Technologie mění pravidla hry pro banku i její klienty

Digitalizace proměňuje bankovní segment, přináší zjednodušení, zrychlení a nové možnosti, říká Petra Horová, tribe lead IT risk solutions České spořitelny.

V České spořitelně působíte v pozici tribe lead IT risk solutions. Můžete přiblížit, na čem vy a váš tým pracujete?
Náš tým čítá v současné době více než 55 lidí a svým zaměřením jsme součástí naší velké IT komunity. Naším úkolem je starat se o aplikace, které slouží risk managementu banky. Pokud bych měla přiblížit celé odvětví risku, je to velmi komplexní obor zahrnující analýzy dat, přípravu výkazů, posuzování rizikovosti klientů, ale taky pečuje o to, aby finance našich klientů byly v bezpečí. Máme tak zodpovědnost jak vůči bance, tak vůči našim zákazníkům.

Jak vypadá práce v IT banky, která má největší počet klientů v Česku?
Z mého pohledu je to práce velmi dynamická a pestrá, přináší zajímavé výzvy a má daleko ke stereotypu, který by si mohl někdo s bankou spojovat. Česká spořitelna navíc už v roce 2018 přešla na agilní řízení, jež úzce propojuje jednotlivé profese, je interaktivnější a současně v mnoha ohledech rychlejší a efektivnější než klasické. Snažíme se naše týmy propojovat tak, aby se navzájem znaly a rozuměly svým potřebám. Naše akti­vity směřujeme k digitalizaci a imple­mentaci moderních technologií, které nám v mnoha ohledech ulehčují práci s daty. Soustředíme se i na to, aby tato cesta měla pozitivní dopady na klienty. Pokud bych měla uvést jeden příklad, řešíme třeba automatizaci v oblasti úvěrů tak, aby možnost sjednat i schválit úvěr online byla dostupná i malým a středním firmám.

Vy sama pracujete v České spořitelně už dvacet let. Nedávno jste na sociálních sítích psala, že své práci musíte věřit a musí pro vás mít smysl. Jakou má pro vás přidanou hodnotu?
Je to tak. Mám ráda lidi. Chci, aby moje práce měla význam, dávala smysl a abych se do ní každý den těšila. Snažím se vytvořit podporující a motivující prostředí pro své kolegy. Velký smysl vidím v péči o rozvoj lidí, s nimiž pracuji a kteří tvoří skvělý tým. Toto se nám určitě pozitivně vrátí i do budoucna při naplňování obchodních cílů a při péči o finanční zdraví našich klientů.

Hovoříte o digitalizaci, jež mění poskytování služeb i chování klientů. Jaký je jejich postoj k digitalizaci a jak pracujete s novými typy rizik, které může přinášet?
V přístupu k technologiím a digitalizaci samozřejmě můžeme sledovat generační rozdíly, kdy je starší generace rezervovanější. Na druhé straně u naší aplikace George sledujeme i nárůst počtu uživatelů ve věkové skupině 65+. Nelze tedy říct, že by technologie byly doménou pouze mladší generace. Česká spořitelna ale není jen čistě digitální banka a naším úkolem je nalézt takovou cestu poskytování služeb, která bude vyhovovat všem našim klien­tům bez rozdílu. Naší součástí proto vždy byly a jsou také pobočky a kolegové na pobočkách. Spolu s rozvojem digitalizace se mění jejich úloha. Stávají se těmi, kdo klienty může s digitálními řešeními seznámit, provést je bezpečně celým procesem a ukázat jim, jak mohou v digitálním světě sami fungovat. Uvědomujeme si, že digitalizace přinesla nové typy rizik a musíme pracovat na tom, abychom před nimi klienty chránili – k tomu mohou přispět různá technologická a bezpečností opatření, ale zároveň také edukace a komunikace. Řada podvodů totiž stále stojí na šikovné a manipulativní komunikaci podvodníků a tady do hry vstupuje právě edukace.

Jakým směrem se podle vás bude odvětví rizik i celá Česká spořitelna dále ubírat?
Naší strategií je nadále zůstat na vlně digitalizace a využívat nejmodernější technologie, včetně například umělé inteligence, o čemž svědčí i investice, které společnost do technologií a technologického rozvoje vynakládá. To s sebou určitě přinese i další příležitosti pro ty, kteří svou kariéru vidí v IT. Myslím, že jsou před námi velmi zajímavé změny a výzvy, a těším se, co dalšího technologický pokrok přinese.

Přečtěte si také