TOP PRÁVNÍ BYZNYS: Rozhovor s Radanem Kubrem

Vedoucí partner PRK Partners odpovídá pro magazín TOP PRÁVNÍ BYZNYS na otázky, které v rámci série křížových rozhovorů vzájemně připravili partneři šestnácti extraligových právnických firem.

Jakým způsobem bojujete o talenty?

Mladí šikovní právníci mají v dnešní době spoustu zajímavých příležitostí.  PRK Partners se proto dlouhodobě snaží pro ně vytvářet atraktivní pracovní prostředí, které zohledňuje požadavky na rovnováhu mezi pracovním a osobním životem („work-life balance“) a zároveň jim umožňuje osobní rozvoj.  Nabízíme zajímavou práci v přátelském prostředí, kde i začínající mladý právník je považován za plnohodnotnou součást týmu a dostává od zkušenějších kolegů potřebný „feedback“.  Mladé talenty se snažíme oslovit co nejdříve, a proto se studenty práv komunikujeme na sociálních sítích, pořádáme pro ně dny otevřených dveří, „workshopy“ na zajímavá témata, jako je psaní smluv nebo počítačová kriminalita, a další podobné akce.  Vyzvedl bych i to, že právničkám, které zakládají rodinu, poskytujeme dostatečnou pružnost, aby se mohly věnovat výchově malých dětí a postupně se do kanceláře opět začleňovaly.

V jakých právních oblastech plánujete rozvíjet svůj byznys?

Snažíme se včasně reagovat na významné ekonomické a právní „trendy“, které se zpravidla promítají i do poptávky na právní služby, a vycházet jim vstříc. Realizace projektů souvisejících s nastávající zelenou transformací se např. neobejde bez aktivní podpory právníků, kteří budou klientům pomáhat s povolovacími procesy, se zkoumáním možných právních problémů („due diligence“), uzavíráním smluv, získáváním úvěrů a dalších zdrojů financování atd. V posledních letech se v České republice v souladu s právem EU krom toho zavádějí neustále podrobnější a přísnější regulatorní požadavky na podnikání, které české firmy nemůžou dodržovat bez pomoci odborníků na „compliance“.  Jedná se např. o GDPR, AML (předpisy proti praní špinavých peněz) nebo ESG.  Firmy jsou nuceny zavádět programy na „compliance“, provádět související audity atd., a naši odborníci na „compliance“ v různých právních oblastech jim s těmito úkoly pomáhají a v budoucnu ještě intenzivněji pomáhat budou.

Jak bude vypadat právní trh v roce 2030?

Domníváme se, že bude ubývat samostatných advokátů a přibývat advokátních kanceláří, kde budou advokáti vykonávat praxi společně. Obáváme se, že také bude ubývat advokátů v malých městech a budou se spíše přesunovat do velkých měst. 

Jakou vidíte příležitost v nastupující ekonomické krizi?

Zatím se nás ekonomická krize nedotýká a není samozřejmé, že by se advokátních kanceláří poskytujících celé spektrum služeb v oblasti obchodního práva měla vůbec výrazněni dotknout, bude to však záležet na tom, jak významně nás krize zasáhne. I když ekonomické krize mívají negativní dopady na určité oblasti praxe, jako mezinárodní fúze a akvizice (M&A), zpravidla pro nás přinášejí i nové příležitosti: klient potřebují restrukturalizovat své aktivity, refinancovat nebo konsolidovat úvěrové vztahy, dochází k reorganizaci nebo konkurzu méně úspěšných podnikatelů, ke zvýšenému počtu obchodních sporů atd.  Dá se navíc předpokládat, že zelená transformace bude pokračovat i v období krize.  Na tyto nové příležitosti a výzvy se aktivně připravujeme.

Jak covid a válka změnily vaši kancelář?

Covid nás naučil řešit problémy s pomocí nových technologií, včetně nejrůznějších platforem na videokonference, které dnes už ve značné míře nahrazují fyzické setkávání s klienty.  Změnil se i vztah k „home office“, který naši zaměstnanci nyní využívají v mnohem větší míře než před nástupem covidu.  Vojenskou agresi Ruské federace vůči Ukrajině jednoznačně odsuzujeme a vážíme si solidarity, kterou občané ČR v této mimořádné situaci našim ukrajinským sousedům v převážně většině projevují. Protože v naší kanceláři dlouhodobě působí několik kolegů z Ukrajiny, kteří vystudovali práva na českých právnických fakultách a, jsou významnou součástí našeho týmu, hned od počátku konfliktu jsme se rozhodli Ukrajinu a naše ukrajinské kolegy aktivně podporovat. Kromě nejrůznějších forem finanční podpory, na které se podílí jak kancelář, tak její jednotliví členové, jsme rozšířili náš tým o několik ukrajinských právniček, které válka přinutila hledat útočiště v zahraničí. S jejich pomocí pak podporujeme nejrůznější organizace zaměřené na podporu občanů Ukrajiny zasažených válkou, kteří hledají příležitost dočasného přesídlení do Česka.

V jednom směru nás však obě popsané okolnosti ovlivnily obdobně. Více než kdy jindy jsme si uvědomili, jak je důležitá sociální podpora, soudržnost a podpora jak potřebných, tak i lidí v naší kanceláři, včetně důrazu na psychologické bezpečí našich kolegů. Proto jsme nedávno zavedli bezplatné psychologické poradenství pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky, jakož i další výhody zaměřené na podporu zdraví a psychiky našich spolupracovníků.

Jaké nejvýznamnější legislativní změny z pohledu dopadu na byznys nás v příštím roce čekají?

V kanceláři budeme bedlivě sledovat zavádění řady nových sektorových zákonů v oblasti finančnictví. Očekává se též nový zákon o úvěrových institucích, o trhu s bankovními úvěry, jakož i novela zákona o bankách a o podnikání na kapitálovém trhu. Velkým tématem bude také náplň ESG, která začne nabývat konkrétnějších rozměrů jak v podobě nových legislativních iniciativ, tak na úrovni subjektů, jež budou muset vykazovat nefinanční reporting podle standardu CSRD a které začnou část těchto povinností přenášet na své dodavatele a obchodní partnery.

Co je podle vás v oboru právních služeb klíčem k úspěchu?

Klíčem úspěchu je budovat dlouhodobé vztahy s klienty na základě profesionálního a efektivního přístupu a dobrého pochopení jejích stávajících a budoucích potřeb.  Klient potřebuje právníka, který rozumí jeho podnikání, vystupuje vstřícně a umí nabídnout efektivní a srozumitelné řešení jeho problému.  Nezajímají ho dlouhé právní rozbory bez jednoznačných závěrů, potřebuje poradit, jak podnikat bez právních rizik nebo jak tato rizika minimalizovat.  Jak jsem také uvedl, je důležité umět včasně reagovat na významné ekonomické a právní „trendy“, které se zpravidla promítají i do poptávky na právní služby, a vycházet jim vstříc.  Nic z toho samozřejmě není možné bez zkušeného týmu špičkových právníků, kteří jsou vycvičeni na poskytování služeb v „business-friendly“ duchu.  Takový tým v PRK už třicet let budujeme.

Advokátní kanceláře se stávají hlavním cílem kyberzločinu po celém světě – jak se mohou plně chránit?

Advokátní kanceláře, jako všechny subjekty, které pracují s osobními údaji a jinými citlivými informacemi, musí věnovat jejich zabezpečení velkou pozornost. V dnešním světě se skutečně mohou stát velice snadno terčem kybernetického útoku. Základním principem by mělo být udržování vysoké úrovně zabezpečení informačních systémů advokátních kanceláří a časté zálohování dat spolu s pravidelným proškolováním uživatelů k minimalizaci chyb lidského faktoru, které bohužel dokážou mnohdy „přebít“ i sebelepší technické zabezpečení.

Jak jste optimističtí, či pesimističtí, pokud jde o vývoj tuzemské ekonomiky, a jak v souvislosti s tím upravujete obchodní strategii?

Tuzemská ekonomika se potýká s vysokou inflací, narušenými dodavatelskými řetězci, vysokými cenami energií a propadem poptávky.  Tento jedovatý koktejl může mít pro nejprůmyslovější stát Evropské unie dramatické dopady, pokud se situace nezlepší. Jak jsem uvedl, počítáme však s tím, že krize nám přinese i celou řadu nových příležitostí.

Přečtěte si také