách, jež musíme zohlednit v našich postupech a celním softwaru, in­formováni ze strany Celní správy ČR.
Služby spojené s celním odbavením jsme připraveni poskytnout našim zákazníkům samozřejmě také jako samostatný produkt.

Přečtěte si také