TOP PRÁVNÍ BYZNYS: Rozhovor s Prokopem Vernerem

Řídící partner Allen & Overy odpovídá pro magazín TOP PRÁVNÍ BYZNYS na otázky, které v rámci série křížových rozhovorů vzájemně připravili partneři šestnácti extraligových právnických firem.

Jak zatím z pohledu tržeb a objemu práce hodnotíte rok 2022? A co v tomto ohledu očekáváte od roku 2023?

Letošní rok hodnotíme pozitivně z pohledu tržeb i objemu práce. V příštím roce očekáváme mírné zpomalení trhů vlivem globálních příčin.

Jak vnímáte současnou ekonomickou situaci, neobáváte se dopadů krize?

Současná ekonomická situace je složitá, ale jak již víme z předchozích finančních krizí, každá přináší také příležitosti pro naše klienty. Z toho důvodu jsme optimističtí, že budeme mít příležitost podpořit klienty při realizaci jejich plánů i v této složité době.

Jsou nějaké oblasti práva, u nichž očekáváte v příštích měsících propad poptávky po právních službách?

Obecně očekávám útlum u transakcí, jejichž motorem bylo levné financování.

Plánujete v blízké budoucnosti změny v počtu právníků ve vaší advokátní kanceláři?

Ne.

Jakým způsobem u vás probíhá hledání a nábor nových právníků?

Začínáme již na fakultách, kde naši advokáti vyučují výběrové předměty, odkud se rekrutují studenti, které si dále vychováváme. Také úzce spolupracujeme se studentskými organizacemi, které sdružují mladé právníky, kteří mají ambici pracovat v kancelářích našeho typu.

Máte s náborem právníků problém? Pokud ano, na jaké úrovni seniority jsou potíže nejvýraznější?

Nemáme.

Co si myslíte o přebírání právníků jiných kanceláří?

Jedná se o přirozený proces na trhu.

Očekáváte/plánujete v blízké budoucnosti na trhu nějakou změnu v oblasti hodinových sazeb? Pokud ano, jakou?

Očekávám, že sazby budou minimálně reflektovat zvýšené náklady a inflační tlaky.

Proč se účastníte, nebo neúčastníte Právnické firmy roku?

Této soutěže se neúčastníme z důvodu netransparentního způsobu hodnocení.

Jak moc se do vašeho působení propisuje oblast inovací?

Již téměř sto let jsme známi tím, že přinášíme originální řešení těch nejsložitějších právních a komerčních otázek našich klientů po celém světě. V posledních 10 letech se soustředíme na využití inovativních technologií ve své poradenské praxi a kontinuálně vyvíjíme nové produkty a platformy, které využíváme pro poskytování služeb klientům.

Které vlastnosti by podle vás měli mít „právníci budoucnosti“?

Za zásadní považuji flexibilitu při přizpůsobování se měnícímu se světu a chuť stále se učit novým věcem. Je také důležité mít komerční vnímání právního poradenství a chápat i ekonomický rozměr jednotlivých transakcí.

Jak vnímáte v Česku přístup k tématu ESG v kontextu zahraničních trhů, kde působíte?

V Česku, oproti západním zemím, je téma ESG stále vnímáno hlavně s důrazem na ochranu životního prostředí, avšak už méně z pohledu social a governance, kam patří společenská odpovědnost a diverzita v řízení firem.

Přečtěte si také