Přichází další krize

„Období nejistoty, které s sebou aktuální situace ve světě přináší, se projevuje i na evropském realitním trhu,“ říká developer Danilo Manghi.

Společnost Manghi Czech působí na českém trhu od roku 1993 jako realitní developer se zaměřením na projekty z oblasti bydlení, hotelnictví a volného času. Cílem je přinášet kvalitní, novátorské a zároveň trvale udržitelné projekty. Novým obchodním směrem společnosti Manghi Czech Republic je renovace luxusních butiků v nejlukrativnějších ulicích Prahy.

„Stavebnictví je radost. Práce vám roste před očima. Fyzicky za sebou něco necháte. Občas je spíše problém administrativa, tedy úřady,“ říká developer Danilo Manghi, předseda Italsko-české obchodní a průmyslové komory.

Jak vnímáte aktuální vývoj ve světě?

Po finanční krizi v roce 2008 přichází další krizové období, které pramení z celosvětové koronavirové pandemie a nyní i z nestability způsobené válkou na Ukrajině. S těmito problémy se navíc potýkáme ve velmi krátké době po sobě. Rozsahem a dopady bude tato krize ještě masivnější než ta předchozí. Období nejistoty, které s sebou aktuální situace ve světě přináší, se projevuje i na evropském realitním trhu.

Lze očekávat drastické zpomalení investic a výstavby projektů, a to s nejen z důvodu nejistoty na trzích, vysokých úrokových sazeb a vysoké ceně materiálů, ale také z důvodu klesající poptávky vyvolané především válečnou nejistotou, rostoucími náklady na financování, růstem cen energií, potravin a základních potřeb. Na druhé straně, každá krize může být příležitostí pro toho, kdo je na ni připraven.

Jste předsedou Italsko-české obchodní a průmyslové komory, jak se vyvíjí obchod mezi Českem a Itálií po pandemii a v době války?

Dvoustranný obchod je solidní a neustále roste. Za uplynulých deset let se obrat posunul z 9,1 na 14,9 miliardy eur. Zajímavý je silný růst od covidu. V roce 2021 vzrostl italský export do Česka o 30 procent oproti roku 2019, až na 7,55 miliardy eur. Za prvních sedm měsíců roku 2022 vzrostl o dalších 15 procent. Toto období je nestabilní a pro mnoho společností velmi těžké, ale přesto může být bilaterální obchod mezi Itálií a Českem přínosem pro obě země.

Ovlivňuje situace na Ukrajině vaše podnikání?

Pokračující válka na Ukrajině negativně ovlivňuje mnoho aspektů nejen české, ale i světové ekonomiky, včetně trhu s nemovitostmi, které jsou naším hlavním byznysem. Tento efekt ještě nějakou dobu potrvá a bude mít klíčové dopady, zejména zvyšování mzdových nákladů a obecně nedostatek pracovníků a současně růst cen materiálů a výrobků, který je v některých případech naprosto bezprecedentní.

Řada developerů přehodnotí plány a nevyhnutelně sníží poptávku na stavebním trhu. Na druhé straně se mohou objevit nové příležitosti, včetně další pracovní síly z Ukrajiny, přeorientování zahraničních investorů na země střední Evropy namísto Ruska a zrychlený přechod k ekologičtějším zdrojům energie v Česku.

Zmínil jste problémy na stavebním a realitním trhu. Co aktuálně znepokojuje jednoho z největších developerů v zemi?

Máme velké štěstí, že díky dlouhodobé tradici úspěšného fungování našich rodinných firem máme dostatek vlastního kapitálu a nejsme proto tolik závislí na externím financování, jaké je běžné u jiných developerů. Naše situace je díky tomu stabilnější a nejsme nuceni svou činnost utlumovat, naopak můžeme vyhledávat další příležitosti, do čeho investovat.

Lze totiž očekávat, že s ohledem na růst nákladů na financování, stavební materiály i cen obecně bude řada jiných developerských firem v problémech. Ty budou posíleny i poklesem poptávky po nových nemovitostech v souvislosti s dočasným snížením životní úrovně některých skupin obyvatel.

Co konkrétně by politici měli dělat?

V této době není snadné být politikem, ale rozhodně je klíčové pokusit se najít způsob, jak stabilizovat ceny energií, od kterých se odvíjí veškeré další vstupy do výroby, aby byly společnosti schopné alespoň s přiměřenou jistotou plánovat výrobu i středně- a dlouhodobé investice.

Je třeba co nejdříve snížit úrokové sazby, alespoň ve vztahu k hypotékám, které jsou i v porovnání s eurozónou velmi vysoké. Takový krok by sekundárně podpořil i realitní investice. Samozřejmě chápu, že zvyšování úrokových sazeb má sloužit k boji s vysokou inflací. Je nicméně otázka, zda jde o správný primární nástroj a zda sazby mají být takto vysoké.

Jedním z dlouhodobých problémů v Česku je délka a proces stavebního řízení. Jak se s tímto vypořádáváte?

Tak jako všichni. (smích) Čekáme a čekáme. Administrativa, papírování a regulace jsou největší brzdou a překážkou na českém realitním trhu. V Itálii to také není ideální, ale podmínky jsou v tomto ohledu příznivější. Naštěstí vnímám, že se prolamují ledy, a naděje vkládám do nového stavebního zákona, který by měl mnoho administrativních překážek odstranit. Snad v dohledné době nabyde účinnosti.

Máte rozjetý projekt těsně za Prahou, ve Statenicích. V jakém je stadiu?

Jde o postupnou výstavbu několika fází projektu naplánovaných tak, aby rozšiřovaly obec organicky a ne skokově. Budujeme i potřebnou infrastrukturu. Je to krásný projekt, ve kterém bychom měli mít s rodinou i svůj dům. Nedávno jsme začali prodávat první etapu projektu. Navzdory ne úplně příznivému vývoji na trhu velmi úspěšně.

Projekt Aura Statenice

Pokud jde o další etapy, jsme připraveni. Jde jen o to, zda součástí výstavby bude i další infrastruktura a v jaké podobě. Po čtyřech letech diskusí s obcí jsme například zjistili, že její vedení o infrastrukturu a podporu nestojí a dělá vše, aby obec zůstala jako kdysi. I když navenek tvrdí něco jiného. Než by nechalo postavit čističku, nový vodovodní přivaděč a školku, tak tyto aktivity brzdí.

Je to paradoxní situace a velké vystřízlivění. Nikdy bych si nemyslel, že můžete slibovat lidem, že postavíte školku pro děti, ale fakticky vše zdržovat. Obci jsme dali pozemek, před čtyřmi lety zajistili povolení, nabídli finanční podporu a ještě se ani nekoplo. Nabídli jsme pozemek pro školu, ale obec odmítla.

Jaký je důvod?

Myslím, že jistá dávka aktivismu a krátkozrakosti. S vedením obce jednáme téměř 20 let a vždy to fungovalo. Sedli jsme si k jednacímu stolu a řekli si, co obec potřebuje. Do obce jsme takto investovali desítky milionů korun, aniž bychom takový závazek měli. Uplynulé čtyři roky ale jednání drhne. A především v neprospěch obce.

Jaké jsou plány Manghi Group v blízké budoucnosti?

Pokračovat s vášní v tom, co naše rodina desetiletí dělala, tedy pokračovat v investování do nemovitostí a využít tohoto nestabilního období k rychlejšímu přechodu na moderní a udržitelné projekty.

Co vás na developmentu baví?

Stavebnictví je radost. Práce vám roste před očima. Fyzicky za sebou něco necháte. Občas je spíše problém administrativa, tedy úřady. Například ve Statenicích jde o projekt rezidenčního bydlení včetně infrastruktury a podpory obce v různých oblastech a o postupnou výstavbu, žádný satelit. Část už je hotová a část se má postupně budovat.

Přečtěte si také