TOP PRÁVNÍ BYZNYS: Rozhovor s Janem Veselým

Partner Glatzová & Co. odpovídá pro magazín TOP PRÁVNÍ BYZNYS na otázky, které v rámci série křížových rozhovorů vzájemně připravili partneři šestnácti extraligových právnických firem.

Převažuje ve vaší práci export, nebo import zakázek?

Historicky určitě převažuje import. Mandáty od spolupracujících zahraničních kanceláří dlouhodobě tvoří významnou část naší práce. Ale v posledních letech pozorujeme zajímavý trend, kdy se naši klienti stále více rozhlížejí za hranice, včetně akvizičních aktivit. Jak rostou naši klienti, rosteme s nimi i my a samozřejmě pro ně zajišťujeme i právní služby v zahraniční.  

Je pro vás důležitá diverzita praxí?

Nepochybně. Jako kancelář chceme stát na více nohách. Už kvůli prostému faktu, že profitabilita jednotlivých oblastí práva je v čase proměnlivá. Ale má to i jiný aspekt – na rozdíl od řady konkurentů nejsme vnitřně členěni na jednotlivé týmy. Věříme, že zejména pro mladší kolegy je možnost na vlastní kůži zažít více oborů prospěšná. Ať už z hlediska přípravy na advokátní zkoušky, tak pro to, aby si sami našli specializaci, která jim nejlépe vyhovuje a ve které vyčnívají jejich přednosti.  

Lze označit váš byznys model za inovativní?

Takřka 30 let existence na trhu svědčí o naší schopnosti přizpůsobovat se měnícím podmínkám na trhu. Inovativní jsou ale spíš naši klienti. A my svou úlohu vnímáme jako schopnost podpořit jejich inovace špičkovým právním poradenstvím. V tom smyslu je naše pojetí advokacie tradiční.  

Existuje ve vaší firmě talent management?

Jedno z hesel, jimiž se řídíme, zní, že jako kancelář jsme jen tak dobří, jak dobří jsou naši lidé. Proto se rozvoji našich pracovníků intenzivně věnujeme. Talentované kolegy se snažíme hledat už při studiu. Velmi nám v tom pomáhá spolupráce s Petrem Čechem a Honzou Flídrem, kteří se právu věnují primárně z akademické stránky. Máme taky propracovaný systém interního vzdělávání, který kombinuje složku akademickou a praktickou. Samozřejmostí je kariérní plán. Každoročně pořádáme také individuální rozvojové rozhovory. Účelem je na základě zpětné vazby posbírané napříč kanceláří trochu z odstupu vyhodnotit kariérní vývoj každého pracovníka a identifikovat jeho další cíle. Stojí to spoustu času, ale přesvědčujeme se dnes a denně, že se to vyplácí. Intenzivní zpětná vazba je ostatně nedílnou součástí naší každodenní práce. Prioritou je pochopitelně obsloužit klienta, ale snažíme se, aby naše práce současně sloužila jako učební materiál pro mladší kolegy.

Jak přistupujete k udržitelnosti?

Jako advokátní kancelář nic hmatatelného nevyrábíme. Samozřejmě se snažíme neplýtvat, ať už se bavíme o spotřebě energií, nebo kancelářských potřeb, odbourali jsme třeba plastové balené vody. Ale tady je náš potenciál logicky omezený. Udržitelnost má proto pro nás význam hlavně z hlediska lidských zdrojů. Hodně o tom vypovídá, že v pořadí našich priorit má spokojený tým s dobrými vztahy přednost před ziskovostí a růstem kanceláře. A myslím, že se nám to i daří. Dlouhodobě u nás víc než polovina právníků pracuje víc než pět let a víc než třetina dokonce přes 10 let.

Je pro vás mezinárodní zkušenost právníků stěžejní a jak ji zajišťujete? 

Stěžejní je pro nás především excelentní znalost českého práva. Protože významnou část naší agendy tvoří mezinárodní spolupráce, nezanedbáváme samozřejmě ani orientaci v tomto prostředí. Chceme, aby naši právníci vzbuzovali u zahraničních klientů nebo kolegů důvěru, že mluví stejným jazykem. A tím nemyslím zrovna angličtinu nebo němčinu, ale i právě znalost zahraničního kontextu. V dnešní době máme tu velkou výhodu, že právníci k nám zpravidla nastupují už s nějakou vlastní zahraniční studijní zkušeností. V případě zájmu pak na individuální bázi pomáháme kolegům zajistit secondment nebo kratší praxi u zahraničních kanceláří. Na partnerské úrovni pak několikrát do roka vyrážíme osobně za spolupracujícími zahraničními kancelářemi. Ať už na platformě IBA, nebo individuálně. 

Řídí vaši kancelář právníci nebo profesionální management?

Klíčová rozhodnutí jsou vždy na rozhodnutí partnerů. Máme výhodu v tom, že se všichni v kanceláři potkáváme prakticky každodenně a že máme na směřování kanceláře velmi podobné názory. Proto věříme, že takový model není na úkor operativnosti. Rozhodně ale nežijeme v iluzi, že jako právníci rozumíme všemu. Proto mají při řízení kanceláře široké pravomoci naši kolegové, kteří sice nejsou právníci, ale zato jsou odborníci na finance, marketing, IT nebo HR.   

Jak vzděláváte své právníky v budování klientských vztahů?

Snažíme se hlavně o zapojení každého právníka do komunikace s klientem. Nechceme, aby zejména juniorní kolegové měli pocit, že jsou jen zaměnitelný nástroj pro obsluhu nějakého abstraktního klienta. Chceme, aby vztah s klientem nestál na osobě jednoho partnera, ale aby propojení existovalo na více úrovních napříč oběma organizacemi. Právě proto, aby mladší kolegové lépe poznali fungování klienta, jeho konkrétní pracovníky a jejich osobnost, zapojujeme je ve velké míře do pracovních schůzek s klienty, ale i do méně formálních setkání. Třeba closing dinner je vynikající osobní a sociální zkušenost a zároveň ji mladší kolegové berou jako odměnu za svoji práci na projektu. Současně kolegům vštěpujeme, že business development je integrální součást práce advokáta, která spoluovlivňuje jeho odměnu.

Co vás první napadne, když zmíníte váš brand?

Kvalita. Profesionalita. Důvěra.

Máte pevně stanovené klíče na určení flexibilní kompenzace?

Řekl bych, že především máme takovou strukturu, že se nemusíme řídit podle tabulek, ale podle individuálních schopností každého pracovníka a jeho přínosu pro kancelář, kterou hodnotí nejen partneři, ale i ostatní seniorní advokáti. Vedle toho se se seniorními advokáty domlouváme na podmínkách jejich bonusů pro nadcházející rok.

Přečtěte si také