Prohibice hazardu − řešení jen naoko

Následky celoplošných zákazů jsou odstrašující, zní ze Slovenska.

Novela zákona o hazardu, jež zakazuje provozování hazardních her bez nutnosti petic občanů na území Slovenska, vykazuje již po půl roce značné nedostatky. Prohibice, kterou zavedly některá města a obce na Slovensku po vzoru České republiky, spěje k přesunu hazardu do nelegální sféry, na internet nebo do sousedních obcí. Podle slovenského státního Úřadu pro regulaci hazardních her je česká cesta nulové tolerance odstrašující příklad pro všechny.

Města a obce na Slovensku zakázaly na svém území hazard bez nutnosti petic občanů od 1. listopadu 2020 na základě novely zákona o hazardních hrách, kterou schválili poslanci slovenského parlamentu. Do dnešního dne této možnosti využilo nejméně 15 obcí a další se k tomuto kroku chystají. K takovému opatření bylo dříve zapotřebí nejméně 30 procent hlasů obyvatel, respektive 15 procent v případě Bratislavy a Košic. Jak se ukazuje v červnu 2021, hazard se po zákazu přesunul jinam.

Slovenská města a obce s touto novelou o hazardu získaly stejnou možnost regulace, jako mají v České republice, kde si provoz kamenných heren a kasin mohou řídit města a obce samy. Právní úprava v Česku funguje již od roku 2012, kdy došlo ke značnému přenosu povolovacích pravomocí na místní samosprávy, jež mohou vydat obecně závaznou vyhlášku a mít tak regulaci hazardních her čistě ve své kompetenci.

Česko má přísnou regulaci

Některá česká města jako Praha, Brno nebo České Budějovice se postupně rozhodla k celoplošné prohibici hazardu. Na území hlavního města Prahy došlo od 1. ledna tohoto roku ke striktnímu zákazu veškerých technických her a některé městské části přistoupily rovněž na omezení živých her, tedy karet nebo rulety. Odborníci na Slovensku však před českým scénářem varují.

Ilustrace: Richard Cortés

Generální ředitel slovenského státního Úřadu pro regulaci hazardních her Peter Andrišin označil v oficiální tiskové zprávě národního regulačního úřadu „českou cestu“ za odstrašující příklad. „Plošné zákazy u našich západních sousedů nepřinesly to, co se od nich očekávalo. Historie ukazuje, že žádný zákaz nikdy nevyřešil to, proti čemu byl přijat. I proto jsme názoru, že hazardní hry je lepší regulovat a mít je pod kontrolou, než dát prostor spekulativním a nezákonným postupům, které povedou k rozšíření nelegálního hazardu,“ říká Andrišin.

Dopady celoplošných zákazů jsou podle oficiálního stanoviska slovenského Úřadu pro regulaci hazardních her řešením naoko a současně varováním i pro ostatní státy. Nulová tolerance hazardu vede k přesunu hráčů za hranice svých obcí, na internet, nebo dokonce do sílící šedé ekonomiky.

„Řada renomovaných adiktologů se shoduje na tom, že nulová tolerance nic neřeší. Hodně se to přirovnává k prohibici v USA v minulém století, kde se také nic nevyřešilo a některé s hazardem spojované sociopatologické problémy to ještě prohloubilo,“ zdůrazňuje Stanislav Brunclík, prezident České komory loterijního průmyslu. Podle něj má Česká republika v současné době jeden z nejpřísnějších zákonů o hazardu v Evropě.

Mění se strategie

Následky plošných zákazů potvrdila také pandemie covidu-19, kvůli níž byly všechny herny a kasina téměř rok zavřené a poptávka po hazardu na internetu tak výrazně stoupá. Z nejnovějších dat České komory loterijního průmyslu je zřejmé, že zisky z internetových hazardních her se v roce 2020 v porovnání s rokem 2019 více než zdvojnásobily.

Zatímco ve třetím čtvrtletí roku 2020 dosahovalo inkaso daně z internetových hazardních her více než 1,5 miliardy korun, ve stejném období roku 2019 to bylo „pouhých“ 700 milionů korun.

Zavřená kasina vedla hráče k přesunu do online prostoru nebo ještě hůře do nelegálního hazardu. Za posledních pět let se tak zvedly příjmy z online her o 266 procent. „Dnes je situace taková, že kontrolovat hráče, tedy nějak je registrovat a vyloučit ty, kteří mají dluhy, aby nemohli do kamenných provozoven, nefunguje, protože si fakticky každý neseme svou hernu ,v kapse‘, a to je obrovský problém,“ potvrdil adiktolog Ivan Douda, jenž se touto problematikou zabývá již přes třicet let. Představa, že uzavření kasin a heren závislé jedince zázračně vyléčí, je podle něj – vzhledem k dalším možnostem hraní – naprosto scestná. Jeho slova potvrzuje i zjištění české Celní správy, jež jen od roku 2018 vypátrala na 790 nelegálních heren a zabavila více než 2680 kvízomatů.

Zavřená kasina vedla hráče k přesunu do online prostoru nebo ještě hůře do nelegálního hazardu. Za posledních pět let se tak v Česku zvedly příjmy z online her o 266 procent.

Částečně se změnila rovněž skladba hráčů. „Obecně platí, že jsou více ohroženi muži a hráči automatů. Rizikovým faktorem ale může být i nezaměstnanost nebo již existující finanční obtíže, které se daný člověk hraním snaží napravit,“ uvedla Kristýna Fišerová, adiktoložka České koalice proti tabáku. Gamblingu na internetu však propadají i senioři, již se z důvodů větší osamělosti k podobným aktivitám čím dál častěji uchylují. „V oblasti rizikovosti hazardních her sledujeme významný růst online hraní, které svou atraktivitou a dostupností překonává technické hry. S online hazardem začínají i lidé, kteří by do heren ani nevkročili, ve velkém třeba důchodci,“ upozorňuje Aleš Rod, ředitel výzkumu Centra ekonomických a tržních analýz (CETA).

Ztráta peněz na prevenci

V současné době to způsobuje nejen horší kontrolu nad patologickým hraním, ale rovněž ubývá prostředků ze zdanění hazardu, které mnoho měst využívá právě v oblasti prevence. V celkovém důsledku tak mohou obce přijít až o stovky milionů korun. CETA předpokládá, že v budoucnu budou mít podobné finanční ztráty dalekosáhlé dopady na hospodaření měst. Podle ní by jen Praha mohla v následujících pěti letech přijít celkem až o 1,27 miliardy korun.

Pražský magistrát poslední roky přerozděloval 50 procent všech výnosů z loterií, hracích automatů a podobných her městským částem, jež je využívaly na kulturu, školství, zdravotnictví a sociál­ní oblast. Jen za rok 2019 tak městské části na tyto aktivity získaly 81 milionů. Například Praha 13 využila na sport 25 procent, na neorganizovanou sportovní výchovu mládeže také 25 procent a druhá polovina šla do školství a sociální oblasti. Paradoxně tak Praha může svou novou vyhláškou poškodit i preventivní programy namířené proti gamblingu.

Myslet si, že lze hazard, který je zároveň lidskou vášní, jednoduše zakázat, je samozřejmě iluze. Všude, kde se k tomu státy uchýlily, a netýká se to jen regulace hazardu, ale také jakýchkoli jiných závislostí, musely dříve či později od podobných tendencí upustit, protože následky byly dalekosáhlé. Že se to nyní děje pod záminkou ochrany hráčů, je další problém. Nástrojů, jak patologické gamblery identifikovat a chránit, je dost – prevence, sociální programy a jiné. „Říkat: my chceme chránit hráče, ale přitom vkládat do preventivních aktivit stále méně a méně peněz a místo toho vytvářet striktní zákazy, se jeví být nevhodným řešením,“ domnívá se ředitel Institutu pro regulaci hazardu Jan Řehola.

Přečtěte si také