Pro Fenix Group je budoucnost v elektřině

Členové správní rady rodinné firmy z Jeseníku – Cyril Svozil, Cyril Svozil jr. a Kateřina Jezerská – odpovídají, jak čelí současné energetické krizi.

Ve správní radě společnosti Fenix Group jsou s otcem a jejím zakladatelem Cyrilem Svozilem i jeho dvě děti. Syn Cyril Svozil jr. je šéfem společnosti AERS, součásti holdingu, která podniká v oblasti bateriových úložišť, dcera Kateřina Jezerská je ředitelkou firmy Fenix Trading, jež prodává u nás i v zahraničí široký sortiment velkoplošného elektrického přímotopného sálavého vytápění.

Cyrila Svozila práce i více než 30 let po založení společnosti baví, ale v uplynulých letech často zmiňoval chuť předat postupně firmu svým dětem. Co je dnes v rodinné firmě z Jeseníku nového a jak čelí současné energetické krizi? Odpovědi tří hlavních aktérů napovídají, že v elektrické energii vidí budoucnost.

Jaké jsou perspektivy elektrického sálavého vytápění v nastupující
energetické krizi?
Cyril Svozil: Ani v této neradostné situaci nejsou perspektivy elektrického sálavého vytápění špatné a důvodů pro zdrženlivý optimismus je několik. Movitější část populace může zvýšit svou energetickou nezávislost instalací foto­voltaických elektráren a chytrých bateriových úložišť umožňujících obchodování na denním energetickém trhu.

Tímto způsobem lze v současnosti snížit cenu elektrické energie po většinu roku na předkrizovou úroveň, v topné sezoně je sice o něco vyšší, ale stále o desítky procent nižší než při přímém nákupu. Ani u ekonomicky slabších spoluobčanů však není situace beznadějná.

Jedním z důvodů nižší spotřeby elektrické energie v budovách vytápěných sálavými systémy zhruba o 40 procent než u teplovodních systémů s tepelnými čerpadly dle Energetického regulačního úřadu je, že sálavé systémy se často kombinují například s kamny na dřevo či krby.

Na rozdíl od teplovodních systémů totiž sálavé systémy automaticky reagují na jakýkoliv další tepelný zdroj v místnosti, ať již je jím krb, žehlička, varná deska či člověk. Kvůli této výhodě je tato kombinace často používaná, přičemž podíl jednotlivých energií lze plně přizpůsobit možnostem a potřebám uživatele. I když i u dřeva narůstá cena o stovky procent, stále jde o nej­dostupnější energetický zdroj.

Dalším důležitým benefitem elektrických sálavých systémů je jejich plné přizpůsobení aktuál­ním ekonomickým možnostem uživatele. Opět na rozdíl od teplovodních systémů je možné bez dodatečných ztrát způsobených cirkulací teplé vody libovolně omezit vytápění v místnostech a v komfortním režimu provozovat pouze některé, a to ekonomicky únosně pro uživatele. Ještě větší prostor pro elektrické topné systémy se otvírá v průmyslu, zemědělství i ve službách, kde mohou nahradit zemní plyn a současně být využívané jako nástroj k optimalizaci spotřeby energie v průběhu dne.

Jak je na zájem o bateriové stanice širší veřejnosti, manažerů nebo majitelů firem připravena společnost AERS?
Cyril Svozil jr.: Dobře. Základ nabídky tvoří kromě baterií pro domácnosti a menší provozovny HES zařízení známé pod označením BESS (Battery energy storage system) – tedy velko­kapacitní bateriové úložiště pro průmyslové areá­ly. Ve všech využíváme vlastní unikátní Battery Management Systém (BMS).

Nové kontejnerové řešení SAS s modulární kapacitou od 400 do 600 kilowatthodin (kWh) je naší letošní novinkou a chceme s ním ještě více zpřístupnit výhody velkokapacitních bateriových úložišť. Plug-and-play kontejnery jsou určené pro průmyslové areály bez vnitřní vybavenosti pro in-house umístění špičkovací stanice.

Kromě stavební připravenosti na místě, zpevnění prostranství, je pak nutná pouze úprava trafostanice, kam se musí umístit synchronizace špičkovací stanice. Ta je zabudována do 20stopého klimatizovaného lodního kontejneru s hasicím zařízením na bázi vodního aerosolu. A již zmíněné akumulační stanice HES představují chytré, na síti nezávislé energetické úložiště pro domácnost. Dodáváme jej ve třech kapacitních verzích: 13,6, 27,3 a 41,1 kWh.

Díky integrovanému systému kontroly s adaptivní logikou s ním lze regulovat a optimalizovat tok energie, maximalizovat míru energetické soběstačnosti domácnosti a zároveň ukládat energii vyrobenou fotovoltaickými panely. Stanice HES se dodává v provedení vše v jednom a jako samostatně stojící zařízení má rozměry běžné lednice.
Obsahuje moduly pro sběr energie z fotovoltaiky, 3fázový střídač s možností nesymetrického zatížení/odběru, sadu akumulátorových bloků a nabíječ. Stačí jej tedy kabely propojit s fotovoltaickými panely a domácím rozvaděčem. Navíc se s ním dá nakupovat elektrická energie na spotovém neboli okamžitém trhu, což přináší majitelům velké finanční úspory.

Firma Fenix Trading je dlouhodobě aktivní ve výzkumu a vývoji, spolupracujete s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov při ČVUT v Praze, které sledovalo nejen vaši administrativní budovu v Jeseníku, ale vyhodnocuje i pro­voz rodinného domu v Omicích, který je vybaven fotovoltaickou elektrárnou, bateriovou stanicí HES a vytápěn vašimi elektrickými topnými systémy. Jaké poznatky vám data z provozu přinášejí?
Kateřina Jezerská: Poznatků je mnoho a dílčí výsledky zveřejňujeme na našem webu. V uplynulých měsících bylo zejména zajímavé obchodování s elektřinou na spotovém trhu, které je díky baterii HES s kapacitou 41 kWh ekonomicky velmi výhodné. Potvrzují se však i dlouho­dobé přednosti elektrického vytápění – dům v Omicích představuje takzvanou budovu s téměř nulovou spotřebou energie a dle Průkazu energetické náročnosti budovy je ve třídě A.

Elektrické topení je tady doplněno o sálavá kamna na dřevo a tyto dva zdroje dům spolehlivě a nákladově efektivně vytopí. Přebytky energie z fotovoltaické výroby jsou primárně ukládány do baterií stanice HES, kapacita 41,1 kWh umožňuje akumulovat podstatnou část momentálně nevyužité výroby, část energie je akumulována do zásobníku s teplou vodou.

Naakumulovaná energie je buď spotřebována později přímo v domě, nebo je prodaná do distribuční sítě v době výhodné výkupní ceny – uživatel objektu je u dodavatele elektrické energie, který ji dodává/vykupuje za spotovou cenu. Tento systém hospodaření s energií je řízen auto­maticky nadřazenou regulací. Celé to funguje velmi dobře, majitel má v domě vysoký tepelný komfort a náklady na provoz a vytápění jsou i při spotových cenách elektrické energie nízké.

Například za duben 2022 byla měsíční úspora díky našemu Energetickému konceptu Fenix a spotovému nakupování ve srovnání s nákupem silové energie podle aktuálních ceníků 12,5 tisíce korun. A v květnu byla celková měsíční faktura za elektrickou energii pouhých 237 korun, přičemž 75 procent spotřeby tvořilo nabíjení majitelova elektromobilu.

Přečtěte si také