Při akvizicích je klíčové sdílení stejných hodnot

Rozšířením společnosti získají naši zákazníci další specificky zaměřené řešení, které jim usnadní chod firmy, říká Jaroslav Řasa, zakladatel a předseda představenstva ABRA Software.

Letošní rok byl pro společnost ABRA rušný. Pomineme-li energetické a inflační problémy, firma výrazně posílila a rozšířila se. Začněme se společností Elvaston Capital, která získala významný podíl v ABRA.

Proč tento krok?
Byl to logický krok a pokračování všeho, o co se ve firmě snažíme. Nejdříve jsme museli udělat z ABRA Software skvěle fungující a stabilní firmu. Vytvořili jsme novou vizi a strategii, kam jdeme a čeho musíme dosáhnout. Šli jsme do hloubky produktů a služeb a především intenzivně pracovali s lidmi. Dalším krokem bylo zajištění dlouhodobého růstu, pro který je dříve či později potřeba silný kapitál. Zvažovali jsme vstup na burzu, to nám nakonec nepřišlo zajímavé. Zároveň přicházela spousta nabídek investorů. Všechny jsme odmítali, protože pro nás bylo zásadní, aby budoucí partner byl na stejné vlně.
Nakonec se objevila investiční spo­lečnost Elvaston Capital. Důvodem životního rozhodnutí byly kromě shodného pohledu na expanzi a rozvoj oboru stejné hodnoty, na kterých obě firmy stojí. To je pro nás naprosto klíčové nyní i v budoucnu. Naší společnou vizí je usilovat o spojení sil více firem z Česka a společně expan­dovat na Západ.

Ještě před prodejem podílu ve firmě jste se stali stoprocentními majiteli společnosti Flores Software. Co vás k tomu vedlo? Byl důvod uzavřít tento obchod ještě před vstupem Elvaston Capital do ABRA?
Důvodem koupě Floresu bylo, že má vysoké kompetence v oblasti vý­roby a ve firmách se silným procesním řízením, a potřeba posílit naše týmy o další špičkové profesionály. Se vstupem investora to nijak nesouviselo. Sloučení s Floresem jsme začali mnohem dříve a v určitou dobu jsme nezávisle na tom začali vést jednání s Elvastonem. A nyní plánujeme další akvizice.

Tento měsíc jste získali i společnost Inekon Systems. Co to přineslo firmě ABRA?
Inekon je specialista na podporu firemního plánování, controllingu, reportingu a oblasti business intelligence. Podobných řešení je na trhu několik, vybrali jsme Inekon kvůli jeho přístupu k vývoji svého produktu. Jeho cílem není pouze vyvinout další nástroj pro reportování, ale především nabídnout vrcholným manažerům, jak propojit vize a cíle společnosti s jejím fungováním, a poskytnout jim nástroj, jenž je schopný vyhodnotit, zda jednotlivé dílčí kroky vedou k jejich naplňování.
Inekon transformuje vize na klíčové ukazatele (KPI), které se dají měřit. A to je unikátní. Klíčové také je, že sdílíme stejné hodnoty, vyvíjíme doplňující se produkty a toto spojení nabízí možnost navzájem se obohatit v mnoha oblastech, od technologií a produktů až po obchodní procesy a lidské zdroje.

Co těmito akvizicemi získá váš klient?
Akvizicemi získají naši zákazníci další specificky zaměřené řešení, které jim usnad­ní chod firmy. V případě Floresu to jsou složité výrobní procesy, v případě Inekonu zase business intelligence, kvalitní plánování, reporting a rozpočty.

Mluvíte o business intelligence. Vysvětlete ho konkrétně.
Jde o to mít všechny důležité firemní informace pro rozhodování ve srozumitelné a rychle pochopitelné podo­bě. Není to nic jiného než určitá podoba reportingu ve formě grafů a tabulek, tvorba rozpočtů a plánů. Zkrátka díky business intelligence využijete veškerá data, která máte v informačním systému o nákladovosti, maržích, skladových zá­sobách, pohledávkách či zakázkách. Jednoduše je zobrazíte a můžete je porovnávat v náležitých souvislostech. Ihned vidíte, jak na tom jste. Na základě skutečných dat, bez dojmů a přibarvení. A samozřejmě výborné produkty obsahují i automatickou schopnost analyzovat data a poukazovat na odchylky nebo nové trendy.

Jaké máte plány do budoucna? Počítáte s dalším rozšířením?
Vyhledáváme další společnosti, které jsou dobře řízené a mají zajímavé a konkurenceschopné produkty, a to s ohledem na možnou expanzi do zahraničí. Nejde nám o maximalizaci obratu za každou cenu, ale aby k sobě firmy pasovaly nastavením, myšlením a především aby se navzá­jem obohatily a společně vytvářely řešení ještě prospěšnější zákazníkům.

Přečtěte si také