Technologická připravenost právníků je důležitá

Inovace jsou v dnešní době považovány za nezbytnou součást jakékoli činnosti, právní profese nevyjímaje.

Samozřejmě i právo reaguje na změny ve společnosti a celkový vývoj, ale je nutné si uvědomit, že zatímco právo funguje v podstatě reaktivně, právní profese stále častěji přicházejí s inovacemi, které mají za cíl usnadnit život a práci klientů i samotných právníků.

Poslední roky jsme se museli přizpůsobit zcela nové situaci a přesunout řadu našich aktivit do digitálního prostředí. V rámci naší praxe v Bird & Bird se ukázalo, jak je technologická připravenost důležitá, protože přechod do online prostředí u nás proběhnul hladce, aniž by jakkoli narušil chod kanceláře nebo negativně ovlivnil naše tempo. Navíc to, co vypadalo jako přechodné řešení, již dnes můžeme považovat za nový standard.

Z pohledu inovací je nutné se nezastavit u toho, že se právníci naučili používat webkameru, ale hledat cesty, jak práci dále zefektivnit a s využitím moderních technologií vybrané typy činností co nejvíce automatizovat. V naší praxi se nyní také častěji setkáváme s tím, že je potřeba spolupracovat s klientem buď přímo prostřednictvím jeho vlastních IT systémů a procesů, nebo musíme sami poskytnout klientům sofistikované řešení pro práci s dokumenty, jejich sdílení, monitorování finanční odměny a další podpůrné nástroje.

Je zcela nepochybné, že „chytré programy“ se stávají nepostradatelným pomocníkem, a to jak nás právníků, tak i klientů, kterým často pomáháme s jejich výběrem a nasazením do běžné praxe. Tyto nové technologie nám mohou pomoci uvolnit ruce od opakujících se činností a poskytnout nám více času na řešení těch opravdu složitých a nevídaných scénářů, které naše klienty potkávají. S těmi si totiž žádný algoritmus bez zkušeného právníka neporadí.

Radomír Pivoda, advokát Bird & Bird

Připraveno ve spolupráci s projektem legaldisruptors.eu

Přečtěte si také