Praze hrozí stamilionové škody

Měl to být ukázkový projekt, který Holešovice opět posune o krok blíže k image čtvrtě budoucnosti. Místo toho se z něj stalo byrokratické a politické peklo.

Řeč je o ambiciózním plánu Nové Holešovice, v jehož rámci má dojít k revitalizaci severního vestibulu metra na holešovickém nádraží i výstavbě nových bytových a kancelářských prostor v přilehlém okolí. Jde přitom o joint venture, která měla být ukázkovým příkladem benefitů spolupráce veřejného sektoru se soukromým. Komunikace mezi Karlín Group Serge Borensteina, CPI PROPERTY GROUP Radovana Vítka a Dopravním podnikem hl. m. Prahy je ale problematická z mnoha důvodů již několik let. Aktuálně se situace zkomplikovala v důsledku názorového obratu náměstka pro dopravu Zdeňka Hřiba (Piráti), který chce DPP z projektu vyvázat. Jsou ale jeho důvody přesvědčivé natolik, aby ohrozil dlouholetý plán za miliardy korun?  

O čem vlastně projekt Nové Holešovice je? Jde o komplexní revitalizaci pozemků v okolí Nádraží Holešovice a přináležející stanice metra C. Dle slov majitele Karlín Group Serge Borensteina jde o proměnu „válečné zóny“, která je paradoxně jednou z nejperspektivnějších stavebních parcel v metropoli, v prosperující lokalitu. Za tímto účelem spojily síly tři subjekty, které vytvořily joint venture – Borensteinova Karlín Group, konsorcium CPI PROPERTY GROUP miliardáře Radovana Vítka a Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP), jehož vlastníkem je pražský magistrát.

Letošního 29. února mělo dojít k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí, jejímž předmětem měly být prodej a koupě pozemků DPP. Dohodě ale vystavil stopku magistrát, a to konkrétně pražský náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti). Vedlo jej k tomu údajné napojení projektu na aktéry z kauzy Dozimetr, a dokonce kontroverzního podnikatele Tomáše Pitra. Všechna tato nařčení ale Serge Borenstein přesvědčivě vyvrací.

Pro Pitra ani „dozimetry“ není v projektu místo

Nové Holešovice teď může doslova potopit jeden novinový článek. Náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti), pod jehož gesci DPP spadá, teď od projektu dává ruce pryč – důvodem je přitom nedávno otištěný text Lidových novin, ve kterém médium tvrdí, že spis ke kauze Dozimetr uvádí zapojení zprofanovaného podnikatele Tomáše Pitra. „Majitelská struktura je jednoduše dohledatelná a zcela transparentní. Žádný Tomáš Pitr v ní nefiguruje, Tomáše Pitra ani osobně neznám,“ ohradil se Serge Borenstein z Karlín Group ve vyjádření pro ekonomický deník E15.

Společnost Nové Holešovice na tato tvrzení reagovala dne 27. března dopisem, ve kterém již po několikáté dokládá DPP svou vlastnickou strukturu. Tříčtvrtinový podíl ve firmě náleží společnosti Nové Holešovice Development, která je půl na půl dceřinkou CPI PROPERTY GROUP a společností stoprocentně vlastněných Sergem Borensteinem a Janem Ludvíkem. V CPIPG je pak hlavním akcionářem miliardář Radovan Vítek, který v ní drží přes 88 % akcií, zejména prostřednictvím svých holdingových subjektů. Druhým největším akcionářem je společnost Clerius, která je společností fondů Apollo, jednoho z největších amerických fondů pro správu aktiv. Zbytek akcionářů tvoří minoritní akcionáři, burzovní free float a management společnosti, stejně jako je tomu např. u společnosti ČEZ, uvádí společnost ve svém dopise. Všechny tyto informace o vlastnické struktuře jsou dostupné z veřejných zdrojů, a tak lze snadno odvodit, že zapojení Tomáše Pitra do některého z těchto subjektů není reálné. Zbylých 25 % v Nové Holešovice Development drží právě DPP.

Přečtěte si také