Připravovaná pravidla pro plakáty v centru Prahy nahrávají jedné firmě. Vlastní ji agent StB a KGB

Jak by měly vypadat plakátovací plochy na území pražské památkové rezervace, upravují pravidla, která chystá předložit radě města pirát Adam Zábranský. Obsahují seznam umístění i povolenou podobu včetně rozměrů a podle všeho jsou šitá na míru jedné firmě.

V pražském centru nyní provozují plakátovací plochy firmy JCDecaux, BigBoard a MF reklama Praha a zahrnují 151 nosičů – 36 plakátovacích panelů a 115 sloupy. Firma JCDecaux upozorňuje, že připravovaná pravidla nahrávají jen jedné z nich, a to společnosti MF reklama Praha. Podle návrhu má být v centru města umisťována reklama na dvou typech nosičů, které rozměrově a konstrukčně odpovídají pouze zařízením této reklamní firmy.

Foto: Shutterstock

Problémem se jeví i to, že pravidla mají povolovat reklamu v pražském centru na sloupech a panelech o ploše cca 6 metrů čtverečních. Podle platných stavebních předpisů tu však lze umisťovat reklamy jen do velikosti 4 metry čtvereční.

„Zdá, že plánovaná reklama je šita přímo na míru jedné firmě, která disponuje danými plochami,“ uvedl mediální zástupce firmy JCDecaux. „Piráti zvyšují reklamní smog za spolupráce s lidmi s velmi pochybnou minulostí,“ dodal. Společnost BigBoard se k novému nařízení vyjádřila v tom smyslu, že ani její zařízení nová pravidla nesplňují.

Firmu MF reklama Praha vlastní Boris Monoszon. Ten podle České televize jako člen Doležalova kvarteta koncertujícího v zahraničí aktivně působil jako agent StB a později i KGB, což potvrdila i jeho manželka a syn.

Podle Ivety Zejdové z firmy MF reklama Praha pravidla přinesou redukci vizuálního smogu a oficiální plochy vedou k omezení černého výlepu. Kritika je součástí konkurenčního boje firem, které se práce neúčastnily, i když mohly, uvedla.

Přečtěte si také