Příprava vysokorychlostních tratí zrychluje

Správa železnic vybrala společně s německými kolegy projektanta nejdelšího tunelu ve střední Evropě.

Architektonické soutěže na podobu terminálů a jejich okolí, geologické průzkumy a samozřejmě i samotné projektování vysokorychlostních železnic je pouze krátký výčet činností, které Správa železnic realizuje v souvislosti s novými tratěmi. Železničáři věří, že výstavbu prvních tří úseků – v Polabí, na jižní Moravě a v oblasti takzvané Moravské brány – zahájí za čtyři roky.

„Po dlouhých letech, kdy se o přípravě vysokorychlostních tratí (VRT) pouze mluvilo, jsem přesvědčen, že tento náročný projekt dokončíme. Železnice je ekologickou dopravou budoucnosti a Česko nemůže zůstat pozadu,“ říká generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Podle něj je celý proces v posledních letech intenzivní i díky finanční podpoře státu. „Prostředky, jež máme na přípravu VRT a také na modernizaci a udržování stávající sítě, odpovídají důležitosti železnice v dopravním systému,“ míní Svoboda.

Nejnáročnější úsek

Naplno běží příprava na dvou hlavních ramenech budoucí sítě vysokorychlostních tratí z Prahy do Brna a Ostravy a také z hlavního města do Ústí nad Labem a dále do Drážďan. Právě do Německa povede z krajského města Krušnohorský tunel v délce až 30 kilometrů. Na jeho projektování vypsala Správa železnic společně s Deutsche Bahn veřejnou zakázku, která skončila vítězstvím firem sdružených pod rakouským lídrem ILF Consulting Engineers Austria. Jde bezpochyby o nejnáročnější úsek celé sítě, jenž zajistí napojení české VRT na západní Evropu.

Železničáři se však mohou pochlubit i zdánlivě menšími úspěchy. Hotová je například architektonická soutěž na podobu terminálu Praha-východ ve středních Čechách. Správa železnic ale už teď pracuje na vyhlášení další soutěže, a to pro budoucí terminál v Roudnici nad Labem. Přestupní uzly pomohou přiblížit rychlou železniční dopravu regionům. Ostatně podle propočtů ze studií proveditelnosti by měla být vysokorychlostní železnice dostupná pro více než polovinu obyvatel Česka. A to nejen díky terminálům, ale také propojením nové sítě s tou stávající.

Sběr poznatků a připomínek

Projektanti již osobně prezentovali své plány na většině míst, která mohou být přípravou VRT ovlivněna. Cílem setkání není pouze informování veřejnosti o aktuálním stavu příprav, ale také sběr poznatků a připomínek, které občané k vysokorychlostním tratím vznášejí. Vyplatilo se to například v pražských Běchovicích, kde místní samospráva požadovala prodloužení chystaných tunelů pro ochranu tamní rozvojové lokality. Správa železnic již s dodavatelem technické dokumentace na úsek VRT Polabí uzavřela dodatek, aby tomuto požadavku vyšla vstříc.

Správa železnic není lhostejná ani k obavám místních obyvatel, které souvisejí s hlukem při provozu tunelů. Na stejném úseku totiž zahraniční experti již dokončili aerodynamickou studii, která ověřovala možnost vzniku takzvaného sonického třesku. Tento efekt vzniká při vysokých rychlostech, kdy vlak vjezdem do tunelu vytvoří rázovou vlnu, jež se projeví tupým zvukem na druhé straně portálu. Odborníci ale na základě výpočtů zjistili, že se hluku obyvatelé v blízkosti VRT nemusí obávat. Sonický třesk se navíc v době moderních technických řešení dá účinně potlačit.

Ochrana lidí i krajiny

Návrhy opatření k ochraně obyvatel a životního prostředí zpracují projektanti pro všechny úseky vysokorychlostní železnice. Zabývat se jimi budou při přípravě dokumentací pro územní rozhodnutí, které samosprávám i veřejnosti poskytnou potřebné detaily o vedení tratí v krajině. Dokumentace identifikují konkrétní pozemky pro nové tratě, organizaci výstavby nebo třeba protihluková opatření. Na některých úsecích se takové materiály již připravují. Zahájení výstavby VRT v roce 2025 se nezadržitelně blíží. Česká republika se tak již brzy zařadí po bok zemí, jež se mohou pyšnit kvalitní infrastrukturou, zvyšující mobilitu obyvatel na úroveň 21. století.

Informace o připravovaných vysokorychlostních tratích najdete na www.spravazeleznic.cz/vrt.

Přečtěte si také