Rychlejší, přesnější, efektivní a udržitelná

Jako spousta dalších oborů i logistika je ovlivněna globálními vlivy, především pandemií, ukrajinskou válkou a vysokou inflací. Jaké trendy mají vliv na oblast logistiky a dopravy nejvíc?

Vítězi dvou koronavirových let se staly internetové obchody, e-commerce firmy a všechny subjekty, které dokázaly přepnout své procesy do digitálního světa. Po odeznění pandemie se však naplno ukázalo, že řada tradičních firem má mezery ve svých dodavatelsko-dopravních řetězcích. A také se potvrdilo, že v moderním světě se nikdo neobejde bez kvalitního logistického systému. Jaké trendy aktuálně nejvíc ovlivňují obor logistiky?

1) Kapacita

Nevejdeme se do skladu, nemáme dostatek aut, chybí nám lidé. Podobné věty uslyšíte alespoň občas od každého manažera přes logistiku. Ukazuje se, jak roste vliv profesionálních logistických partnerů, kteří dokážou klientovi pružně vyřešit problém – ať už jde o skladovací plochy, přepravní kapacity, nebo pracovní sílu. Mimochodem, tento problém stále více subjektů řeší alespoň částečnou automatizací, a je zřejmé, že roboti podpoření umělou inteligencí dovedou řadu jednoduchých úkonů zastat za člověka.

Foto: Shutterstock

2) Rychlost

Rychlost doručení, rychlost a včasnost expedice a také minimální prostoje po cestě k zákazníkovi jsou parametry, jež odlišují profesionální logistické partnery od průměrných. Každý chce mít své zboží či polotovary k dispozici včas, a jak ukazují B2C služby řady e-commerce dodavatelů, ze služby „same-day-delivery“, tedy dodání v den objednání, se stává standard v řadě segmentů. Pružnost reakce a rychlost dodání ale rozhoduje i v řadě B2B vztahů, a jak ukazují průzkumy, výrazně to zvyšuje loajalitu klientů směrem k dodavatelům.

3) Přesnost

Aktuální informace a přesná data, ideálně online, vládnou dnešní době. A týká se to i logistiky. Pro automobilovou, vlakovou, leteckou i námořní přepravu to znamená spoustu senzorů, stabilní informační systémy a otevřené rozhraní, aby zákazník měl k dispozici maximální objem dat. Díky senzorům pak je i roztřídění výrazně rychlejší a kapacitněji lépe plánovatelné. U koncových zákazníků se stala běžnou součástí transakce možnost sledovat takřka v reálném čase zásilku. Je zřejmé, že takovou službu bude žádat také čím dál více firemních zákazníků a přesnost se stane jedním z důležitých klient­ských kritérií.

4) Efektivita

Logistika je ve většině firem stále posuzována parametrem nákladovosti. Zcela přirozeně, nikdo nechce platit za službu, za níž není vidět přímá zákaznická zkušenost. Zároveň se situace mění a spousta manažerů si uvědomuje, že snižování nákladů na přepravu může přinést více problémů, než je úleva na faktuře logistické firmy. Snahy o úspory se nedějí zdaleka tak nekoncepčně jako v minulosti, zároveň lze díky rostoucímu množství vstupních dat měřit efektivitu takových nákladů. Klíčem k efektivitě je koncepce. Nahodilá, jednorázová opatření ve většině případů nepřinesou kýžený efekt a při necitlivých zásazích dokonce mohou znamenat ohrožení byznysu.

5) Energeticky úsporná

Ať už jde o elektřinu, plyn, benzin, naftu, kerosin, či jinou komoditu, která se využívá pro přepravu a doručení produktů a zboží, vždy je spotřeba klíčovým parametrem. Ve skladech, vozech i jiných prostředcích je důraz kladen na adekvátní úsporu energií a vedle pozitivního finančního efektu má tento aspekt i dopad v dalších věcech, třeba v ekologii.

6) Ekologická a udržitelná

Udržitelnost podnikání, tedy i logistických řetězců, je možné označit za svatý grál posledních měsíců a let. Moderní logistika musí s tímto tématem počítat, a nejde jen o to vyměnit auta s dieslovým pohonem za modernější a úspornější. Je třeba lépe pracovat s daty, s informacemi ze senzorů a měřicích jednotek, a za pomoci moderních informačních systémů, umělé inteligence a takzvané business intelligence optimalizovat potřebné procesy. Environmentální aspekty a ekologické certifikáty se stanou běžnou součástí výběrového řízení na logistického partnera, stejně jako se dnes v tendru hodnotí bezpečnostní hlediska. A ruku na srdce, dokáže-li logistický dodavatel zkombinovat včasnost dodání s efektivněji naplánovanou trasou, jež znamená menší produkci emisí a dalších negativních látek, je to nefinanční, ale příjemný bonus.

Přečtěte si také