Tajná láska českých investorů: Gruzie

Obchodní výměna obou zemí dosáhla za uplynulé čtyři roky 361 milionů dolarů, zhruba 7,8 miliardy korun.

Je tomu už pár let, co mezi firmami a investory z Česka a zemí na rozhraní Evropy a Asie funguje silný a prosperující vztah. Je jí Gruzie, která se za 32 let nezávislosti na ruském Velkém bratrovi stala místem s velkým přístupem na globální trhy, talentovanými lidmi, konkurenceschopností nákladů a snadným podnikáním.

Čísla to dokládají. Česko se stalo jedním z největších investorů v Gruzii z členských zemí Evropské unie. Ob­chodní výměna obou zemí dosáhla za uplynulé čtyři roky 361 milionů dolarů, zhruba 7,8 miliardy korun. Zatímco se z ní do Česka dovážejí především potraviny, samotná Gruzie skýtá rozsáhlé investiční příležitosti pro české firmy.

Tranzitní křižovatka

Zahraničním investicím nahrává přívětivé podnikatelské prostředí, ve kterém se Gruzie podle indexu 2020 Ease of Doing Business Světové banky zařadila na sedmé místo. Benefitem jsou nízké daně, přehledný daňový systém a bezcelní přístup na mnoho trhů. Od roku 2014 má podepsanou dohodu o přidružení s EU, o dva roky později podepsala i dohodu o volném obchodu se zeměmi Evropského sdružení volného obchodu.

Čeští investoři patří v Gruzii mezi nejaktivnější. Jen v letech 2008 až 2018 zde investovali více než 12 miliard korun, zejména do energetiky. Gruzie však nabízí atraktivní investiční příležitosti v mnoha dalších odvětvích – od výroby, zemědělství a zpracování potravin přes pohostinství a nemovitosti až po logistiku a informační technologie. Právě potravinářský a kožedělný průmysl jsou nejrozšířenější a mají dlouhou tradici. Největší růst pak v Gruzii zažívá produkce elektroniky, léčiv nebo chemická výroba gumy a plastů.

Díky zmíněné poloze Gruzie v ní mají velký význam i projekty v oblasti tranzitu zboží a surovin. Jako hlavní regionální tranzitní uzel nabízí významné distribuční kanály a příležitosti prostřednictvím nově zrekonstruované a rozšířené dopravní infrastruktury, která zahrnuje modernizované dálnice, železnici spojující Čínu a Turecko, síť námořních přístavů nebo tři mezinárodní letiště v Tbilisi, Batumi a Kutaisi.

Přátelský postoj Gruzie k podnikání se projevuje také nízkými provozními náklady. Aktuálně má jedny z nejnižších na veřejné služby v Evropě, konkurenceschopné platy a nízké daně, díky nimž patří mezi nákladově nejefektivnější lokality v Evropě a jejím širším okolí. Od roku 2017 je daň ze zisku právnických osob z reinvestovaného zisku nulová a příspěvek na sociální zabezpečení pouze dvě procenta. Více než 75 procent elektřiny se vyrábí z vodních a větrných zdrojů, což ji činí nejen levnou, ale i ekologickou.

Zahájení podnikání nebo registrace nemovitosti trvá v Gruzii jen hodiny a stejnou jednoduchostí se vyznačuje i jednání s jakoukoli vládní institucí. Gruzie je historicky vzdělávacím střediskem regionu, o čemž svědčí i to, že dnes má více než 60 vysokoškolských center a 65 odborného vzdělávání. V uplynulých pěti letech je absolvovalo více než 1 500 studentů.

Nino Mchedlidzeová, prezidentka Česko-gruzínské obchodní komory

Přečtěte si také