Švédsko jako první smoke-free země na světě! Ukazuje cestu pozitivní motivace

31. května oslavíme již šestatřicátý Světový den bez tabáku. Letošní ročník je o to významnější, že právě v roce 2023 by se mohlo prvnímu státu podařit dokončit přerod v tzv. smoke-free společnost.

Švédsko by mohlo tohoto úspěchu dosáhnout o 17 let dříve než zbytek Evropské unie, na což upozorňuje i osvětová kampaň Smoke Free Sweden 2023. Ta identifikuje hlavní předpoklady tohoto úspěchu a řadí mezi ně mimo jiné tradiční užívání snusu, otevřený přístup k alternativním výrobkům, i logiku spotřební daně vycházející z konceptu harm reduction. V čem je švédská zkušenost inspirací pro zbytek světa?

Švédské úřady zveřejnily v listopadu roku 2022 data nasvědčující tomu, že skandinávské zemi chybí už jen málo k překročení hranice tzv. smoke-free society. Tímto označením se může pochlubit stát, kterému se podařilo snížit podíl kuřáků v populaci pod 5 %. Švédsko se momentálně nachází na 5,6 % a vše nasvědčuje tomu, že nastolený trend se jen tak nezastaví.

Nejvyšší počty kuřáků Švédsko evidovalo v roce 1963. Historické statistiky hovoří o tom, že tehdy kouřilo cigarety až 36 % obyvatel. V nadcházejících letech ale nastal obrat, který lze přičítat hlavně otevřenosti země, politiků i obyvatel k všemožným více i méně tradičním tabákovým a nikotinovým alternativám. Mezi lety 2006 až 2020 poklesl počet kuřáků o neuvěřitelných 60 %, což je suverénní rekord mezi všemi státy Evropské unie. S tím souvisí fakt, že i aktivní kuřáci ve Švédsku spotřebují méně cigaret než jejich kolegové z dalších unijních zemí. Navíc, jde o jediný evropský stát, kde se reálně povedlo vychovat celou smoke-free generaci. Počet mladistvých kuřáků je ustálen na 3 %, což je méně než v kterékoli další evropské zemi. Čím to je, že je zrovna přístup Švédska tak efektivní a unikátní?

Jedna z možných odpovědí se skrývá v tradici, která se nazývá snus. Jde o švédský výrobek s dlouhou historií, pro který si země po svém vstupu do EU vyjednala exkluzivní výjimku ze zákazu jeho prodeje. Tabákové sáčky snus byly na trh poprvé uvedeny roku 1973 a od tohoto roku ve Švédsku klesá počet uživatelů cigaret. Snus proto sehrává důležitou roli ve všeobecně rozšířeném adiktologickém přístupu tzv. harm reduction, který spočívá v postupném snižování rizik. Tímto způsobem se snus každoročně podílí na redukci počtu kuřáků o zhruba 0,4 %.

Švédové se podobně jako ke snusu staví i k běžně dostupným smoke-free alternativám, které zažívají globální tržní boom hlavně v posledním desetiletí. E-cigarety, nikotinové sáčky i nahřívaný tabák jsou produkty, které jsou v zemi běžně dostupné a podílejí se na snižování počtu kuřáků cigaret. I politická reprezentace si uvědomuje, že v duchu harm reduction je třeba kuřáky přesvědčit, aby dali vale cigaretám a šanci méně škodlivým alternativám. S tím, jak se nabídka produktů rozšiřuje, získává si stále více zákazníků – zejména z řad těžce dosažitelné kategorie kuřáků, které nepřesvědčil snus. Ve společnosti navíc panuje všeobecný konsensus na tom, že bezpečnější alternativy by měly být prezentovány jako prostředek k zanechání kouření, na čemž se spolupodílí i stát formou osvětových kampaní.

Posledním neméně důležitým dílem skládačky je samotná zdravotnická legislativa, která staví na komplexní provázanosti a již zmíněném otevřeném přístupu k méně rizikovými alternativám typu snusu, nikotinových sáčků, nahřívaného tabáku a elektronických cigaret. Švédové je mohou nakupovat online i v kamenných prodejnách s tím, že tabákové firmy nejsou při jejich marketingu svazovány žádnými extrémními zákazy a omezeními. To přispívá k jejich všeobecné známosti a popularitě.

Zatížení tohoto typu produktů spotřební daní je specifickou kapitolou. Alternativní výrobky jsou obecně dostupnější za cenově příznivějších podmínek, což úzce souvisí právě se sazbou spotřební daně. Zahřívaný tabák je zatížen daní, která představuje pouhých 36 % standardní spotřební daně, která je uvalena na klasické cigarety, u nikotinových sáčků je to dokonce pouhých 8 %.  Jde o logiku vycházející z hodnocení rizik a přístupu harm reduction. Čím méně je výrobek škodlivý, tím menší sazbou je zatížen. Švédská zkušenost naznačuje, kudy by se v budoucnu mohl vydat zbytek Evropy včetně Česka.

Přečtěte si také