Projekt na podporu lokální ekonomiky Corrency dál roste

Systém na oživení lokální ekonomiky Corrency kombinuje výhody lokální měny, slevových poukázek a ekonomických teorií, které urychlují poptávku. Tento univerzální nástroj pomáhá obnovit lokální ekonomiku postiženou pandemií a má za sebou spolupráce se třemi různými obcemi nebo městskými částmi.

Corrency přináší zásadní strukturální změnu v poskytování podpory. Podpora plyne přímo k občanům, kteří dle svého úsudku peníze utratí u přihlášených obchodníků a poskytovatelů služeb. Důležitým faktorem Corrency je spoluúčast příjemce podpory. S každým darovaným correntem vloží občané do ekonomiky vlastní prostředky, což v ekonomice spustí multiplikační efekt. Postupně byl systém otestován ve městě Kyjov, následně v městské části Praha 1 a Praha 18. Celková výše podpory od samospráv k malým podnikatelům a živnostníkům dosáhla 4,5 milionu korun. Do projektu se zapojilo přes 4 tisíce občanů, kteří provedli více než 10 tisíc transakcí s 213 obchodníky.

Jak to vlastně funguje? Corrency je digitální transakční systém pro efektivní a transparentní využití financí. Výrazně zjednodušuje státu nebo municipalitě distribuci adresných finančních prostředků těm, kteří je aktuálně a skutečně potřebují. Corrent je zúčtovací jednotka v hodnotě 1 české koruny. Takovouto jednotku může svým občanům vydat místní radnice, stát ale i soukromá firma. Občan s ní pak může zaplatit část své útraty v některé z místních prodejen či provozoven. Tím tak přímo podpoří místní ekonomiku.

Jedním z příjemců pomoci byla Masna Kozí na Starém Městě v Praze 1. V obchodě je kromě klasické masny i oblíbený bufet. „Vedle stálých zákazníků, kteří projekt využili, přišlo nakoupit i dost nových. Našlo se dokonce i pár jedinců, kteří o nás vůbec nevěděli nebo u nás nikdy nebyli a díky correntům se stali našimi zákazníky. Sytém byl srozumitelný a snadný v praxi,“ zhodnotila vedoucí provozovny Masny Kozí Alena Kubová.

S correntem pracují samosprávy různě, například přímo podporují aktivity svých občanů a zlepšují tak jejich životní styl a zdraví. „Naším záměrem je jednoduchá a cílená podpora letňanských občanů a místních podnikatelů. Zejména se tímto projektem snažíme pomoci sportovním či volnočasovým kroužkům s provozovnou na území Prahy 18 a podpořit v lidech zdravý životní styl. Navíc se nám na projekt podařilo získat dotaci ve výši 50 tisíc korun z dotační soutěže, což nám pokrývá téměř celé provozní náklady,” hodnotí pozitivní dopady spolupráce s Corrency starosta městské části Praha 18 Zdeněk Kučera.

Ve všech případech systém sloužil primárně jako nástroj na podporu lokální ekonomiky. Občané mohli systém využít například při placení v restauracích, využít ho ale šlo i u kadeřníka nebo provozovatelů sportovních aktivit. Podle Petra Stuchlíka ze společnosti CorCo Systems, která Corrency provozuje, se pilotní systém osvědčil a do budoucna se plánuje rozšíření do dalších samospráv po celé České republice.

Přečtěte si také