Solární elektrárny mají novou šanci

Sněmovna v polovině září schválila senátní verzi návrhu zákona o podporovaných zdrojích energie, díky čemuž se fotovoltaika dočká podpory ve formě aukcí a zelených bonusů.

  • 24. září 2021

Ministerstvo průmyslu a obchodu spolu s odborníky připravovalo novelu zákona o podporovaných zdrojích energie několik let a téměř dva roky ji projednával parlament. Solární energetika získala možným zařazením fotovoltaiky do aukční podpory nový impuls pro svůj rozvoj v Česku, shodli se zástupci oborových svazů.

Energetické aukce fungují v řadě evropských států, soutěží v nich výrobci energií z obnovitelných zdrojů o výši provozní podpory. Myšlenkou je to, že stát si určí, kolik chce mít například větrných elektráren, a výrobci budou v aukci soutěžit o to, kdo dokáže dodat do sítě daný objem elektřiny s nejnižší veřejnou podporou.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček pokládá zákon za klíčový. Podle něj umožní udělat jednou provždy tlustou čáru za takzvaným solárním boomem v letech 2009 a 2010. Před poslanci řekl, že senátní verze dává určitou možnost těm, kteří férově investovali do fotovoltaiky, aby mohli dál fungovat. „A současně se dává prostor pro to, abychom podpořili moderní zdroje,“ konstatoval.

Foto: Shutterstock

Svaz moderní energetiky uvedl, že fotovoltaika se zařadila mezi zdroje, které chtěla tímto mechanismem podpořit vláda – větrné elektrárny, malé vodní elektrárny a skládkový plyn. Zda stát aukce vyhlásí, bude záležet na příštích vládách. „Věříme, že budoucí vláda tento mechanismus tržní podpory využije tak, aby se podařilo naplnit potřebné snížení emisí a pomoct nahradit uhlí, které stále více zatěžuje cena emisních povolenek,“ řekl programový ředitel svazu Martin Sedlák.

Komora obnovitelných zdrojů energie míní, že schválená novela je zásadní pro transformaci české energetiky. Uvedla, že po dekádě stagnace obnovitelných zdrojů energie (OZE) v Česku přináší rámec a stanovuje pravidla pro jejich budoucí rozvoj. „Na tahu je teď nová vláda, jež by měla jasně stanovit termín pro konec využívání uhlí, přestat exportovat elektřinu na úkor zdraví a klimatu a prosadit zdanění každé tuny CO2 vypuštěné do ovzduší. To nejdůležitější ale je začít brát obnovitelné zdroje opravdu vážně,“ řekl předseda komory Štěpán Chalupa.

O podpoře rozhodne vláda

Podle předsedy Solární asociace Jana Krčmáře je však pro budoucí využití energie ze Slunce zařazení fotovoltaiky do aukcí jedinou pozitivní zprávou. Kritizuje, že o přiměřenosti podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů bude rozhodovat svým nařízením vláda. Takzvané vnitřní výnosové procento (IRR), zjednodušeně výnosnost investice do obnovitelného zdroje během trvání podpory, se bude podle schválené novely pohybovat od 8,4 procenta do 10,6 procenta.

„Do budoucna nejsou pro fotovoltaiku vůbec slibná prohlášení ministra průmyslu, který se opakovaně nechal slyšet, že vláda přidělí solárním elektrárnám povolenou výnosnost pouze 8,4 procenta, když všechny další zdroje budou mít naopak maximální hranici 10,6 procenta,“ uvedl Krčmář. Solární asociace během projednávání novely opakovaně prosazovala jednotné a nediskriminační podmínky pro všechny typy podporovaných zdrojů. „Tato úprava vládní novely bohužel nenašla podporu většiny Poslanecké sněmovny,“ dodal.

Sněmovna původně přijala vládní návrh, který snižoval podporu až na 6,3 procenta. Solární asociace v červenci po schválení předlohy ve sněmovně varovala, že tahle verze novely může být pro tisíce firem likvidační. Ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO) následně v Senátu uvedl, že sněmovní podoba zákona by poškodila úplně všechny.

Novela také počítá s vyšším zdaněním solárních elektráren. Elektrárny vybudované do roku 2009 dosud odvodu nepodléhaly, nově na ně dopadne odvod u výkupní ceny ve výši deseti procent a u zeleného bonusu 11 procent. Elektrárnám uvedeným do provozu v roce 2010 vzrostou odvody na 20 a 21 procent.

Peníze na přechod od uhlí

Sněmovna do zákona vložila mimo jiné osvobození elektřiny v dopravě od poplatku na obnovitelné zdroje. Schválila i přechodovou podporu pro teplárny. Podle senátní úpravy by vláda mohla jako začátek období, za něž se podpora poskytne, stanovit letošní 1. leden. Senátní verze zavádí i podporu malých vodních elektráren modernizovaných v období po povodních v roce 2002 do konce roku 2005. Právo na podporu bude trvat po dobu 30 let od jejich modernizace.

Senát do zákona vložil i pozměňovací návrh, který připravilo ministerstvo průmyslu a který do zákona zavádí evropskou směrnici z roku 2018 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů v dopravě, takzvanou RED 2. Ve sněmovně již o tomto návrhu hlasovali poslanci, ale neschválili ho. Senátem podpořený návrh neobsahuje zvýšení podílu biosložky v benzinu. Poslanci však tento návrh znovu odmítli. Zákon nyní dostane k podpisu prezident.

Miliardová podpora

Celkový roční příspěvek na podporované zdroje energie loni v Česku podle společnosti OTE činil 45,4 miliardy korun, což bylo zhruba stejně jako o rok dřív. Od roku 2006 bylo na podporované zdroje energie (POZE) v Česku vyplaceno přes 430 miliard korun. Stát loni na dotacích vydal 27 miliard korun, zbytek zaplatili zákazníci ve fakturách za elektřinu. Ministr Havlíček přitom již dříve řekl, že jen podpora fotovoltaiky vyjde celkem téměř na 600 miliard korun, zatímco na výrobě elektřiny se podílí jen 2,6 procenty.

2030: třetina energie obnovitelná

Už za deset let budou OZE pokrývat nejméně 29 procent spotřeby energie, což je skoro dvakrát víc než dnes (16,2 procenta). Ve spotřebě elektřiny stoupne podíl obnovitelných, zejména slunečních a větrných zdrojů na trojnásobek ze současných 14 na 43 procent, předpovídá Komora OZE.

Hlavním motorem této proměny v energetice bude podle komory rostoucí zájem podnikatelů a domácností o stále levnější a čistou energii. Dosažení 29procentního podílu OZE na spotřebované energii je zároveň adekvátní cíl pro Česko, jenž vyplývá z návrhu nové klimatické politiky EU (klimaticko-energetický balíček Fit For 55 představený Evropskou komisí v červenci).

Přečtěte si také