Praze hrozí spory kvůli neodbornému rozhodování o reklamě

Zřejmě s ohledem na nadcházející volby se současné vedení pražského magistrátu rozhodlo, že se začne zabývat venkovní reklamou v hlavním městě. Ačkoli reklama do všech světových měst patří, Praha ji chce stále více omezovat. Již v minulém roce vydalo novelu vyhlášky zakazující reklamní plachty.

Podle Sdružení českých firem venkovní reklamy (SČVR) ale novelou dochází k zásadnímu narušení hospodářské soutěže. To potvrzuje i ÚOHS, který shledal důvodné, že pražský magistrát touto vyhláškou zasahuje do volné soutěže pod argumentem boje proti vizuálnímu smogu. Magistrátu tak hrozí, že bude muset odškodnit poškozené firmy, které ztráty na svých tržbách vyčíslily na 100 milionů korun ročně. Dalším problematickým a nesystémovým krokem proti reklamě je návrh, který na příštím jednání Rady hl. m. Prahy chce předložit náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě).

Na základě materiálu, který zpracovala Scheinherrova asistentka Kristýna Drápalová, chce náměstek pověřit Technickou správu komunikací (TSK), aby zjistila, zda nejsou v Praze sporné stavby pro reklamu na pozemcích, které spravuje Magistrát hl. m. Prahy.

Dle informací redakce byl však materiál vypracován neodborně, protože mu zcela chybí nezbytná právní analýza, která by zhodnotila, zda je zpracován v souladu s legislativou či nikoli, aby se předešlo právním vadám v navrhovaném materiálu. Bez ní městu reálně hrozí množství soudních sporů a placení vysokých odškodnění v případě jejich prohry, podobně jako v případu novely vyhlášky č. 26/2005 Sb. hl. m. Prahy upravující reklamu šířenou na veřejně přístupných místech. Zároveň návrhu chybí analýza možných finančních dopadů pro město, jelikož by se v případě schválení návrhu jednalo o časově, personálně, a tedy i finančně velmi nákladnou operaci.

Ta má vstoupit v platnost 1. října 2021. Ačkoli magistrát odůvodňuje novelizaci bojem za snížení vizuálního smogu, je tento boj jen polovičatý. Vyhláška totiž omezuje pouze externí subjekty, nikoli samotné městské části či jejich smluvní dodavatele. Na městských pozemcích či majetku tedy i nadále reklamy zůstanou, uvádí na svém webu Sdružení českých firem venkovní reklamy (SČVR), podle kterého tak dochází k zásahu do hospodářské soutěže. Zapravdu dal svazu i ÚOHS. Ten zahájil šetření, které ukázalo, že si magistrát pro zásah do trhu s venkovní reklamou neudělal žádnou analýzu a nedokáže u ÚOHSu svůj postoj zdůvodnit. „Od začátku, ihned po jejím vydání, jsme upozorňovali, že vyhláška je účelová, vydaná potichosti bez jakékoliv koncepce budoucí podoby venkovní reklamy v Praze,“ píše se na webu sdružení. Magistrátu tak hrozí, že bude muset odškodnit poškozené firmy, které ztráty na svých tržbách vyčíslily na 100 milionů korun ročně.

Novelou vyhlášky se zabývá i Evropská komise, a to z pohledu narušení hospodářské soutěže opatřením orgánu veřejné správy, porušení pravidel poskytování veřejné podpory i zákazu omezení volného pohybu služeb uvnitř EU. Ta přijala Stížnost na možné závažné porušení práva EU upravující ochranu hospodářské soutěže a zákaz veřejné podpory v souvislosti s přijetím novely nařízení č. 26/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu.

Přečtěte si také