Rakousko chytré i konzervativní

Rakousko představuje pro Českou republiku sedmého nejvýznamnějšího obchodního partnera a dlouhodobě patří k největším investorům v tuzemsku.

  • 22. října 2021

Bez nadsázky lze říct, že Rakousko patří mezi velmi konzervativní trhy, Rakušané preferují tradiční domácí, osvědčené značky a kladou důraz na kvalitu. Rakouské firmy jako OMV, PORR, Strabag, Voestalpine, Magna Steyr, Erste Bank, Vienna Insurance Group jsou velmi dobře známé i u nás. Síla rakouské ekonomiky spočívá v průmyslové tradici, cestovním ruchu a zahraničním obchodu.

Při obrovské konkurenci, která na rakouském trhu panuje, musejí české firmy, které zde chtějí uspět, být na tuto skutečnost maximálně připraveny. Nabízí se zde šance zejména pro malé a střední firmy. V Rakousku se již uplatnila řada českých firem jako Cross Zlín, Alza, Škoda Auto, Linet, Ton, Dako. Uznávána jsou tu česká piva. České zboží má v Rakousku solidní pověst. Jsme považováni za dodavatele kvalitních průmyslových výrobků.

Energetická transformace

Významným pilířem rakouské ekonomiky je energetika a environmentální průmysl. Rakousko patří již nyní se 73 procenty výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů ke světové špičce. Snížení emisí skleníkových plynů je vládní prioritou a Rakousko hodlá dosáhnout plné uhlíkové neutrality v roce 2040. Dosavadní sítě vodních a větrných elektráren chce Rakousko dále rozšiřovat a zároveň hodlá investovat do přenosových soustav. V této oblasti se již uplatnila česká firma Energo-Pro, která dodala několik turbín do rakouských vodních elektráren. Na větrné elektrárny zase narazíte nejvíce v Dolním Rakousku a Burgenlandu. Rakouská vláda navíc pro příští tři roky chystá další významné dotace na instalace fotovoltaických panelů. V plánu je vybudování úložišť energie a cílené využití vodíkových technologií. Rakousko patří rovněž k předním evropským investorům do výstavby železnic, silnic a dálnic. Disponuje dokonalým systémem železnic a příměstské kolejové dopravy. Vláda masivně podporuje investice do elektromobility a výstavby dobíjecích stanic.

Smart Vídeň

Hlavní město Vídeň je hodnoceno jako jedno z nejchytřejších měst na světě a v loňském roce se umístilo na první příčce žebříčku Smart City Strategy Index. Strategie, kterou se Vídeň řídí již desetiletí, klade důraz na symbiózu vysoké kvality života obyvatel s moderními technologiemi, ochranou životního prostředí, šetrným zacházením s přírodními zdroji a udržitelností.

Rakousko patří již nyní se 73 procenty výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů ke světové špičce. Foto: Shutterstock

Rakouská metropole se může pyšnit i dalšími „nej“. Letos se stala „nejzelenějším městem na světě“ a organizace Greenpeace označila Vídeň za město s klimaticky nejšetrnější koncepcí dopravy. Ruku v ruce s tím Vídeň rozšiřuje nabídku v oblasti elektromobility, nabízí roční síťové jízdenky za 365 eur a investuje do další výstavby veřejné dopravy, jejíž síť již teď patří k nejhustším na světě. Rakouské hlavní město by rádo pokrylo svoji potřebu energie až ze 70 procent z obnovitelných zdrojů, přispět k tomu budou moci i sami Vídeňané, a to díky chytrým projektům moderní energetiky, které jim umožní profitovat z větrné a solární energie.

Výkladní skříní současné Vídně je i výstavba chytré čtvrti Seestadt Aspern pro více než 20 tisíc obyvatel, která naplňuje strategii Smart City. Za zmínku rozhodně stojí i projekt „Smarter Together“, který probíhá v městské čtvrti Simmering a který testuje využívání „chytrých semaforů“, elektromobility, udržitelné sanace či obnovitelné energie. Ve Vídni již v tomto směru našla uplatnění česká firma Cross Zlín, která vyvíjí a zavádí nejnovější inteligentní dopravní technologie. Do rakouské metropole již firma dodala desítky řadičů světelné dopravní signalizace prostřednictvím rakouské firmy Gesig. Ani v oblasti digitalizace nestojí Vídeň pozadu, podpora zavedení sítě 5G umožní rakouské metropoli stát se prvním evropským městem, které bude toto širokopásmové připojení nabízet. V této oblasti se také nabízejí příležitosti pro subdodavatele mobilních operátorů.

Krok k digitální společnosti

Důsledkem vládních opatření proti šíření nemoci covid-19 je vyšší povědomí o digitálních řešeních, což Rakousko posunulo o krok dále k digitální společnosti. Vláda již oznámila masivní investice do této oblasti. Předpokládá se digitální transformace ekonomiky a postupný přechod na elektronickou veřejnou správu. Rakousko si už dnes nevede špatně, protože se podle posledních hodnocení Evropské komise umístilo po Maltě a Estonsku na třetím místě v žebříčku „eGovernment 2019“.

Narůstá také poptávka po aplikacích v oblasti umělé inteligence a kybernetické bezpečnosti. Vedoucí ústavu pro strojové učení Keplerovy univerzity v Linci a přední světový expert na umělou inteligenci Sepp Hochreiter uvádí: „Pro rakouské výrobce a společnosti je obzvlášť důležité naskočit do vlaku a používat umělou inteligenci zejména v oblastech, kde si v současné době stále užíváme průkopnickou roli – například ve strojírenství.“ Ve Vídni se tímto tématem zabývá rovněž Institut pro výzkum umělé inteligence, který má na výzkum v následujících pěti letech k dispozici částku 25 mi­lionů eur. Oblast umělé inteligence a Big Data může být příležitostí také pro české firmy, které by se mohly uplatnit při optimalizaci různých procesů v distribuci a skladování.

Rakouská startupová scéna je obzvlášť dynamická v oblastech informačních technologií, médií a Life Sciences, stejně jako v kreativním průmyslu. Od roku 2008 bylo v Rakousku založeno 2200 startupů, a jejich počet se každoročně zvyšuje o 15 procent.

Zdravé Rakousko

Mezi nadějná odvětví rakouské ekonomiky patří farmaceutický průmysl, biotechnologie a odvětví zdravotnických prostředků. V současnosti tvoří okolo šesti procent rakouského HDP. Sektor Life Sciences se vyznačuje vysokým stupněm propojení výrobců, dodavatelů, poskytovatelů služeb a také vysokým podílem investic do výzkumu a vývoje. Ve Vídni sídlí jedno z předních biomedicínských center střední a východní Evropy. Kromě výzkumných institucí je v zemi pět klastrů se zaměřením na Life Sciences.

Výzkum je zaměřen na oblasti onkologie, neurologie, vakcín a imunologie. Investuje se také do oborů personalizované medicíny a e-health. V Tyrolsku se nachází poslední kompletně soběstačná produkce penicilínu v Evropě. Přesun produkce antibiotik do Asie zastavilo až rozhodnutí vlády zabránit závislosti na dovozu léků během koronavirové krize a následná dotace pro rakouského výrobce.

Rakousko podobně jako jiné vyspělé státy čelí stárnutí obyvatelstva. To vytváří příležitosti pro uplatnění zdravotnických prostředků pro domácí péči. Mnoho Rakušanů má zdravotní připojištění pro využití nadstandardní zdravotní péče, a právě ve zdravotnictví je možné očekávat další významné investice.

Pavlína Šrámková, vedoucí obchodně-ekonomického úseku
Velvyslanectví ČR ve Vídni

Přečtěte si také