Pozor na legislativní kutilství

Trh právního poradenství nebývale oživil, naši specialisté pro oblast bankovnictví jsou vytíženi jako nikdy dříve, říká partner PRK Partners Václav Bílý.

  • 22. října 2021

Stejně jako ve všech odvětvích hospodářství, i na právní služby měla nemalý vliv koronavirová pandemie. „Počátek roku 2020 byl ve znamení značného útlumu zejména v oblasti bankovnictví, ale i nemovitostí. Od poloviny roku 2020 ale nastalo výrazné oživení a v současnosti jsou naši specialisté pro oblast bankovnictví vytíženi jako nikdy dříve. Podílíme se na transakcích v oblasti projektového i nemovitostního financování, velmi živo je i ve financování obnovitelných zdrojů energie, zejména solárních elektráren. Pracujeme pro zahraniční i české banky, včetně těch s rakouskými matkami,“ říká Václav Bílý, partner významné české advokátní kanceláře PRK Partners.

Oživilo se právní poradenství i u nemovitostí?
Pohyb vnímáme i v této oblasti. Rovněž zde pomáháme českým i zahraničním klientům včetně těch rakouských uskutečnit jejich projekty. S rakouskými subjekty se při našich nemovitostních transakcích setkáváme v poslední době více na straně prodávajících než kupujících.

Partner advokátní kanceláře PRK Partners Václav Bílý

Zájem rakouských velkých hráčů o investice do nemovitostí v Česku ale přetrvává. Věřím, že i nadcházející změny v české politice nás posunou opět blíže na Západ a přispějí k prohloubení ekonomických vazeb s Rakouskem. Vedle těchto našich tradičních odvětví intenzivně rozvíjíme také další oblasti, v poslední době zejména compliance a corporate governance.

Proč zrovna tyto oblasti?
Reagujeme na zvýšenou poptávku, kterou od zahraničních klientů v této oblasti dostáváme. Je obvyklé, že mateřská nebo holdingová společnost českých entit má sídlo v zahraničí. Rakousko je docela častá jurisdikce díky poměrně atraktivní úpravě soukromé nadace jako nástroje spravujícího rodinné majetky většího rozsahu. Snažíme se našim klientům pomoci zabezpečit, aby dopady české legislativy byly správně zohledněny dříve, než se odehrají korporátní změny, a tím předejít případným komplikacím spočívajícím v kolizi s právním řádem.

To bych pochopil v případě jurisdikcí mimo Evropu. Opravdu existují v rámci EU takové rozdíly v legislativě, aby měly dopad na této úrovni?
Asi narážíte na to, že právo členských států by mělo být harmonizované. Tak tomu skutečně je, ale velice často na úrovni minimální harmonizace. A právě využití různých výjimek nebo různé úrovně tzv. goldplatingu, tedy situaci, kdy více či méně eurokonformní zásahy místních zákonodárců do jinak harmonizovaného práva způsobují v řadě případů přeshraniční komplikace. Typickým příkladem je náš nový zákon o evidenci skutečných majitelů.

Zde český zákonodárce značně popustil uzdu fantazie a zákon přijal s řadou kontroverzních institutů, jako jsou občanskoprávní sankce či velmi široká definice skutečných majitelů. A právě v tom druhém případě vzniká řada konfliktů s ostatními evropskými jurisdikcemi. Zatímco ostatní evropské země preferují materiální pohled, naši zákonodárci zašli hodně daleko, když například za skutečné majitele nadace považují také její beneficienty.

Je proto třeba přihlédnout ke specifikům českého práva, abychom zabránili nepříjemným překvapením spočívajícím zejména ve zmíněných citelných sankcích. K nim totiž patří mimo jiné přechodné úřední nebo soudní zastavení hlasovacích práv a práv na podíl na zisku příslušného společníka české korporace, což může také znemožnit české dceřiné společnosti vyplatit dividendu.

To bylo takzvané coprorate governance. A co zmíněná oblast compliance?
I zde české zákony jdou občas nad rámec evropské předlohy, což se projevuje ve významných odlišnostech v úpravě regulovaných služeb, například finančních. Dále aktuálně řešíme otázky týkající se možného přímého účinku netransponované směrnice tam, kde kvůli covidové pandemii byly zmeškané některé transpoziční lhůty evropských směrnic. Například směrnice o whistleblowingu, kde transpoziční lhůta uplyne 17. prosince. I v těchto oblastech poskytují našim klientům své expertní znalosti compliance specialisté PRK Partners v čele s Martinem Frolíkem.

Přečtěte si také