Tisíc megawatthodin ročně. Zdeněk Hraba je připraven udělat z Říčan vzorový příklad městského využití obnovitelných zdrojů a komunitní energetiky

„Komunitní energetika je systém výroby energie prostřednictvím obnovitelných zdrojů vlastněných skupinou občanů, obcí nebo dalších komunit,“ stojí černé na bílém ve vševědoucí Wikipedii. Nyní se implementace tohoto velice aktuálního tématu zhostil zejména říčanský senátor a kandidát na starostu Zdeněk Hraba.

Dle výpočtů jeho týmu kandidujícího pod značkou ZMĚNA PRO ŘÍČANY – STAN dokážou městské střechy pojmout fotovoltaické články, které vyrobí 1 000 MWh elektřiny za rok a mohou tak výrazně přispět k energetické soběstačnosti pro město a při plánovaném „komunitním“ rozšíření i pro jeho obyvatele.

Chcete podporovat komunitní energetiku, která ušetří náklady městu i občanům. Jak to funguje?

Důležité je zmínit, že na prvním místě nestojí zisk, ale poskytování cenově dostupné energie dané komunitě. V současné chvíli připravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR návrh zákona, který by podmínky komunitní energetiky zakotvil v legislativě. Obcí, které podporují komunitní energetiku, je v ČR již celá řada. Tato forma výroby energie bude čím dál častější, jelikož plně kopíruje hlavní vývojový trend energetiky – decentralizaci. Tento směr je podporován rovněž zvětšujícími se možnostmi uchování získané energie.

Jak to bude vypadat v praxi?

Představte si město jako soběstačný energetický ostrov, který má vlastní nebo spolufinancované bezemisní zdroje energie. Může se jednat o fotovoltaické elektrárny, větrné turbíny, bioplynové stanice nebo i zařízení, o kterých se dnes zatím pouze mluví. Musíme zachovávat technologickou neutralitu a být otevřeni všem bezemisním zdrojům.

To zní trochu jako sci-fi. Co je pro tento stav třeba?

Mít vytipované a majetkově připravené umístění, mít představu o bezemisních zdrojích, o formách spoluúčasti, o veřejně poskytovaných dotacích a tak dále. Důležité je především mít otevřené oči, jelikož vývoj jde dopředu opravdu bleskovým tempem a uvažovat v horizontu přesahujícím jedno volební období.

Kolik je vůbec město jako Říčany schopno takových zdrojů pojmout?

Máme vypočítáno, že městské střechy zvládnou pojmout fotovoltaické články, které vyrobí
1 000 MWh elektřiny za rok. Tím by se dala významně pokrýt spotřeba města a městských organizací. A to mluvíme o fotovoltaických článcích – verze rok 2022. Vývoj jde rychle dopředu a výkon nových článků bude strmě stoupat. Chceme jít však ještě dál a udělat u nás v Říčanech systém, díky kterému by se dala přebytková energie levně prodávat i našim občanům. Na to je třeba změnit zákony a právě v tom můžu pomoci v Senátu.

A výsledkem tedy budou energeticky nezávislé Říčany?

To je samozřejmě ideální stav, ale hlavním cílem je využití obnovitelných zdrojů, které nejsou ovlivnitelné nárůsty cen energií. Tím ochráníme naše občany před reálnou krizí, kdy by si nezatopili nebo nezapnuli sporák. A jestliže skutečně dojde v krátkém horizontu na krizové scénáře a centrálnímu omezení stupňů v průběhu topné sezony, pomůžeme seniorům finančně, a to třeba i za cenu omezení opulentních a nákladných městských akcí. Kroky směrem ke komunitní energetice jsou dlouhodobou strategií, abychom nad těmito černými scénáři vůbec přemýšlet nemuseli.

Přečtěte si také