Společnost Huawei v Praze představila inovativní řešení pro soukromé 5G sítě

Vysokorychlostní sítě 5G a jejich průmyslové využití budou hrát klíčovou roli v digitalizaci českého průmyslu. Jak konkrétně by mohla vypadat aplikace soukromých sítí v českých podnicích, předvedla tento týden v Praze společnost Huawei.

Interaktivní kamion 5G MPN Truck nabídl návštěvníkům pohled na řadu aplikačních scénářů a obchodních případů pro využití technologií 5G v různých vertikálních odvětvích a společnost tímto v České republice zároveň oficiálně spustila „Demonstrační platformu pro 5GtoB a Průmysl 4.0“. Platforma bude otevřena vybraným zákazníkům z řad operátorů, aby jim umožnila komunikovat a sdílet s jejich partnery a klienty informace o novinkách a inovacích v oblasti Průmyslu 4.0.

Platforma využívá 3D technologii k vytváření skutečných obchodních situací, které jsou demonstrovány prostřednictvím reálných případů. Zákazníkům tak předvede nejrůznější případové studie nasazení soukromých 5G sítí ve skutečném provozu a ilustruje přidanou hodnotu těchto řešení, již mohou aplikace a aplikační scénáře technologie 5G vytvářet v rámci průmyslového odvětví. Česká republika je první mimoasijskou zemí, kde se Huawei rozhodla platformu zpřístupnit. Společnost hodlá do budoucna postupně přidávat nové aplikační scénáře a obchodní případy vhodné pro další konkrétní regiony a otevřít tak platformu operátorům a partnerům v ostatních zemích.

„Průmysl je pro Českou republiku stěžejním odvětvím a proto nás velmi těší, že to jsou právě čeští operátoři, kteří mohou jako první v Evropě využít platformu k objevování nových řešení pro využití 5G sítí ve spojitosti se svými klienty,“ uvádí James Tang, ředitel české pobočky Huawei. „Digitalizace nejen českého průmyslu, ale celé české ekonomiky je klíčovým předpokladem pro úspěšný rozvoj České republiky. Jsme rádi, že našim zákazníkům můžeme nabídnout široké portfolio aplikačních scénářů pro 5GtoB, které mohou pomoci s modernizací místního průmyslu a implementací Průmyslu 4.0.“

Společnost Huawei ke konci roku 2021 podpořila již tisíce projektů soukromých sítí 5GtoB po celém světě a podepsala více než 3 000 komerčních smluv. Odvětví, v rámci nichž společnost spolupracuje s průmyslovými partnery na zavádění soukromých sítí 5G, pokrývají například zpracovatelský, těžební či ropný průmysl, ale týkají se také správy přístavů, energetických sítí, či dopravy. Vysokorychlostní sítě 5G v kombinaci s umělou inteligencí a dalšími inovativními digitálními technologiemi pomáhají řadě průmyslových odvětví dosáhnout digitální modernizace a přiblížit se nástupu tzv. Průmyslu 4.0.

Přečtěte si také