Těžká cesta logistiky k novému normálu

Kritické situace a uplynulé dva roky těžce dopadly na logistické firmy. Česká asociace logistiky provedla šetření, jak se s nepříznivými dopady v roce 2021 vyrovnaly.

Rok 2021 byl už druhý v pořadí, kdy bylo více než potřeba využít flexibility celého odvětví logistiky, lidské invence v kombinaci s moderními technologiemi a ochoty vydat se novými směry, aby bylo možné v maximální míře zachovat fungování všeho, co pomáhá naši společnost rozvíjet a zlepšovat. Je zajímavé, minimálně v některých otázkách, sledovat, jak se firmy adaptovaly na nové podmínky a situace.

Pomohly zkušenosti

Firmy se shodují, že úspěšnému řešení složité situace v roce 2021 pomohly zkušenosti získané v průběhu prvního roku koronavirové krize, tedy 2020. Mezi nejdůležitější opatření zpravidla řadí přetrvávající práci online z domova (home office), optimalizaci klíčových procesů, aktualizaci bezpečnostní politiky, navýšení minimální hranice zásob a kroky k rozložení rizik jak formou multisourcingu vstupních materiálů a komponent, tak využitím paralelních odbytových kanálů pro vlastní výrobky a služby.

Foto: Shutterstock

Významná část firem navíc těžila ze schopnosti svých zaměstnanců efektivně spolupracovat v celé organizační struktuře. Tomuto trendu firmy pomáhaly například tím, že budovaly v rámci svých organizačních struktur zvýšenou zastupitelnost a pozornost soustředily na funkční cross training zaměstnanců i agenturních pracovníků.

V jednoduchosti je síla

Elementární udržitelné postupy v logistice, jako je optimalizace tras, zlepšení vytížení rozvozových vozidel, dílčí automatizace nebo důsledné sdílení aktuálních informací v reálném čase, přinášejí podle většiny respondentů často až nečekaně pozitivní ekonomické výsledky. V praxi to znamená, že neproduktivní či nedostatečně produktivní procesy ve svých firmách omezili na minimum. A naopak nové procesy a produkty, které nevyžadovaly zásadní investice a příliš mnoho času pro spuštění, v reakci na novou situaci aktivovali.

Řada opatření nakonec přesáhla původní dočasný rámec a stala se nedílnou součástí jejich podnikání. Více než 15 procent respondentů uvedlo, že jim změny pomáhají plnit požadavky dané novou legislativou v oblasti dekarbonizace a vyhnout se překážkám způsobeným nedodržováním předpisů.

Zkrátit dodavatelský řetězec

Firmy, jejichž dodavatelský řetězec příliš spoléhal na dodavatele nebo partnery v jedné zemi, až na výjimky měly více či méně významné zpoždění očekávaných dodávek a značné související náklady. Poměrně vysoká byla shoda respondentů ohledně plánů jejich firem na další diverzifikaci zdrojů k fungování jejich podnikání. Celých 61,5 procenta z nich plánuje kroky tímto směrem, osm procent ji nepředpokládá a 23 procent manažerů spojuje s rozšiřováním portfolia vlastních služeb a produktů.

Asi nejzajímavější výsledky této části studie podle jejích autorů přineslo hledání odpovědi, zda je reálné se domnívat, že významná část strategických dodavatelů bude z lokálních zdrojů. Zatímco 31 procent dotázaných považuje zkracování dodavatelských řetězců klíčových materiálů a komponent za hlavní prioritu udržitelnosti podnikání, 23 procent se domnívá, že významnou část dodavatelů ze vzdálených trhů nahradit efektivně nelze, a ani to možné nebude.

Brexit

Realitou brexitu pro logistiku je nejistota, narůstající dodací lhůty a nekonečné papírování. Pravidla se navíc mění za pochodu, proto šanci obstát mají jen subjekty s agilním a transparentním dodavatelským řetězcem a se schopností dokonalého sledování zásilek a ukládání dokumentace. Poměrně jednotný charakter reakcí respondentů na problematiku vlivu brexitu na jejich podnikání však svědčí o tom, že brexit ani s ním související důsledky pro jejich podnikání nejsou zásadním tématem.

Green Deal

Jedním z témat, jemuž se studie věnovala, bylo, zda se Green Deal stal pro firmy na českém trhu inspirací k výrazným změnám vozového parku či způsobu přepravy. Pouhých 31 procent respondentů uvádí, že pokračující začleňování požadavků strategie Green Deal do ekonomiky iniciovalo v jejich firmách zásadní změny. Naopak 69 procent firem ji jako důvod ke změnám neuvedlo s tím, že 44 procent z nich má ve svých korporátních strategiích vlastní cíle udržitelnosti, a to buď podobně náročné, nebo ještě náročnější, než stanoví evropská strategie.

Využito studie České logistické asociace Logistika 2021+

Přečtěte si také