Promyšlené vzdělávání

Na trh vstoupil nový edukační program pro investory Royal Education.

Royal Capital Club nedávno představil svůj edukační projekt Royal Education. Ten spolu s projektem Royal Market vytvoří online platformu spojující vzdělávání investorů a možnost online investování do konkrétních investičních produktů.

„Pokud je kvalitní vzdělání základním prvkem úspěchu v jakémkoli oboru, platí to o investicích dvojnásob. A to nejen v dnešní turbulentní době. Proto v rámci Royal Capital Clubu přinášíme na trh promyšlené vzdělání v oboru investování. To vše napříč jednotlivými investičními tématy s důrazem na tradice, ale i na moderní fintech platformy,“ říká Martin Klouček, prezident Royal Capital Clubu.

„Nabízené kurzy si kladou za cíl kvalitně a efektivně vzdělávat jak začínající investory, tak nabídnout zkušeným investorům další úhly pohledu pro možnou investici. Kurzy pokrývají řadu investičních témat a oborů od základů investování, investic do akcií či komodit až po pokročilejší témata týkající se opčního obchodování či algotradingu,“ představuje tuto novinku Andrea Prchalová, projektová manažerka Royal Education.

Přehled kurzů

Základy investování
Jedná se o základní kurz, který je ideálním průvodcem ve světě investování. Tento kurz je vhodný jak pro začínající, tak i kvalifikované investory a je zaměřen na všechna tradiční investiční aktiva – akcie, dluhopisy, drahé kovy atd. Cílem tohoto kurzu není naučit klienta do detailu analyzovat jednotlivé společnosti, investiční aktiva nebo vybrané komodity, ale prohloubit chápání investičních a ekonomických souvislostí v návaznosti na tradiční zákonitosti, které zakládající rodiny Royal Capital Clubu přenášejí z generace na generaci.

Komodity
Bez nadsázky jeden z nejkomplexnějších a nejintenzivnějších kurzů na světě. Mimo jiné je zde představena pokročilá carry trade strategie. Na kurz navazují též videa a komentáře týkající se aktuálních zajímavých tržních příležitostí. Účastníci se dozví vše podstatné od základů po funkční strategii a získají kompletní know-how.

Akcie
Akcie jsou tradiční investiční nástroj s dlouholetou tradicí a historicky nejvyššími výnosy. Během kurzu se účastníci naučí analyzovat akcie tak, aby dokázali sestavit jejich portfolio v souladu s vytyčenými cíli. Cílem kurzu je představit ucelené know-how, které je nutné pro úspěšné akciové obchodování a investování. A to od základních metod, jako je investování do dividendových aristokratů, až po pokročilé metody, jako je například metoda diskontovaného cashflow.

Opce
Komplexní kurz zaměřený na základní opční terminologii, rozbor jednotlivých opčních strategií a princip jejich řízení. Jedná se o unikátní kurz, který je veden portfolio manažery Royal Invest Fundu. Následná nadstavba je zaměřena na obchodování zemního plynu, ropných produktů a volatility pomocí strategií; její nosnou částí je velmi cenné know-how.

Algotrading
Nadstavbový kurz zaměřený na takzvaný algotrading, který je pokročilou metodou obchodování. Jedná se o implementaci a nastavení investičních nástrojů tak, aby se výsledné strategie automatizovaně obchodovaly 24 hodin denně pět dní v týdnu podle optimalizovaných obchodních pravidel. Kurz je zaměřen na spuštění vlastního automatizovaného obchodního systému, který bude dlouhodobě úspěšný.

Součástí programu je i speciální kurz, po jehož absolvování se může účastník stát členem Royal Capital Clubu a získat tak prestižní certifikát a možnost investovat v rámci Royal Marketu.

Zakladatelem Malajského královského investičního fondu (Royal Invest Fund of Kelantan – RIFK) je královská malajská rodina v čele se sultánem Muhammadem V. Garantem a poskytovatelem projektů Royal Education a Royal Market je platforma Royal Capital Club, která je postavena na základech a zkušenostech královských rodin a mezinárodní investiční a poradenské skupiny IC Group.

Více na www.royalcapitalclub.com.

Přečtěte si také