Problém jménem uživatel: Kde začíná a končí bezpečnost nejen sítí 5G

Sítě páté generace jsou z hlediska kyberbezpečnosti těmi nejkomplexnějšími a také nejlepšími, které jsme zatím stvořili. Potvrzují to jejich výrobci, zástupci vědecké komunity i operátoři. Navzdory tomu mají svoji Achillovu patu, proti níž jsou obvykle bezbranní výrobci technologií i poskytovatelé služeb.

  • 01. května 2021

Jak je vidět na mnoha případech z posledních měsíců, nejslabším článkem důmyslně propracovaného systému zajištění bezpečnosti je opět uživatel.

5G sítě jsou s námi v Česku už téměř dva roky. Operátoři je začali testovat v létě roku 2019, o rok později již O2 nabízel svým zákazníkům první komerční 5G služby. Během několika měsíců je spustili také Vodafone a T-Mobile a dnes je sítěmi 5G alespoň částečně pokryto přes 130 měst i menších obcí. Podle nejnovějšího průzkumu společnosti IPSOS však téměř polovina české populace pokrytí novou generací sítí ještě nezaznamenala, a to navzdory hlasitým veřejným debatám o důležitosti stabilního internetového připojení, jež podnítila pandemická situace a nárůst práce z domova. Ačkoliv si telefon s podporou 5G sítí pořídila, nebo o jeho koupi uvažuje zhruba polovina české populace, téměř tři čtvrtiny Čechů svorně přiznávají jeden znepokojivý fakt: nemají o nových sítích dostatek informací, a to i přestože Česko je průmyslová země a 5G sítě budou mít vysoké využití právě v průmyslových aplikacích.

Průzkum IPSOS odhaluje pouze špičku ledovce. Obecně je podle něj problematika 5G sítí v České republice bližší mužům, mladším lidem okolo 18 – 26 let a lidem s vysokoškolským vzděláním. Právě tyto skupiny také nejčastěji výstavbu nových sítí podporují. Pocit neznalosti tématu pak trápí zejména starší vzorek populace nad 54 let. Tato věková kategorie také patří v technologickém prostředí mezi zranitelnější. Překotný technologický vývoj tuto skupinu zastihl s odrostlejšími dětmi, porozumět technologiím se neučili společně. Nejsou připraveni na digitalizaci společnosti a v této oblasti zatím značně pokulhává celoživotní vzdělávání. Mimo povolání má většina lidí technologie spojené se zábavou a odreagováním, ale už si neuvědomuje možná rizika a nebezpečí a dopouští se v online prostoru fatálních chyb, jako kdyby nic zlého nehrozilo.

Jenže tak to není. Kombinace všech výše zmíněných faktorů spolu s rychlostí, jakou se technologický pokrok žene kupředu, přispívají k prohlubování velmi nešťastného problému: zabezpečení vlastních technologií nevěnujeme dostatečnou pozornost. Dle průzkumu portálu E-Bezpečí přibližně 60 % respondentů ve věku nad 55 let nepoužívá bezpečné heslo. Ale nejedná se jen o tuto věkovou skupinu, chyby dělá většina populace. Stačí si zodpovědět pár základních otázek: jak silná jsou vaše hesla a pro kolik účtů najednou používáte jedno a to samé? Vstupujete do vašeho mobilního bankovnictví či zadáváte své přihlašovací údaje připojeni na veřejnou a možná nezabezpečnou Wi-Fi? A kdy jste naposledy provedli update svého routeru v domácnosti?

Klíčem k bezpečné technologické budoucnosti je tak stejně jako u mnoha dalších témat vzdělávání a celoživotní zvyšování kvalifikace. Ostatně jak prohlásil při nedávné debatě v pořadu Pod lupou deníku E15 prezident Výboru nezávislého ICT průmyslu Jakub Rejzek, jsou to právě neopatrní uživatelé, kteří nevědomky otevírají bránu pro různé útoky. A nejde jen o drobná neštěstí spojená s jednotlivci, smutným příkladem jsou i hackerské útoky na české nemocnice. Povinností všech špiček v oboru, ale i jedním z hlavních cílů státu by tak mělo být usilovné vzdělávání a informování lidí napříč věkovými skupinami i povoláním, od mateřských škol až po domovy seniorů, institucionální i individuální. Zde totiž předávání z generace na generaci zatím nefunguje a pokud, tak obráceně – starší se učí od mladších. Učte se od vlastních dětí, vnoučat, mladých lidí, technologickou mezigenerační solidaritu můžete oplatit společenskou výchovou, co je a co není vhodné ve fyzickém světě, což obvykle platí i pro ten online svět.

Svou povinnost vzdělávat vnímáme i my v Huawei. Českým studentům už pátým rokem dáváme možnost, byť aktuálně pouze virtuálně, vycestovat do našeho hlavního technologického hubu v čínském Šen-čenu, podporujeme vzdělávací programy pro ženy v technologiích. Vedeme projekt ICT Academy a v loňském roce jsme prostřednictvím kampaně #vbezpeci začali pomáhat navigovat českou společnost v otázkách bezpečného chování na internetu zejména v případě dětí či seniorů. Před námi je však dlouhá cesta a sami ji zvládnout nemůžeme. Vzdělávat musíme společně jako celek – výrobci technologií, operátoři a prostřednictvím výuky na školách zejména stát. Jen tak lze nových technologií využívat bezpečně a v plném rozsahu jejich možností – ať už se jedná o 4G, 5G či jakékoliv následující generace.

Pavel Košek, ředitel komunikace a odborník na online bezpečnost ve společnosti Huawei

Přečtěte si také