Studie: Při využití potenciálu žen by HDP mohl být v roce 2030 o 500 mld. vyšší

Česko by mohlo zvýšit ekonomický růst, pokud by do rozhodování a odbornější práce zapojilo více žen. Při využití jejich potenciálu by v roce 2030 mohl být hrubý domácí produkt (HDP) proti očekáváním zhruba o půl bilionu korun vyšší.

Tato suma odpovídá víc než třetině příjmů letošního státního rozpočtu. Pokud by zastoupení mužů a žen bylo vyrovnané, republika by mohla vyprodukovat dokonce o 1,3 bilionu korun víc. Ukázala to nová studie mezinárodní poradenské společnosti McKinsey. Její zástupci dnes představili výsledky na tiskové konferenci.

Studie se zaměřila na ekonomický potenciál žen v sedmi zemích střední a východní Evropy. Vedle Česka mapovala situaci na Slovensku, v Polsku, Maďarsku, Chorvatsku, Rumunsku a na Ukrajině. Autoři vedli podrobné rozhovory s 30 vysoce postavenými manažery a manažerkami. Do průzkumu se v Česku zapojila tisícovka zaměstnankyň a zaměstnanců firem s více než 500 pracovníky. Studie vychází ze statistik za rok 2019. Modeluje stav v roce 2030, pokud by se dosáhlo úrovně nejlepších států v regionu a rovného zastoupení mužů a žen. O vyrovnanosti je podle expertů na problematiku rovnosti možné mluvit při čtyřicetiprocentním podílu, za kritickou hranici označují třicetiprocentní podíl.

Ženy představují o něco víc než polovinu obyvatel sledovaného regionu. Tvoří 61 procent absolventů vysokých škol. Ekonomicky aktivních je 45 procent žen. Připadá jim 37 procent manažerských pozic. V nejvyšším vedení mají 19 procent křesel a zastávají osm procent postů generálního ředitele. Pokud by všech sedm států dosáhlo výsledků nejlepších zemí svého regionu, podle studie by to znamenalo v roce 2030 proti očekávanému vývoji o 146 miliard eur (3,7 bilionu korun) vyšší celkový HDP, tedy růst o 8,3 procenta. Při rovném zastoupení žen a mužů by byl region bohatší o 370 miliard eur (zhruba 9,4 bilionu korun).

V Česku podle studie tvoří ženy 63 procent absolventů vysokých škol. Ekonomicky aktivních je 44 procent žen. Manažerský post zastává 27 procent žen a 73 procent mužů. V nejvyšších vedeních firem je 11 procent žen, generálních ředitelek jsou čtyři procenta. Ve Skandinávii řídí ženy čtvrtinu firem, ve vedení je jich 36 procent. Podíl vysokoškolaček je stejný jako v ČR.

Pokud by Česko potenciál žen využilo, mohlo by mít v roce 2030 proti očekávání o 20 miliard eur (přes 500 miliard korun) vyšší HDP. Roční růst by byl o 7,8 procenta, uvádí autoři. Při rovných šancích pro ženy a muže by to bylo o zhruba 50 miliard eur (1,3 bilionu korun) víc.

Podle průzkumu má o vedoucí pozici zájem 52 procent dotazovaných zaměstnanců a 47 procent zaměstnankyň. Na nejvyšší manažerský post by ráda dosáhla třetina respondentů a čtvrtina respondentek. Podle zástupců společnosti tak výsledky ukazují, že neplatí rozšiřovaný názor, že ženy o kariéru a řízení nestojí. Celosvětová studie už dřív zjistila, že firmy s více než 30 procenty žen ve vedení mají o čtvrtinu vyšší šanci dosáhnout nadprůměrné ziskovosti.

Podle autorů ženám ve větším zapojení brání chybějící nabídka flexibilní práce, nedostatek jeslí a školek, nerovnoměrné rozdělení domácích povinností i zažité stereotypy o pečovatelkách a živitelích. Pomohla by opatření ke sladění práce a rodiny, vyšší zapojení mužů do péče, kariérní podpora, nasměrování žen do oborů s vyšší přidanou hodnotou i osvěta.

Přečtěte si také