Společnost 3M slaví 30 let úspěšného působení ve střední a východní Evropě

Inovace, spolupráce a odpovědnost. Bezpečnost a ekologie. Férové podmínky pro zaměstnance, důraz na firemní etiku a pomoc potřebným. To jsou základní pilíře tří dekád působení společnosti 3M v České republice, Polsku a Maďarsku.

V poslední třech desetiletích investovala společnost 3M ve střední a východní Evropě více než 650 milionů dolarů do vybudování prosperujících a soběstačných firemních struktur, přičemž ročně vloží do dalšího rozvoje více než 52 milionů dolarů, mimo jiné i do technologického vývoje a ekologizace svých provozů. Provozuje zde sedm výrobních závodů, tři inovační centra, centrum výzkumu a vývoje, centrum sdílených služeb a má také vlastní obchodní  a marketingové zázemí. V současné době pracuje pro 3M ve střední a východní Evropě přes  4 400 lidí, což z této společnosti činí jednoho z nejvýznamnějších zaměstnavatelů a investorů v této oblasti.

Začátky působení 3M ve střední a východní Evropě byly samozřejmě ovlivněny politickou a ekonomickou transformací, což tehdy představovalo jistou výzvu. Již v roce 1991 zde začínal tým několika pracovníků v malých kancelářích zatím bez lokálních výrobních provozů. Tehdy měla společnost 3M na těchto trzích daleko užší portfolio. To se ale rychle vyvíjelo a postupně rozrůstalo do mnoha oborů, až například k dnes tolik potřebným hygienickým ochranným prostředkům nebo automobilové komponenty. Čas ale prověřil kvalitu, spolehlivost  a potřebnost i ‚tradičních‘ produktů 3M, jako například lepicích pásek VHB, lepidla Scotch nebo poznámkových bloků Post-it – ty jsou oblíbené a žádané dodnes, přestože internet  a technologie papír postupně nahrazuje.

V Česku společnost 3M pro své zákazníky otevřela v roce 2012 Technické centrum (Customer Technical center) a v roce 2020 toto centrum prošlo zásadní rekonstrukcí. „Vlastní technické centrum nám dává možnost testovat výrobky 3M podle konkrétních požadavků zákazníků, ale také vyvíjet nová řešení, které jim umožní zefektivnit výrobní procesy nebo zlepšit kvalitu produkce,“ vysvětluje technický ředitel 3M Rudolf Melezinek. Od roku 2021 jsou všechna centra 3M v Česku i Polsku kompletně poháněna obnovitelnou energií. Do roku 2040 plánuje společnost globálně investovat do další ekologizace svých provozů bezmála jednu miliardu dolarů a dosáhnout tak uhlíkové neutrality.

V soutěži, kterou vyhlašuje Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP), se česká pobočka společnosti 3M stala Podnikem roku 2020 v kategorii firem do 250 zaměstnanců tak jako již v předcházejících letech. 3M podporuje otevřenou firemní kulturu, kreativitu i rovnost příležitostí a platů nejen zde, ale na všech svých pobočkách.

Za úspěchem a expanzí 3M stojí nejen tým zaměstnanců společnosti ale také dlouholetá vynikající spolupráce s více než dvěma tisíci zákazníky a obchodními partnery v tomto regionu. Během uplynulých 30 let navázala společnost 3M ve střední a východní Evropě spolupráci s více než 10 000 firmami a přivítala již bezmála 50 tisíc návštěvníků v zákaznických centrech v Praze, Vratislavi a Budapešti.

Dobrý vztah s klienty je jednou ze základních hodnot 3M, a proto se česká pobočka rozhodla uspořádat na konci října eventovou akci pro své dlouholeté obchodní partnery k třicetiletému výročí 3M jako poděkování za dosavadní spolupráci. Majitelé a zástupci společností tak měli možnost poznat fungování české pobočky a seznámit se nejenom s historií 3M, ale také s konkrétní prací společnosti. Přivítat obchodní partnery přijel také Radosław Kaskiewicz, viceprezident a ředitel 3M pro východoevropský prostor, který následně ocenil jejich význam pro rozvoj 3M na českém trhu. „Dnešní akce není tolik o 3M jako o našich partnerech. Bez nich bychom nedokázali ani zlomek našich cílů, které jsme si kladli. Jsem šťasten, že jsem se mohl této akce zúčastnit a ocenit naše dlouholeté partnery,“ dodává Radosław Kaskiewicz.

Společnost 3M nabízí přes 60 000 produktů, přičemž pětina z nich se vyrábí právě v regionu střední a východní Evropy. Podle statistik přijde do kontaktu s produkty 3M každý v průměru až 17x denně. Do boje proti pandemii koronaviru se 3M zapojilo zvýšením produkce respirátorů na 2 miliardy ročně a zároveň investicí 26 milionů dolarů do vývoje vakcín a 20 milionů dolarů na podporu zdravotníku v první linii. To ovšem není pro společnost 3M nic neobvyklého či nového. Pomoci lidem v nouzi a veřejně prospěšným projektům se věnuje dlouhodobě – v roce 2019 před koronavirovou krizí na tyto aktivity například věnovala celkem 73 milion dolarů.

„Podporujeme nejen školy, kterým darujeme vybavení a materiál používaný pro výuku, ale spolupracujeme i s organizacemi, které se věnují ochraně dětí, v Česku konkrétně SOS vesničky. Obzvlášť v mladých lidech se snažíme probudit zájem o vědu a techniku. Ve 3M se chceme stále posouvat vpřed a zároveň zůstat blízko komunitám, v jejichž regionech působíme, a společně tak vytvářet lepší budoucnost založenou jak na angažovanosti a respektu k okolnímu světu, tak nových technologiích,“ dodává Country Leader společnosti 3M pro Česko Olga Čadová.

Přečtěte si také