Řešení pro měnící se energetiku

Energetický koncept společnosti Fenix propojuje elektrické vytápění, obnovitelné zdroje a akumulaci energie. Jeho součástí jsou navíc i bateriová úložiště.

Podle Cyrila Svozila jr., který stojí v čele Fenix Group, je odpovědí na měnící se energetiku plná elektrifikace domácnosti a malých a středních firem. Ukazují to i data z pilotních projektů, které kombinují elektrické sálavé topné systémy (podlahové či stropní instalace nebo v podobě sálavých panelů) s přesným ovládáním (umožňují řídit teplotu, tedy i spotřebu v objektu dle přání provozovatele) společně s fotovoltaickou elektrárnou (FVE) a inteligentním bateriovým úložištěm. Cyril Svozil jr. zdůrazňuje slovo „inteligentním“, protože „hloupou“ akumulaci zvládne každá baterka.

„Nakládání s akumulovanou energií v návaznosti na spotové ceny jedné kilowatthodiny na trhu a obchodování s nimi je klíč k návratnosti. Elektrické sálavé topné systémy mají navíc ve srovnání s tepelnými čerpadly výhodu v perfektní regulaci a jejich rychlém, téměř okamžitém náběhu a doběhu,“ říká Cyril Svozil jr., předseda správní rady Fenix Group. A dodává: „Jinými slovy, nabízí zákazníkům, aby si sami zvolili teplotu v konkrétní místnosti v konkrétní hodinu, a kolik tedy budou za vytápění platit. Kombinace sálavého topení s FVE a baterkou vede k žádoucí soběstačnosti a ke značným úsporám a naši zákazníci to oceňují.“

Unikátní algoritmus, pilotní projekty

Je propojení elektrického vytápění, obnovitelných zdrojů (OZE) a akumulace energie řešením pro měnící se energetiku rodinných domů, víceúčelových budov nebo průmyslových aplikací? Provozní náklady, podložené vyúčtováním dodavatele elektrické energie (nejde tedy o teoretické nebo namodelované příklady) dokazují, že je.

V rámci pilotních projektů Energetického konceptu Fenix jsou navíc instalována a provozována bateriová úložiště, výsledek vlastního technologického vývoje a výroby. Řízení zajišťuje unikátní vlastní algoritmus vyvinutý ve spolupráci s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov (UCEEB) při ČVUT Praha.

Cyril Svozil jr., předseda správní rady Fenix Group.

Dům soukromého investora v Omicích byl dokončen v roce 2020 a dle Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) zpracovaného dle vyhlášky 78/2013 Sb. spadá do kategorie B, jeho tepelná ztráta byla při energeticky vztažné ploše 163 metrů čtverečních a venkovní teplotě -15 stupňů Celsia stanovena na 4,4 kilowattu (kW). Trvale v něm žijí dvě osoby, má střešní FVE, bateriovou stanici HES (Home Energy Storage) od firmy AERS (člen skupiny Fenix Group) s kapacitou 41,1 kilowatthodiny (kWh) a ventilaci s rekuperací a elektrickým sálavým vytápěním z produkce Fenix Trading. Loni spotřeboval majitel celkem 16 312 kWh (zhruba 11 kWh bez spotřeby elektromobilu). Na fakturách zaplatil včetně poplatků a DPH 40 974 korun, průměrná cena za jednu kWh díky FVE, baterii a chytrému řízení tak činila 2,50 koruny. Dům je příkladem moderní, plně elektrifikované stavby, ve které volba vhodných technologií a hlavně jejich funkční propojení a řízení přispívají k provozním nákladům bez negativního vlivu na komfort uživatelů.

Rodinný dvoupodlažní dům v ulici Kalvodova byl na rozdíl od novostavby v Omicích celkově rekonstruován. I jeho vytápění řeší elektrický přímotopný systém od firmy Fenix Trading a nejvyšší spotřeba elektřiny je během topné sezony. Teplou užitkovou vodu (TUV) zajišťuje elektrický bojler s integrovaným tepelným čerpadlem. Doplňkově je využíván i krb na dřevo. Roční spotřeba elektrické energie je zhruba 12 megawatthodin (MWh). Na podzim 2022 byla na střechu s jižní orientací a přilehlý přístřešek instalována FVE o výkonu 9,9 kWp. Ta byla doplněna o domácí bateriové úložiště HES s celkovou kapacitou akumulátorů 41,1 kWh. Od června 2023 je dodávka i výkup elektrické energie v režimu spotových cen. Od té doby jsou tedy k dispozici měsíční vyúčtování.

V rámci HES je spuštěn řídicí algoritmus, který dle predikce osvitu, spotřeby a spotových cen elektrické energie vytváří na následující den plán pro fotovoltaický systém a následně ho řídí s cílem dosáhnout co nejlepšího ekonomického výsledku – od června do prosince 2023 byla průměrná cena 0,85 koruny/kWh včetně všech poplatků. Dosavadní měsíční výsledky roku 2024 potvrzují velmi dobrou funkci systému: v lednu byla průměrná cena čtyři koruny/kWh, pak klesala až na 0,85 koruny/kWh v dubnu.

Polyfunkční starší budova v ulici Slezská v Jeseníku, rekonstruovaná v polovině devadesátých let, má vytápěnou podlahovou plochu zhruba dva tisíce metrů čtverečních. První nadzemní podlaží (NP) je využíváno jako zázemí tenisového klubu, ve druhém jsou zejména kancelářské prostory a v podkroví několik bytů. Celý objekt je vytápěn elektrickým přímotopným vytápěním, TUV zajišťují lokální elektrické bojlery. Celková roční spotřeba elektrické energie je zhruba 200 MWh, podstatná část v zimě. Na střeše budovy s jihovýchodní orientací je od léta 2023 FVE o celkovém výkonu 32,2 kWp.

Na podzim 2023 byl objekt doplněn o univerzální bateriové úložiště MES v kontejnerovém provedení s kapacitou 576 kWh a výkonem 150 kW. Jeho hlavním úkolem je pracovat s přebytky energie z FVE a využívat spotových cen elektřiny. Kvůli relativně vysoké spotřebě energie se obvykle uskutečňuje akumulace levnější energie z distribuční sítě v nočních nebo poledních hodinách a následně se využívá ke kompenzaci spotřeby v ranní a večerní špičce. Při příznivých cenách nastává i prodej energie do sítě (omezeno rezervovaným výkonem výrobny na zhruba 35 kW). Kombinace sálavého vytápění, FVE, MES a nákupu elektrické energie na spotovém trhu i tady přináší výrazné úspory – cena za energii od prosince 2023 do března 2024 se pohybovala mezi 2,80 až 3,80 koru­ny/kWh včetně DPH a poplatků.

Výrobní závod s chytrým know-how

Výrobní areál společnosti Fenix zajišťuje v rámci skupiny Fenix Group zejména výrobu topných kabelů Ecofloor, sálavých panelů Ecosun a nově bateriových úložišť HES a MES. Všechny výrobní, skladové i kancelářské prostory jsou vytápěny výhradně elektrickým sálavým vytápěním. Rezervovaný příkon je v průběhu roku sjednáván v rozmezí 600 až 750 kW. Průměrná spotřeba elektřiny celého areálu je zhruba tři gigawatthodiny (GWh)/rok. Ve výrobním areálu bylo na přelomu let 2022 a 2023 vybudováno nové energetické centrum. Cílem bylo zajistit vyšší energetickou soběstačnost a snížit provozní náklady za vrcholící energetické krize. Na podzim 2022 byla zahájena instalace nových FVE. Původní výkon zhruba 130 kWp byl postupně navýšen až na nynějších 891 kWp – instalace proběhla na volné střechy, stěny budov a pozemní konstrukce.

Pohled na výrobní areál Fenix v Jeseníku.

V lednu 2023 bylo spuštěno nové bateriové úložiště SAS o celkové kapacitě 2,4 MWh a výkonu 720 kW. Je instalováno ve dvou lodních kontejnerech, připojeno přímo do trafostanice na přívodu do areálu a doplnilo původní řešení o kapacitě necelých 600 kWh a výkonu 720 kW z roku 2019, které je instalováno v technické místnosti jedné z výrobních budov a primárně zajišťuje energetickou zálohu areálu, ochranu před mikrovýpadky a ořez odběrových špiček. Celková kapacita v rámci bateriových úložišť tak momentálně činí téměř tři MWh. Systém byl koncipován s cílem maximálního využití vlastní vyrobené energie přímo v areálu ve spojení s automatickou optimalizací nákupu a dodávky elektřiny v rámci spotového trhu.

Energetické centrum Fenix spravuje řídicí systém, který monitoruje aktuální spotřebu a výrobu FVE. Současně jsou na následující den načítány spotové hodinové ceny silové elektřiny a vyhodnocována předpověď osvitu – na jejich základě pak algoritmus vygeneruje plán, který určuje čas, kdy se bude bateriové úložiště dobíjet ze sítě či z přebytků FVE, přičemž bude baterie kompenzovat spotřebu areálu, a tím snižovat odběr z distribuční sítě, a kdy bude bateriové úložiště dodávat přebytečnou energii do sítě za výhodnou cenu. Celý proces je automatizovaný.

Roční provoz nového Energetického centra

Fenix ve výrobním závodě společnosti v Jeseníku dokazuje, že spojení OZE a chytrého velkokapacitního bateriového úložiště může díky nákupu energie na spotovém trhu malým a středně velkým průmyslovým firmám významně snížit náklady na energie (cena za elektřinu byla v roce 2023 pouze tři koruny/kWh včetně DPH a poplatků). Bez investice do energetického centra (FVE, úložiště, aktivní spot) by náklady na elektřinu dosáhly zhruba 14 milionů korun bez DPH (při spotřebě 2,3 GWh a vládou zastropované ceně silové elektřiny), reálné náklady byly přitom necelých sedm milionů. Za rok 2023 se tudíž uspořilo sedm milionů korun. Investiční náklady na energetické centrum (po odečtení dotace 11,5 milionu) byly 45,5 milionu bez DPH, aktuálně vychází návratnost na 6,5 roku.

Bilance pilotních projektů společnosti Fenix Group je na www.fenixgroup.cz, přehled a para­metry bateriových úložišť HES, MES a SAS na stránkách firmy AERS (www.aers.cz).

Přečtěte si také