Šance pro věřitele

Zájmy drobných dluhopisových investorů v insolvenci EMTC bude chránit nově založený Spolek Koruna.

Poškození věřitelé firem zkrachovalé skupiny EMTC Tomáše Bárty založili spolek s cílem zvrátit vývoj v podezřelém insolvenčním řízení. Kvůli sérii rozhodnutí insolvenčního správce Jaroslava Brože totiž ztratili ze své pozice na řízení jakýkoli vliv a byli připraveni o šanci na uspokojení svých pohledávek (Euro 4/2021). Před­sedou věřitelského výboru se stal Petr Bujnoch, kterému insolvenční správce uznal pohledávky vzniklé z lichvářských úroků a často nesmyslných pokut u půjček, které před časem poskytl skupině EMTC.

Jak zjistil týdeník Euro, zájmy drobných dluhopisových věřitelů bude ve Spolku hájit elitní právník Jan Hrazdira z HKDW Holasek. Dosavadní průběh insolvenčního řízení, vedeného správcem Jaroslavem Brožem, se vyvíjí v neprospěch ošizených majitelů dluhopisů. Ti investovali peníze do skupiny EMTC nebo projektu online výukové aplikace pro děti Lipa Land. Po krachu celého impéria Tomáše Bárty doufali, že alespoň část svých úspor získají v probíhajícím insolvenčním řízení zpět. I když se ale podaří do majetkové podstaty získat jakékoli finanční prostředky, budou na jejich úkor přednostně vyplaceny Petru Bujnochovi.

Elitní právník

S cílem zvrátit vývoj insolvenčního řízení byl založen Spolek Koruna, do něhož může vstoupit každý věřitel, který přihlásil svou pohledávku do insolvenčních řízení vedených proti Tomáši Bártovi nebo některé z firem jeho skupiny. Je otevřen i věřitelům, kteří kvůli krachu EMTC přišli o značnou část svých úspor, a nemají proto již prostředky na efektivní financování právních služeb. Vstup do spolku je zdarma, členský příspěvek budou věřitelé hradit až v případě alespoň částečného uspokojení pohledávky. . V takovém případě uhradí členové Spolku 1 % z výše jejího uspokojení. Poškození věřitelé se mohou hlásit přímo stránkách www.spolekkoruna.cz.

Hrazdira, který stojí v čele věřitelského spolku, je zkušeným právníkem, který se dlouhodobě specializuje na insolvenční řízení. Klíčovou roli sehrál v ostře sledované insolvenci loterijní společnosti Sazka, kde úspěšně zastupoval insolvenčního správce Josefa Cupku, v minulosti také zastupoval významné korporátní věřitele či banky v insolvencích společností Less & Forest, PSJ či ČKD Kutná Hora. Působil také při restrukturalizaci strojírenské firmy Kovosvit MAS. Je oceňovaným expertem v oblasti řešení obchodních sporů a arbitráží. „Situace se doposud vyvíjí výrazně v neprospěch drobných věřitelů, kteří byli doslova odstaveni na druhou kolej. Budu je bránit a usilovat o spravedlivou insolvenci EMTC,“ říká Hrazdira.

180 procent ročně

Proti zkušenému advokátovi stojí pražský podnikatel Petr Bujnoch, jenž byl dlouho­letým obchodním partnerem Tomáše Bárty. Roky financoval jeho projekt, který lze označit za dluho­pisové letadlo. Podle nezávislé analýzy auditorské společnosti Deloitte mu v letech 2013 až 2019 napůjčoval 143,5 milionu korun. Ze smluv zveřejněných v insolvenčním rejstříku je zřejmé, že Bujnoch poskytoval půjčky za nepřiměřeně vysoký úrok ve výši 180 procent ročně, což hraničí s lichvou. Bujnoch Bártovi půjčoval i v momentě, když již bylo jasné, že jsou EMTC i Lipa Learning v tísni a Bárta nebude schopen splácet. Kvůli vysokým smluvním pokutám a úrokům z prodlení se původní více než 140milionový dluh vyšplhal na celkovou sumu přesahující 924 milionů korun!

Bujnoch už přitom dostal své peníze zpět, dokonce dostal zaplaceno více, než Bártovi celkem napůjčoval. Analytici Deloitte zjistili, že Bárta již poslal na Bujnochovy účty částku 86,6 milionu korun a zároveň – jak Bárta opakovaně vypověděl u soudu – dalších více než 100 milionů korun mu splatil v hotovosti. Podle zdrojů týdeníku Euro to dokládají výpisy z účtů a rozsáhlá SMS komunikace, v níž si potvrzovali půjčky a jejich splacení v hotovosti. Za zmínku také stojí, že část peněz byla Bujnochovi vyplácena v době, kdy už byl Bárta v úpadku. Čímž došlo ke krácení majetkové podstaty a poškození práv ostatních věřitelů.

Zbylé pohledávky, vzniklé z přemrště­ných úroků a smluvních pokut třeba ve výši půl procenta denně, následně Bujnoch rozdělil na menší části a postupně přeprodal společnostem, které je do insolvenčního řízení přihlásily samostatně. Insolvenční správce Brož pak tyto pohledávky v celkové výši 734 milionů korun uznal, a tedy umožnil, aby „skupina Bujnoch“ ovládla celé insolvenční řízení.

Kauzu bedlivě sleduje Jiří Král z investiční platformy Dlouhopis.eu. Negativní příběhy totiž ovlivňují ochotu investorů vkládat své peníze do tohoto instrumentu. „Kauza EMTC je spolu s Mičkovými oděvními dluhopisy tou nejčernější kapitolou tuzemských firemních dluhopisů. Oba případy kazí tomuto druhu investičního instrumentu pověst, přitom v Česku existuje drtivá většina podnikových dluhopisů, které jsou řádně spláceny a investoři jsou s nimi velmi spokojeni. Věřím, že řádné vyšetření celé kauzy EMTC prospěje kultivaci tuzemského trhu a může zvýšit důvěru investorů,“ říká Král.

Prozatím insolvenční výbor i celé řízení ovládá „skupina Bujnoch“, zatímco drobní investoři, tedy privátní držitelé dluhopisů, byli postaveni mimo hru.

Přečtěte si také